UHR-bråk

Frontene tilspisser seg før ledervalg i UHR

De fem nye universitetene mobiliserer til et oppgjør med de gamle universitetene på representantskapsmøtet i Universitets- og høgskolerådet neste uke. Det vil bli kampvotering om lederverv.

Valgkomiteenes leder og fungerende UHR-leder, Anne Husebekk, vil ikke begrunne valgkomiteens innstilling eller kommentere kritikken. Petter Aasen ved USN mener det er uklokt av Husebekk å ikke begrunne hvorfor de avviker fra prinsippet om rotasjon i ledelsen av UHR, og varsler at han vi foreslå en motkandidat til valgkomiteens lederkandidat, NTNU-rektor Anne Borg. Her er Husebekk og Aasen avbildet på UHR-møte i Fredrikstad i 2019.
Publisert Oppdatert

Frontene mellom de eldste og de nye universitetene tilspisser seg fram mot møtet neste uke hvor det skal velges ny ledelse i interersseorganisasjonen Universitets- og høgskolerådet (UHR). 32 institusjoner, både universiteter og offentlige og private høgskoler og vitenskapelige høgskoler, er medlemmer, samt Norsk studentorganisasjon.

Fakta

Valgkomiteens innstilling

Dette er valgkomiteens innstilling:

 • Styreleder: Anne Borg, rektor NTNU. Vara: rektor Margareth Hagen Universitetet i Bergen
 • Nestleder: Svein Stølen, rektor UiO. Vara: rektor Petter Aasen, Universitetet i Sørøst-Norge

Styremedlemmer:

 • Klaus Mohn, rektor Universitetet i Stavanger. Vara: rektor Ole Gustavsen, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Øystein Thøgersen, rektor NHH. Vara: rektor Johann Roppen, Høgskulen i Volda
 • Rektor Hanne Solheim Hansen, Nord universitet. Vara: rektor Laila Susanne Vars, Samisk høgskole
 • Rektor Arne Krumsvik, Høyskolen Kristiania. Vara:Prorektor Kjetil Fretheim Menighetsfakultetet
 • Direktør Gerd Marit Langøy, Høgskolen i Molde. Vara: direktør Unn-Hilde Grasmo Wendler, Norges idrettshøgskole
 • Rektor Sunniva Whittaker, Universitetet i Agder. Rektor Henning A. Frantzen, Forsvarets høgskole
 • Rektor Gunnar Yttri, Høgskulen på Vestlandet. Vara: rektor Dag Rune Olsen, UiT Norges arktiske universitet

I tillegg skal Tuva Todnem Lund som nylig ble valgt til ny leder og Herman Siggerud ny nestleder i NSO inn i styret, med to vararepresentanter.

Valgkomiteens innstilling til der NTNU-rektor Anne Borg og UiO-rektor Svein Stølen er innstilt som henholdsvis leder og nestleder, møter kritikk.

Rektorene ved alle de fem «nye» universitetene, står samlet bak kritikken av valgkomiteens innstilling til ny ledelse i UHR og får også støtte fra flere andre rektorer i sektoren.

Kritikerne vil ha en annen leder enn Anne Borg som representerer de eldste universitetene. Foreløpig vil ikke kritikerne si hvem de mener skal erstatte NTNU-rektor Anne Borg som lederkandidat.

Verken Husebekk eller Stølen ønsker å kommentere kritikken.

Kritikerne, anført av rektor Petter Aasen ved Universitetet i Sørøst-Norge, mener at det ikke er de gamles tur til å ha lederposisjonene i og med at de har hatt disse posisjonene i inneværende periode.

Ser etter ny leder

Rektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, Petter Aasen, bekrefter overfor Khrono fredag ettermiddag at de har sondert rundt og er i dialog med flere som stiller seg bak et benkeforslag.

Aasen mener at BOTT (forkortelse for universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø) etterhvert har utviklet seg til en egen, velorganisert interesseorganisasjon.

— Det er problematisk at både foreslått leder og nestleder representerer en annen interesseorganisasjon, sier Aasen.

Han mener BOTT er etablert som en formell organisasjon som fremmer egne interesser overfor myndighetene.

— Derfor vil det svekke legitimiteten til UHR-ledelsen. Ledelsen vil ha mye kontakt med myndighetene og skal fremme interessene til hele sektoren og ikke noen få. Balanse i ledelsen vil styrke legitimiteten og slagkraften til UHR, sier Aasen

— Både foreslått leder og nestleder er også del av den mer uformelle institusjonssammenslutningen «U5», som også fremmer egne interesser overfor myndighetene. Det er legitimt, men problematisk med hensyn til balansen i det som skal være hele sektorens interesseorganisasjon.

