Rettssak

Oppsagt direktør: — Saken behøvde aldri å ha gått så langt

— Det har vært tøft, sa oppsagt direktør ved samskipnaden i Ås, Einride Berg, på rettssakens siste dag.

Denne uka har Einride Berg tilbragt i Follo tingrett. Han har gått til sak mot Studentsamskipnaden i Ås, for det han mener er usaklig oppsigelse. Her sammen med sin advokat Knut-Marius Sture Arntzen og motparten representert ved styreleder Selma Lillehagen og samskipnadens advokat Henning M. Heitmann.
Publisert Oppdatert

Ski (Khrono): — Jeg vil minne partene om at de fortsatt kan komme til en minnelig ordning, slik vi også minnet dere om i går, sa tingrettsdommeren da vitneforklaringene var ferdig onsdag ettermiddag.

Det gjelder saken der tidligere administrerende direktør ved Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs), Einride Berg, har gått til sak mot sin tidligere arbeidsgiver. Berg mener seg usaklig oppsagt fra stillingen han har hatt i 25 år.

Torsdag ble saken avsluttet i retten.

Fakta

Einride Berg vs samskipnaden i Ås (SiÅs)

  • Einride Berg har vært tilknyttet Studentsamskipnaden i Ås i over tre tiår. Først som styremedlem i tre år fra 1988-91, før han var administrasjonssjef fra 1991-96. Da tok han over som administrerende direktør, en stilling han hadde i 25 år.
  • I november 2021 besluttet styret å gi ham sparken. Han sto i stillingen som øverste leder til 24. juni i år.
  • I april ble det kjent at Berg hadde tatt ut stevning mot sin arbeidsgiver.
  • Han prøvde også å få stå i stillingen til saken var endelig avgjort i rettsapparatet, men her vendte både tingretten og lagmannsretten tommelen ned.
  • Saken føres for Follo tingrett, og det er satt av fire dager til behandling. Første dag var mandag 12. september.

Einride Berg selv mener også at saken kunne vært løst før han i det hele tatt ble sagt opp.

— Jeg tilbød meg å fratre stillingen min og gå inn i en langt mer anonym rolle på «bakrommet», fram til jeg ble 65 år, sier Berg til Khrono.

— Men dette takket styret nei til. De ville gå hele veien, det var utrolig leit, legger han til.

— Kunne ikke bli fasiten etter 25 år

Det er en tydelig preget direktør vi treffer utenfor rettssal 5 i Follo tingrett.

— Det er mange mennesker som blir dratt inn i mye som både er vondt og vanskelig, og store ressurser som blir brukt, men når jeg blir oppsagt på en slik måte, hadde jeg ikke noe valg. Dette kunne ikke bli stående som fasiten for de 25 årene jeg har vært med på å bygge opp Studentsamskipnaden i Ås til det den er i dag, sier Berg.

— Du ble tilbudt tre millioner kroner i en sluttpakke, men takket nei, forteller motparten. Hvorfor sa du nei?

— Det var jo ikke en sluttpakke som sådan etter mitt syn. De tilbød at pensjonsavtalen skulle tre i kraft umiddelbart. Jeg skulle si fra meg lønna i oppsigelsestiden, og skulle være disponibel for samskipnaden i en slags prosjektstilling ut året, uten fast lønn. Det er motparten som kalte det sluttavtale og har beregnet verdien til 3 millioner kroner.

— Angrer du likevel på at du takket nei?

— Det har jeg tenkt på mange ganger siden. Men å bli sagt opp på denne måten oppleves som meget urettmessig, jeg klarte ikke å la det bli stående, forklarer Berg.

Berg fratrådte stillingen 23. juni 2022 etter å ha gått ut oppsigelsestiden og ha avventet avgjørelse i Lagmannsretten om han kunne bli sittende til saken var rettslig avgjort.

Både Tingretten og Lagmannsretten mente at han ikke hadde rett til det.

— Jeg søker jo jobber nå, men hører ingenting, legger Berg til.

Enige om at han har gjort en fantastisk jobb

Vitner på begge sider av saken er alle enige om at Berg har gjort en formidabel innsats for samskipnaden i Ås, og at samskipnaden på alle sine tjenesteområder leverer som de skal til studentenes beste.

— Jeg søker jo jobber nå, men hører ingenting, sier oppsagte Einride Berg

Brukerundersøkelse blant de ansatte ved NMBU er svært positive og målinger av kundetilfredshet gir gode resultater.

Nils Arnljot Dugstad vitnet onsdag for samskipnaden. Han fortalte at han har sittet i styret fire ganger, sist som ekstern representant, og han omtalte seg også som en venn av Berg.

