Debatt lind, lund, søreide, whittaker

Opprop: Slå ring rundt norsk forskning

«Å sette prioriterte forsknings­prosjekter på vent, kan gi alvorlige konsekvenser for norsk forskning.»

Stortinget må samle seg om en løsning som sikrer løpende, forutsigbar og langsiktig finansiering av norsk forskning, mener innleggsforfatterne.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Forskning er avgjørende for å løse de store samfunnsutfordringene Norge og verden står overfor. Norge står foran en krevende, grønn omstilling til et liv etter oljen, som vil kreve store investeringer i kunnskap, teknologi og innovasjon.

Norsk samfunnsberedskap er helt avhengig av sterke forskningsmiljøer, hvis vi skal være forberedt på en ny pandemi eller nye sikkerhetsutfordringer i framtiden. Forskning er en langsom og kompleks prosess, og det tar tid å bygge opp fremragende forskningsmiljøer. Investerer vi mindre i forskning i dag, vil vi få mindre tilbake i tiårene foran oss.

Uroen rundt Norges forskningsråd og norske forskningsbevilgninger gir grunn til bekymring. Å sette prioriterte forskningsprosjekter på vent, kan gi alvorlige konsekvenser for norsk forskning.

Det vil også ramme en generasjon av unge forskere som er helt avhengig av ekstern finansiering. Uroen rundt Norges forskningsråd kommer på toppen av en allerede mangelfull forskningssatsing.

Investerer vi mindre i forskning i dag, vil vi få mindre tilbake i tiårene foran oss.

Innleggsforfatterne

I statsbudsjettet for 2022 ble bevilgningene til universitetene og høgskolene kuttet med over 1 milliard kroner. Også fremtiden til flere viktige byggeprosjekter i kunnskapssektoren, er nå høyst usikker.

Vi krever derfor:

1. Stortinget må samle seg om en løsning som sikrer løpende, forutsigbar og langsiktig finansiering av norsk forskning.

2. Norske forskningsbevilgninger må styrkes. Over tid bør forskningsbevilgningene opp på samme nivå som våre naboland.

3. Styringen av norsk forskning må bygge på prinsippet om akademisk frihet for forskerne, faglig autonomi for institusjonene, og dialog og samarbeid mellom myndigheter og organisasjoner.

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS