maktkamp i uhr

Whittaker valgt til leder av Universitets- og høgskolerådet

NTNU-rektor Anne Borg trakk sitt kandidatur som ny leder i Universitets- og høgskolerådet. Dermed vant benkeforslaget på Sunniva Whittaker fram.

Sunniva Whittaker er valgt til ny leder av Universitets- og høgskolerådet.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Representantskapet i Universitets- og høgskolerådet valgte torsdag formiddag rektor Sunniva Whittaker ved Universitetet i Agder som ny leder i interesseorganisasjonen.

Fakta

Disse skal lede UHR:

  • Styreleder: Rektor Sunniva Whittaker, Universitetet i Agder. Vara: rektor Margareth Hagen Universitetet i Bergen
  • Nestleder: Svein Stølen, rektor UiO. Vara: rektor Petter Aasen, Universitetet i Sørøst-Norge

Styremedlemmer:

  • Klaus Mohn, rektor Universitetet i Stavanger. Vara: rektor Ole Gustavsen, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
  • Øystein Thøgersen, rektor NHH. Vara: rektor Johann Roppen, Høgskulen i Volda
  • Rektor Hanne Solheim Hansen, Nord universitet. Vara: rektor Laila Susanne Vars, Samisk høgskole
  • Rektor Arne Krumsvik, Høyskolen Kristiania. Vara:Prorektor Kjetil Fretheim Menighetsfakultetet
  • Direktør Gerd Marit Langøy, Høgskolen i Molde. Vara: direktør Unn-Hilde Grasmo Wendler, Norges idrettshøgskole
  • Anne Borg, rektor NTNU. Rektor Henning A. Frantzen, Forsvarets høgskole
  • Rektor Gunnar Yttri, Høgskulen på Vestlandet. Vara: rektor Dag Rune Olsen, UiT Norges arktiske universitet

I tillegg skal Tuva Todnem Lund som nylig ble valgt til ny leder og Herman Siggerud ny nestleder i NSO inn i styret, med to vararepresentanter.

Det skjedde etter at NTNU-rektor Anne Borg, som valgkomiteen hadde innstilt som leder, trakk sitt kandidatur. Dermed ble det ingen kampvotering og Borg blir i stedet vanlig styremedlem.

Rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo ble valgt til nestleder.

Kom som benkeforslag

Whittaker seilte opp som UHR-leder etter et benkeforslag fra rektor Petter Aasen ved Universitetet i Sørøst-Norge, der han fikk støtte fra 20 andre institusjoner. De mente det var uheldig at både styreleder og nestleder kom fra et BOTT-universitet (som tilsvarer de fire eldste universitetene: I Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø). Resten av styresammensetningen var den samme som i valgkomiteens forslag.

«Ved valg av ledelse bør det tas høyde for interessemotsetninger i sektoren. Balansen mellom ulike interesser i ledelsen av UHRs styre er avgjørende for UHRs legitimitet», heter det i begrunnelsen for det alternative forslaget.

Løsninger på maktkampen mellom «de gamle» og «de nye» universitetene og høgskolene ble dermed at Borg og Whittaker byttet plass i styret.

— Tusen takk for tilliten. UHR er en viktig organisasjon for alle medlemmene. Vi er ulike, og jeg vil jobbe for å samle sektoren, bidra til et godt samarbeidsklima og ha god dialog med alle medlemsinstitusjonene, sa Whittaker da resultatet av valget var klart.

Hun sa videre at valget er et signal om at UHR er viktig for alle institusjonstyper.

— Vi er en sektor i rask endring og samarbeid og arbeidsdeling er viktigere enn noen gang, sa hun.

Whittaker og resten av det nye styret tiltrer 1. juli og er valgt for to år.

UHRs representantskap består av ledere fra alle 32 medlemsinstitusjoner pluss Norsk studentorganisasjon. Hvert medlem har 1 stemme.

«NTNU kan representere alle»

Valgkomiteens leder Anne Husebekk har ikke tidligere begrunnet forslaget om Anne Borg som leder av UHR. Det gjorde hun på representantskapsmøtet.

— NTNU har en bit av alle avskygninger i sektoren. Det var valgkomiteens rasjonale, sa leder Anne Husebekk, rektor ved UiT, om valgkomiteens innstilling av Anne Borg som UHR-leder.

— Anne Borg leder den største institusjonen, men den består både av en gammel institusjon og de nye som er kommet inn ved fusjoner. Dermed har NTNU en bit av alle avskygninger i sektoren. Det var valgkomiteens rasjonale, sa Husebekk.

Stølen ønsket diskusjon

UiO-rektor Svein Stølen synes det var synd at representantskapet gikk glipp av en diskusjon om hva sektoren vil med Universitets- og høgskolerådet i forbindelse med valget på ny ledelse.

Stølen var også skeptisk til rotasjonsprinsippet som ligger bak benkeforslaget, i og med at det ikke er nedfelt i UHRs vedtekter. Han advarte mot å støtte seg på uskrevne lover.

—Høyskolen Kristiania stammer for eksempel fra 1914 og landbruksskolen på Ås ble grunnlagt i 1859. Vi får noen utrolige definisjonsproblemer hvis vi skal gå videre på et skille mellom nye og gamle institusjoner, sa han.

Haanes: Klokt å rotere

Vidar Haanes, som selv var styreleder i UHR i perioden 2015-17, mente det ville være en dårlig idé å nedfelle i vedtekter et prinsipp om at «nye» og «gamle» institusjoner skulle rotere på å ha ledelsen i UHR.

— Det har vært en sedvane at vi roterer mellom de to institusjonstypene, og det er et uttrykk for klokskap. Fra sammenslåingen av Universitetsrådet og Høgskolerådet i 2000 har dette vært viktig for å samkjøre de to organene, og det er en sedvane som det er lurt å ta hensyn til, sa han.

Det har vært en sedvane at vi roterer mellom de to institusjonstypene, og det er et uttrykk for klokskap.

Vidar Haanes, rektor MF

Benkeforslaget som førte til at Whittaker ble valgt ble fremmet av rektorene ved Ansgar høyskole, Arkitektur- og designhøgskolen, Handelshøyskolen BI, Høgskolen i Innlandet, Høgskulen i Volda, Høgskolen i Østfold, Høgskulen på Vestlandet, Høyskolen Kristiania, Kunsthøgskolen i Oslo, Lovisenberg diakonale høgskole, MF vitenskapelig høyskole, NLA Høgskolen, Nord universitet, Oslo Met -storbyuniversitetet, Politihøgskolen, Samisk høgskole, Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Sørøst-Norge og VID vitenskapelige høgskole.

UHR er interesseorganisasjonen for akkrediterte UH-institusjoner, både statlige og private, som har ulik faglig profil, størrelse og historikk. UHR har åtte fagstrategiske og seks fellesstrategiske enheter. Det er 32 medlemsinstitusjoner i UHR.

(Saken er oppdatert med flere uttalelser fra møtet.)

Powered by Labrador CMS