— Samskipnaden i Ås er ikke det den var. Berg har gjort en formidabel jobb med å få på plass boliger og idrettsbygg, dette står som bautaer. Det er ikke på dette området det svikter. Tilliten mellom studentlederne og direktøren er høvlet ned over tid, og var til slutt veldig tynnslitt, pekte Dugstad på i sin vitneforklaring.

Fungerende administrerende direktør for SiÅs, Pål Magnus Løken, har jobbet i samskipnaden siden 2006. Han vitnet tirsdag og sa da blant annet:

— Han har vært utrolig drivende. Han har sikret framdrift i prosjekter, og han har løst samskipnadsoppdraget veldig godt. Det har vært både interessant og morsomt å jobbe tett med ham. Jeg føler meg privilegert og har lært utrolig mye. Ås-studentene har vært superheldige, som har hatt en direktør som har pusha så hardt og gjennomført så mye.

— Kan ikke repareres av godt arbeid

Samskipnadens advokat, Henning M. Heitmann i Sands Advokatfirma, roser Berg i rettsdokumentene for at han har lykkes og fått en høy score i brukerundersøkelser.

Men det endrer ikke vurderingen styret har gjort, mener Heitmann.

«Berg er studentsamskipnadens fremste ansikt utad, og den skadelige kommunikasjonsformen og det tap av omdømme som dermed risikeres, kan ikke repareres av for øvrig godt arbeid», skriver han.

Under vitneforklaringen til tidligere styreleder Fredrik Forsberg Ellingsen blir han på et tidspunkt spurt av Heitmann om å fortelle om hvordan han har opplevd kommunikasjonen og dialogen med Berg. Han svarer da:

— Jeg vil faktisk si det at i de fleste tilfeller har jeg hatt en veldig positiv opplevelse, og mange fine møter sammen. Men jeg har vel på en måte opplevd tilfeller der jeg føler at direktøren har brukt historikk og mye kunnskap som han selvfølgelig besitter i mye større grad enn både styret og også meg som styreleder, har brukt det veldig aktivt, sa Ellingsen.

Og la til at han i etterklokskapens lys føler at han har blitt ledet.

På direkte spørsmål om han følte at han hadde blitt manipulert, svarte Ellingsen ja.

«Har tørka meg i ræva med den»

I retten og rettspapirene er det gjengitt en rekke formuleringer i e-poster og sms-er som Berg har kommet med. Flere av dem er 7-8 år gamle.

«Det forslaget har jeg tørket meg i ræva med», er en formulering som i retten ble gjentatt av universitetsdirektør Lars Atle Holm.

Holm sitter i samskipnadsstyret som representant for universitetet NMBU.

Formuleringen er hentet fra en e-post sendt i 2015. I retten mandag forklarte Berg seg om dette.

— Jeg har bedt om unnskyldning til alle som fikk den e-posten, og jeg har i tillegg prøvd å forklare litt om bakgrunnen, forteller Berg til Khrono.

Han forklarte i retten og gjentar overfor Khrono at han mener det var saklig grunn for at saken det gjaldt, gjorde ham frustrert. Dessuten forteller han at han har hatt helseutfordringer som han først fikk diagnostisert for et par år siden, med diagnosen søvnapné.

— Jeg har flere ulike helseutfordringer som tar fra meg nattesøvn, og det har gått over år. Når jeg da står i stress, får jeg kort lunte. Jeg sier ikke dette for å bortforklare eller bagatellisere, men det er likevel en viktige side av saken, sier Berg, og legger til:

— Jeg har virkelig bedt om unnskyldning for den nevnte formuleringen fra 2015, og fikk tilbakemeldinger fra de det gjaldt at de så fram til fornyet samarbeid med meg.

Bergs advokat, Knut-Marius Sture Arntzen i Arntzen de Besche Advokatfirma, siterte fra svarene fra en rekke NMBU-ansatte på e-posten Berg sendte der han ba om unnskyldning, og det var mange positive tilbakemeldinger.

Kritisk universitetsdirektør

NMBU-direktør Lars Atle Holm kom inn i styret i Studentsamskipnaden i Ås i januar 2018.

I sin vitneforklaring sa Holm at det gjennom mange år hadde vært store samarbeidsproblemer mellom styret og administrerende direktør, og han trakk fram eksempler på uakseptable formuleringer i sms-er og e-poster fra 2014 og fram til i dag.

Holm sa blant annet underveis:

— Våre tilbakemeldinger ble ikke tatt på alvor. Adferden fortsatte på samme nivå.