«U5» er en forkortelse for de eldste universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, pluss NMBU i Ås.

— Men ønsker dere å bytte ut både Borg og Stølen fra de foreslåtte posisjonene som leder og nestleder, slik at dere stiller benkeforslag på to av plassene?

— Det viktigste for oss å er å ivareta det etablerte prinsippet om rotasjon i ledelsen av Universitets- og høgskolerådet , sier Aasen.

— Og hvem vil dere foreslå som lederkandidat?

— Det kommer vi tilbake til, sier Aasen, som også sier at de formelt vil melde fra til sekretariatet i UHR i løpet av tirsdagen at det vil komme benkeforslag.

Møtet hvor valget skal gjennomføres skjer digitalt torsdag 27.mai.

Støtter benkeforslag

Rektor Sunniva Whittaker ved Universitetet i Agder sier at hun er enig med Petter Aasen i kritikken av valgkomiteens innstilling og vil støtte et benkeforslag om en annen ledelse av UHR-styret kommende toårs-periode.

— Leder og nestleder bør gjenspeile mangfoldet i sektoren. Dette har ikke vært nedfelt i vedtekter i UHR, men det har vært kutyme. En fornuftig kutyme, sier Whittaker, som legger til at hun var overrasket over at valgkomiteen ikke har tatt hensyn til dette.

Fakta

Universitets- og høgskolerådet

 • UHR er interesseorganisasjonen til universiteter og høgskoler.
 • UHR har 32 medlemsinstitusjoner: ti universiteter, ni vitenskapelige høyskoler og 13 akkrediterte høyskoler.
 • Representantskapet består av ledelsen ved institusjonene og Norsk studentorganisasjon.
 • Hver medlemsinstitusjon møter med to representanter fra institusjonens daglige ledelse. Valgt rektor og administrerende direktør møter for institusjoner med slik organisering. For medlemsinstitusjoner med enhetlig ledelse møter rektor og en representant fra den daglige toppledelsen, utpekt av institusjonen selv.
 • Hver medlemsinstitusjon har én stemme.
 • Representantskapet velger en leder og nestleder av UHR. Disse er også leder og nestleder av UHRs styre. Valget skjer ved alminnelig flertall.

Kilde: UHR

Rice vil støtte benkeforslag

Rektor Curt Rice ved OsloMet sa til Khrono torsdag at interessemangfoldet i sektoren bør gjenspeiles i styret, også blant styrets ledelse.

— Så er ikke tilfellet med forslaget som valgkomiteen har levert, sa han.

Fredag spurte Khrono om han vil støtte et benkeforslag om en annen ledelse av styret.

— Ja, svarer Rice.

Også rektor ved Universitetet i Stavanger, Klaus Mohn, og Nord-rektor Hanne Solheim Hansen sier de støtter kritikken fra Aasen og vurderer å stemme for benkeforslaget.

Støtter nye U5

Både Høgskolen i Innlandet og Høgskolen i Østfold støtter initiativet fra de fem nye universitetene; Universitetet i Sørøst-Norge, Nord universitet, OsloMet, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder.

Rektor Peer Jacob Svenkerud ved Høgskolen i Innlandet sier at de har gitt beskjed om sin støtte.

— Vi støtter argumentasjonen som legges til grunn. Det bør tas høyde for interessemotsetningene i sektoren og balansen som bør være der. Prinsipielt er det uheldig at både styreleder og nestleder kommer fra et BOTT-universitet, sier han.

BOTT består som nevnt av Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, NTNU og UiT Norges arktiske universitet.

Peer Jacob Svenkerud overtok nylig som rektor ved Høgskolen i Innlandet.

Rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen ved Høgskolen i Østfold hilser debatten velkommen.

— Det er ingenting galt med Anne (Borg red.mrk) og Svein (Stølen red.mrk), men det dreier seg om å skape et UHR som på godt nok vis tar hensyn til hele sektoren og ikke bare de «gamle», sier Jelsness-Jørgensen.

Det er ingenting galt med Anne og Svein, men det dreier seg om å skape et UHR som på godt nok vis tar hensyn til hele sektoren og ikke bare de «gamle».

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, rektor Høgskolen i Østfold

Selv om valgkomiteens innstilling til resten av styret viser mer bredde, mener østfoldrektoren at det er viktig at denne balansen også gjør seg gjeldende i leder og nestleder-vervet.

