Debatt ● 315 signaturer

Opprop for akademisk boikott av Israel

Flere hundre norske akademikere og adminstrativt ansatte har undertegnet dette oppropet for akademisk boikott av israelske institusjoner.

Demonstranter demonstrerer for Palestina ved Universitetet i Tromsø
Tromsø, 16. november: Demonstranter arrangerer «Walk out for Palestine» på UiT Norges arktiske universitet. Khrono observerte flere plakater med boikott-budskap.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Vi er akademikere og administrativt ansatte som ber ledelsen ved alle høyere utdanningsinstitusjoner i Norge om å iverksette en umiddelbar akademisk boikott av israelske universiteter og høyskoler. Det er et akutt behov for tiltak som kan bidra til å stoppe Israels brutale okkupasjon og krigføring mot palestinerne. Mange akademikere og fageksperter omtaler det som nå skjer i Gaza som et folkemord.

Samtidig ber vi alle våre israelske kolleger om å vise motstand mot Israels brutale krigshandlinger og okkupasjon av palestinere. Vi kommer med dette oppropet i solidaritet med alle som har uttalt seg mot israelsk apartheid og de pågående forbrytelsene mot menneskeheten i Gaza. 

Formålet med akademisk boikott er å støtte opp om frihet og rettferdighet for studenter og akademikere i Palestina og Israel. Hensikten med en akademisk boikott er dermed å utvide — ikke å begrense — akademisk frihet. 

Hvorfor akademisk boikott?

1. For å protestere mot de enorme ødeleggelsene av den palestinske høyere utdanningssektoren i Gaza som følge av de pågående israelske angrepene, og for å protestere mot den kontinuerlige undertrykkelsen av høyere utdanningssektoren på den okkuperte Vestbredden og i Øst-Jerusalem.

2. For å protestere mot at palestinske og israelske akademikere og studenter frarøves sin akademiske frihet. 

a. Palestinske akademikere har, som resten av den palestinske befolkningen, levd under okkupasjon i mange tiår. Studenter og ansatte er blitt drept eller fordrevet av bombingen i Gaza. Samtlige høyere utdanningsinstitusjoner i Gaza er ødelagt av israelske bomber. Studentene har blitt frarøvet sitt utdanningstilbud i over en måned. På Vestbredden har israelske militærstyrker iverksatt veisperringer («check points») og portforbud som forhindrer akademikere og studenter fra å nå lærestedene. Palestinske studenter blir jevnlig utsatt for vilkårlige arrestasjoner og lærestedene blir invadert og ødelagt av israelske militærstyrker.

b. Institusjonell autonomi og akademisk frihet i den palestinske høyere utdanningssektoren blir sterkt begrenset av Israel gjennom den såkalte ‘Procedure for entry and residence of foreigners in the Judea and Samaria area’ (Israels betegnelse for den okkuperte Vestbredden). Siden mai 2022 har det israelske militæret hatt fullmakt til å bestemme hvilke utenlandske akademikere og studenter som får lov til å besøke, arbeide eller studere ved universiteter og høgskoler på den okkuperte Vestbredden. De bestemmer også hvilke temaer akademikere får lov til å forelese over.

c. Israelske akademikere og studenter har fått sin egen ytringsfrihet og akademiske frihet begrenset gjennom the Israeli Boycott Law of 2011. Ifølge denne loven kan israelske akademikere og studenter bli frarøvet rettigheter, for eksempel muligheter til å søke forskningsmidler og stipender, dersom de uttrykker støtte for boikott av Israel. Israelske akademikere møter også restriksjoner gjennom the Entry into Israel Law. Denne loven forbyr utenlandske kolleger innreise til Israel dersom de har uttrykt støtte for boikott av Israel.

3. Det er godt dokumentert at israelske akademiske institusjoner har bidratt til utvikling av våpen og teknologi som brukes i okkupasjon og drap av palestinere, og til å legitimere krigføringen mot et okkupert folk. Israelske universiteter har infrastruktur på okkuperte områder. Ingen israelske universiteter har offentlig fordømt de systematiske overgrepene mot den palestinske høyere utdanningssektoren.

4. For å utøve reelt og symbolsk press på israelske universiteter og høgskoler for at de skal aktivt arbeide for en slutt på okkupasjonen og innføring av like rettigheter for israelere og palestinere. En akademisk boikott av israelske institusjoner bør være aktiv frem til disse betingelsene er møtt.

Hva innebærer en akademisk boikott?

Norske akademikere bør ikke samarbeide med israelske institusjoner som aktivt støtter opp om okkupasjon, apartheid og krigsforbrytelser, og som er med på å frarøve våre palestinske kolleger sin akademiske frihet.