Og:

— De forsøkene man så til forbedring, tilfredsstilte ikke styrets forventninger.

Bergs advokat spurte ut universitetsdirektør Lars Atle Holm etter hans vitneforklaring onsdag, og han var i særlig grad opptatt av to punkter, begge knyttet til tidligere styreleder Ellingsen. Den ene saken handlet om arkivering av e-poster skrevet av Berg, den andre om et initiativ rundt studentidretten.

Hom ble spurt om han hadde en arkivfunksjon i styret, og hvorfor han hadde videresendt e-post forfattet av Berg til personaldirektøren ved NMBU. Advokaten til Berg spurte også:

— Har du da en forklaring på hvorfor Fredrik Forsberg Ellingsen sender deg dette her (en e-post Berg har forfattet. red.anm.) med «Til lagring»?

— Det kan vel være at han selv ønsket å ha en liten mappe på det. Det ville heller ikke være unaturlig. All den tid dette har vært en adferd over tid som har hatt en repetisjon over seg. Og det har vært en utfordring over tid å få en drift og en adferd hos administrerende som har vært i tråd med de verdiene og retningslinjene som styret mener passer seg og høver seg for en administrerende for en sånn virksomhet, svarte Holm.

— Gamle saker presentert som nye

NMBUs direktør,. Lars Atle Holm, vitnet på rettssakens nest siste dag.

Berg forteller at noe av det som gjorde det ekstra tilspisset på slutten mellom ham og styret nettopp var dette at han plutselig ble konfrontert med flere eksempler på gamle saker. Saken han både var lei seg for og som han hadde bedt om unnskyldning for.

— Men plutselig ble disse sakene presentert som de var helt nye, og at ingen hadde hørt om dem før. Det var både vondt og frustrerende, og når jeg skjønte at dette ble spredt elektronisk, samlet som en pakke blant styremedlemmene, reagerte jeg på dette, sier Berg til Khrono.

I retten kom det fram at SiÅs personalsjef også hadde sett på denne saken, og mente at måten styret samlet og distribuerte informasjon om administrerende direktør kunne være et brudd på GDPR-lovgivningen (personvernet).

— Han drar GDPR-kortet i et forsøk på å tåkelegge det saken handler om, sa Holm til dette i sin vitneforklaring.

Risikerer mye

Dette er tredje gang Einride Berg er i retten med saken sin mot SiÅs. Han krevde først å bli sittende i jobben til saken om oppsigelsen var avgjort rettslig.

Det sa først tingretten så lagmannsretten nei til.

Lagmannsretten påpekte at flere av sakene SiÅs hadde på Berg etter deres syn var upassende adferd og egnet til å skade omdømmet til samskipnaden, og derfor kunne være grunnlag for oppsigelse.

— Hva gjør du hvis du taper og ikke får medhold fra retten?

— Taper jeg snakker vi saksomkostninger i mange hundre tusen kroners-klassen, konstaterer Berg.

— Berg må ta ansvar for at det rettsprosess

I en epost til Khrono skriver Styret i Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) at de gikk til oppsigelse av direktøren som følge av at tilliten ikke lenger var til stede for at han kunne fortsette i denne meget viktige stillingen.

De skriver at han hadde det øverste administrative ansvaret for å tilrettelegge for utvikling av studentvelferden i Ås, men han kommuniserte en rekke ganger på helt uakseptabel måte og han lyktes ikke i samarbeidet med styret. Dette pågikk gjennom flere år, og situasjonen ble ikke bedre til tross for flere klare evalueringer og tilbakemeldinger fra styrets side med rikelig tid til selvrefleksjon og forbedringer.

I eposten heter det at styrets viktigste ansvar er å ivareta samskipnadens formål gjennom direktørens ledelse. Når styret ikke lenger har nødvendig tillit til at han ivaretar hele ansvaret i sin stilling, er det styrets ansvar å trekke konsekvensen av det.

Styret skriver videre:

«Det er ubehagelig og trist at saken har endt opp i domstolen, men det er Berg som har reist søksmål og må ta ansvaret for at det har blitt en rettsprosess. Styret har strukket seg langt, før det forelå et søksmål, i forsøk på å løse saken i minnelighet. Berg krevde vesentlig mer enn styret fant det forsvarlig å gå med på. Nå avventer vi tingrettens vurdering av spørsmålene i saken, så får vi alle se hva den er.»

Endringslogg:

16.09.2022, kl 18.31: Lagt inn kommentar far styret i Studentsamskipnaden i Ås.

Powered by Labrador CMS