— I den daglige ledelsen av UHR, som har dialog med departementet, ministeren og påvirker i større grad, så er det rimelig slik Aasen (USN-rektoren, journ. anm.) påpeker å la disse oppgavene gå på rotasjon, sier Jelsness-Jørgensen.

Også rektor ved Høyskolen Kristiania, Arne Krumsvik, signaliserer at han har sympati med innvendingene som har kommet mot valgkomiteens innstilling.

Haanes: Ville vært klokt med en annen innstilling

Rektor Vidar Haanes ved MF vitenskapelige høgskole var selv styreleder i UHR i perioden 2015-17.

— Ut fra UHRs historie tenker jeg tenker at det ville vært klokt med en innstilling der ikke både leder og nestleder i styret kommer fra et BOTT-universitet, sier han.

Betyr det at du vurderer å støtte et benkeforslag om en annen ledelse av styret?

— Helt riktig, jeg vurderer det, sier Haanes.

Haanes viser tilbake til sammenslåingen av Universitetsrådet og Høgskolerådet for mer enn 20 år siden.

— Det var helt nødvendig for samarbeidet mellom de to at man vekslet mellom universiteter og høgskoler i ledelsen. Nå er ikke skillelinjene like tydelige lenger, men det har vært en tradisjon at leder og nestleder kommer fra hver sin type institusjon, sier han.

Rektor på MF vitenskapelige høgskole, Vidar Leif Haanes .

Husebekk og Stølen: Ingen kommentar

Valgkomiteens leder, Anne Husebekk, sa opprinnelig til Khrono at hun ikke ville begrunne innstillingen før representantskapsmøtet torsdag 27.mai.

Etter at kritikken mot innstillingen og arbeidet med et benkeforslag ble kjent, vil hun fredag fortsatt ikke kommentere innstillingen eller kritikken mot den.

— Det passer å kommentere på dette etter representantskapsmøtet, svarer hun i en sms.

Heller ikke Svein Stølen, som er foreslått som nestleder i UHR-styret, vil kommentere kritikken mot innstillingen.

— Nei, det får vi ta på møtet på torsdag, sier han.

— Må stå for deres regning

Den foreslåtte styrelederen, Anne Borg, har imidlertid en kommentar til reaksjonene som har kommet.

— Valgkomiteens innstilling må stå for deres regning. Jeg har stilt meg til disposisjon for ledervervet, og har ingen kommentar til selve innstillingen ut over det, skriver Borg i en e-post.

Hun sier videre at hun generelt ikke er opptatt av å fremheve interne skillelinjer.

— Jeg er først og fremst opptatt av at UHR skal ha en rolle for hele sektoren, noe jeg ønsker å bidra til. Det er av stor betydning for universitets- og høgskolesektoren at UHR fungerer godt, og har en stemme som blir hørt. Det innebærer også at de styrende organer må favne mangfoldet i sektoren, og sørge for at alle medlemsinstitusjonene faktisk opplever at de blir lyttet til, skriver Borg.

USN-rektor Petter Aasen reagerer på at valgkomiteen ikke har begrunnet sin innstilling.

— Jeg synes det er uklokt at valgkomiteen ikke begrunner sin innstilling, spesielt når den fraviker rotasjonsprinsippet, sier han til Khrono.

NHH støtter innstillingen, NIH er avventende

Rektor ved Norges handelshøyskole (NHH), Øystein Thøgersen, sier at NHH støtter valgkomiteens innstilling.

— NHH støtter forslaget som ligger i saksframlegget, selv om vi forstår argumentene som anføres av Petter Aasen med flere, skriver han i en sms.

Rektor Steinar Kristoffersen ved Høgskolen i Molde vil på sin side ikke kommentere valgkomiteens innstilling.

— Der er jeg redd jeg må være veldig kjedelig og si at jeg ikke har noen kommentar til det akkurat nå, sier han i en sms.

Lars Tore Ronglan, rektor ved Norges idrettshøgskole (NIH), har ikke tatt endelig stilling til saken.

— Jeg vil ikke komme med noen sterk erklæring for det ene eller andre. Vi kommer nok til å avvente den endelige beslutningen vår frem til representantskapsmøtet, sier Ronglan.

Han er imidlertid glad for engasjementet som har blitt skapt rundt valgkomiteens innstilling.

— Vi vil alle at UHR skal bli et så bra og slagkraftig organ for sektoren som mulig, sier Ronglan.

Powered by Labrador CMS