Akademisk boikott av Israel omfatter ikke enkeltindivider i israelsk akademia. Vi avviser alle former for boikott av enkeltindivider basert på deres identitet eller institusjonelle tilhørighet. Imidlertid gjelder boikott for individer med formelle representasjonsroller (eksempelvis en rektor, universitetsdirektør eller offentlig talsperson).

Vi krever:

  • At norske universiteter og høgskoler umiddelbart kutter alt institusjonelt samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner i Israel, inkludert formelt forskningssamarbeid og utvekslingsavtaler.
  • At norske universiteter og høgskoler gjennomgår alle innkjøpsrutiner, for å unngå alle innkjøpsavtaler med leverandører som har forbindelser med det israelske militæret eller opererer i de okkuperte palestinske områdene.
  • At norske universiteter og høgskoler aktivt støtter opp om den palestinske høyere utdanningssektoren, og særlig universiteter og høgskoler i Gaza.
  • At norske universiteter og høgskoler aktivt støtter utsatte palestinske akademikere, slik man tidligere har støttet ukrainske akademikere gjennom Ukrainian scholars at risk.

Vi oppfordrer alle akademikere i Norge

  • om å bidra til at deres institusjoner uttrykker et tydelig krav om en umiddelbar våpenhvile i hele Palestina.
  • til å unngå konferanser og andre akademiske arrangementer der israelske høyere utdanningsinstitusjoner har en offisiell rolle som arrangør eller sponsor.
  • om å opprette samarbeid med palestinske akademikere og høyere utdanningsinstitusjoner.
  • som har relasjoner med israelsk akademia om å jobbe aktivt for å fremme akademisk frihet, ytringsfrihet og rettferdighet for palestinske og israelske studenter og akademikere.
  • om å aktivt engasjere seg i egne fagorganisasjoner og akademiske nettverk for å fremme akademisk frihet, ytringsfrihet og rettferdighet for palestinske og israelske studenter og akademikere. 

Oppropet er undertegnet av:

Maja van der Velden (UiO), Hege Hermansen (OsloMet & UiO), Iyad Abualrub (UiO), Berit Mortensen (OsloMet), Maren Omland (OsloMet), Katrine Giæver (OsloMet), Fazilat Siddiq (USN), Palle Michael Nielsen (OsloMet), Jonas Yassin Iversen (HINN), Fredrik Graver (HINN), Ingrid Rodrick Beiler (OsloMet), Tone Dyrdal Solbrekke (UiO), Nora Milch (UiO), Helge Strømsø (UiO), Kamilla Stølen (UiB), Kim Pedersen Phillips (HINN), Mette Tollefsrud (OsloMet), Usma Ahmed (OsloMet), Beate Leirpoll (OsloMet), Walter Schönfelder (UiT), Nicoline Nørgaard (OsloMet), Marry-Anne Karlsen (UiB), Omid Mirmotahari (UiO), Kristin Heggen (UiO), Roar Høstaker (HINN), Hedda Nyhus (OsloMet), Andreas Lund (UiO), Pelle Valentin Olsen (UiB), Anje Müller Gjesdal (HiØ), Marie-Louise Damen (PHS), Ingvild Knævelsrud Rabe (PHS), Øyvind Wistrøm (USN), Alf Jørgen Schnell (UiO), Mona Baker (UiO), Gabriela Saldanha Viva (UiO), Aina Landsverk Hagen (OsloMet), Gudrun Rudningen (OsloMet), Pål Nygaard (BI), Ingvil Hellstrand (UiS), Inga Staal Jenset (UiO), Hjørdis Birgitte Ellefsen (PHS), Bassam Hussein (NTNU), Marie Sørhaug (UiO), Sarah Iversen (HVL), Ossy Bradbury (PHS), Cecilia Salinas (UiO), Kari Jegerstedt (UiB), Ester Fremstad (UiO), Randi Gressgård (UiB), Gerd von der Lippe (USN), Rune Flikke (UiO), Anders Rubing (UiB), Hanne Krohn Riege (KHIO), Marianna Betti (UiB), Christian Peter Medaas (UiO), Hilde Afdal (HiØ), Anna Mavroudi (UiO), Siv Årsand (UiO), Kaja Santelmann (UiO), Bassel Hatoum (UiO), Øystein Ekevik (UiO), Iselin Åsedottet Strønen (UiB), Agnes Bolsø (NTNU), Morten Oddvik (USN), Yngve Troye Nordkvelle (HINN), Maiken Risan (OsloMet), Geir Henning Presterudstuen (UiB), Øystein Olav Skaar (HINN), Siri Jønnum (UiO), Maja Janmyr (UiO), Lene Nyhus (HINN), Andrea Saltelli (UiB), Hanan M. Abdelrahman (HINN), Charlotte Lysa (UiO), Amna Mahmood (UiO), Iselin Hewitt (UiO), Gisle Selnes (UiB), Daniel Mohseni Kabir Bäckström (UiO), Ingvild Tomren (UiO), Øystein Flø Baste (UiO), Nadim Khoury (HINN), Merete Lie (NTNU), Elisar Sayegh (UiO), Per Lauvås (Emeritus), Idunn Holthe (UiO), Mathea Slåttholm Sagdahl (UiO), Eline Wiese (UiO), Kaja Granum Skarpaas (OsloMet), Anders Riel Müller (UiS), Leiv Igor Devold (NTNU), Inger Bult (UiO), Lene Myong (UiS), Turid Austin Wæhler (LDH), Aksel Hagen (HINN), Tore Linné Eriksen (OsloMet), Nils Aarsæther (UiT), Håkan Edeholt (AHO), Anna Steen-Utheim (USN), Frode Helmich Pedersen (UiB), Ingrid Eskild (UiO), Shahrzad Nouri (HINN), Ida Heiberg Solem (OsloMet), Kristin Helstad (OsloMet), Ola Erstad (UiO), Gunhild Tveit Randen (HINN), Terje Skjeggedal (NTNU), Tore Pryser (HINN), Odd Rune Stalheim (HINN), Joke Dewilde (UiO), Marita Rustad Martinsen (UiO), Sigrid Myklebø (HINN), Ingvil S. Lyng (OsloMet), Ingvild Aune (NTNU), Anders Schjelderup Lyng (OsloMet), Mona Nicolaysen (USN), Marte Lorentzen (OsloMet), Anne Lise Pound (UiO), Marit Engen (HINN), Erik Ludvig Sunnemark (UiO), Ammar Singh (HiØ), Sadik Qaka (UiO), Veronica Røed Lindholm (UiO), Arna Björg Àrnadòttir (HINN), Emad Alrozzi (OsloMet), Ankita Shrestha (UiO), Abubakr Iqbal (OsloMet), Maren Toft (UiO), Lisa Knatterud Wold (HINN), Monika Stapor (OsloMet), Torgeir Haugen (OsloMet), Halla B. Holmarsdottir (OsloMet), Maybritt Jensen (OsloMet), Trude Hella Eide (HINN), Karen-Lise S. Knudsen (UiA), Christian Fjeldbu (OsloMet), Kjetil Rommetveit (UiB), Jemima García-Godos (UiO), Nina Ingeborg Aunet (OsloMet), Roar C. Pettersen (HiØ), Guro Vanebo (OsloMet), Fatima Madar (OsloMet), Terje Tolleshaug (UiO), Ingvild Alfheim (OsloMet), Nithan Karan (OsloMet), Kostas Amoiropoulos (OsloMet), Jan Messel (OsloMet), William Dawley (UiB), Rowan Maddox (UiB), Vera Raudberget Fiveland (UiO), Eli Farstad (USN), Amir Maqbool Ahmed (OsloMet), Andrea Nightingale (UiO), Gunnar Furseth Klinge (HINN), Mina Young Pedersen (UiB), Rachel Jakhelln (UiT), Roald Undlien (HINN), Ragnar Øvergaard Aas (UiO), Anne Greve (OsloMet), Ingvild Nordang (OsloMet), Tina Marosan (OsloMet), Benedicte Nordahl Berntsen (PHS & UiO), Celine Pedersen (OsloMet), Iuliana Hussein (NTNU), Per Normann Andersen (HINN), Erni Gustafsson (HINN), Sigurd Oppegaard (UiO), Diego Salazar (UiA), Gunn Engelsrud (HVL), Eli Tronsmo (NIFU), Jane Haugseth (HINN), Ådne Danielsen (UiT), Arjumand Bano Kazmi (UiO), Minttu Johler (HINN), Aumkar Logendran (UiO), Mari Elken (UiO), Ingrid Christensen (USN), Nikoline Berge (UiO), Helene Askeland Thuen (UiO), Ane Lundal Mikalsen (UiO), Erlend Paasche (ISF), Emilie Wallin (UiO), Karen Stokland Jensen (HiØ), Abdallah Abudayya (VID), Lærke Ajaaja Madsen Otzen (UiO), Øystein Grønning (NTNU & KHIO), Astrid Helene Olsen (UiO), Christine Lillethun Norheim (MF), Ronny Kjelsberg (NTNU), Philip Mlonyeni (OsloMet), Trine Krigsvoll Haagensen (OsloMet), Sigbjørn Tveit (OsloMet), Hanna Huglen Revheim (UiO), Gunnar Grepperud (UiT), Einar Strumse (HINN), Leikny Bakke Lie (UiT), Bruno Dzogovic (OsloMet), Faouzi Alaya Cheikh (NTNU), Ali Assi (OsloMet), Hanna Holmeide (OsloMet), Lisbeth Mangen (OsloMet), Hildegunn Solbø (OsloMet), Marianne Lien (UiO), Ola Jetlund (OsloMet), Eevi E. Beck (UiO), Marte Stadheim Teigen (UiB), Moustafa Elkolali (OsloMet), Ramis Örlü (OsloMet), Mohamed Radwan (OsloMet), Matthias Paetzold (UiA), Brynhild Bye-Tiller (NTNU), Ann-Therese Nomerstad (HINN), Solomon Mekonen (UiO), Irfan Ashraf (OsloMet), Hege Sandsleth (OsloMet), Sandra L. Halverson (UiA), Tine Holmsen-Ringstad (OsloMet), Way Kiat Bong (OsloMet), Knut Kristiansen (OsloMet), Sollbjørg Nes (UiA), Mariann Solberg (UiT), Olav Børreson Fossdal (UiO), Petter Steensnæs Morland (UiO), Michael Riegler (OsloMet & SimulaMet), Rabindra Khadka (OsloMet), Sigurd Storm (OsloMet), Susanne Ramstad (UiT), Henrikke Ellingsen (NTNU), Michael Joseph Tarlton (OsloMet), Marta Grongstad (VID), Andrea Csaszni Rygh (UiS), Ferruh Özalp (OsloMet), Hilde Dybvik (OsloMet), Kristoffer Liland (UiA), Astrid B. Stensrud (UiA), Sissel Rosland (HVL), Heidi Heilevang Fauske (OsloMet), Kjersti Aarstein (UiB), Karin Boson (HINN), Meghna Roy (UiO), Bjarne Nærum (USN), Hans Christian Høyer (HINN), Linda Barkallah (UiO), Luis Perez Gonzalez (UiA), Randi Elisabeth Hagen (HINN), Bente Fønnebø (OsloMet), Cana Elgvin (UiO), Evelyn Ovesen (HINN), Cristina Paupini (OsloMet), Hilde Rustad (Kristiania), Ragnhild Bjørnsen (HINN), Helene Sundt Hoel (OsloMet), Helle Hannevold (OsloMet), Jorunn Larsen (UiA), Tove Edvinsen (UiT), Alexander Fossen Lange (OsloMet), Toril Hægeland (OsloMet), Heine Olsson Aabø (OsloMet), Tine Blom (HINN), Kristin Vasbø (UiO), Andrea Gasparini (UiO), Yvonne Fritze (HINN), Ingeborg Steinholt (UiO), Ida Hatlevik (UiO), Trine Fossland (UIT), Finn Arve Aagesen (NTNU), Josephine Munch Rasmussen (NIKU), Hallgeir Nilsen (UiA), Jonas Fossli Gjersø (UiS), Karoline Hjelle (UiO), Frøja Storm-Mathisen (UiO), Eric Nord-Kelly (OsloMet), Ragnhild Sandvoll (UiT), Odd Reinhardt Nicolaysen (HINN), Liv Sunnercrantz (UiS), Andreas Galtung (HINN), Bård Haugland (NTNU), Geir Afdal (HiØ), Henrik Njølstad (HINN), Liv Alice Pope (HINN), Aster Hoving (UiS), Jonas Taudal Bækgaard (UiS), Linn Sunniva Høglund (HINN), Torunn Skjærstad (HINN), Christina Niemi Mølstad (HINN), Malin Bakken (HINN), Linda Marijke Haug (HINN), Rose Boyle (UiO), Jo Helle-Valle (OsloMet), Ingrid Furfjord (PHS), Bjørn Bolstad (UiO), Stephen J. Walton (USN), Elaine Munthe (UiS), Sylvi Gulla Hovdenakk (HVO), Lisbeth Aune (NTNU), Jeffrey Hall (UiO), Ardis Storm-Mathisen (OsloMet), Nina Engesnes (OsloMet), Ingeborg Sophie Ribu (OsloMet), Elisabeth Teige (HVO), Elizabeth George (VID), Madeleine Zetterlund Stenhammer (HVO), Camilla Eline Andersen (HINN), Binta-Victoria Jammeh (MF), Annam Azeem (UiS), Mehdi Torkaman (UiS), Iselin Dagsdotter Sæterdal (HINN), Åse Wedø Tronvoll (HINN), Amalie Sehested Rom (UiS), Camilo R. Ronderos (UiO), Ingrid Lossius Falkum (UiO), Federico Aurora (UiO), Ingrid Eikeland (UiO), John Haugan (OsloMet), Annabel Hamre (VID).

Khrono er kjent med at oppropet også er undertegnet av flere som ikke ønsket at navnet ville bli offentliggjort.

Powered by Labrador CMS