Rettssak

Styreleder i retten: Studentene i Ås så på direktøren som «en skummel person»

Styreleder for Studentsamskipnaden i Ås, Selma Sollihagen, forklarte seg i retten om at hun syns det var rart og ubehagelig at direktøren ville diskutere styresaker med henne.

Tirsdag forklarte styreleder i Studentsamskipnaden i Ås, Selma Sollihagen seg, i saken som Einride Berg har reist mot samskipnaden for det han mener er usaklig oppsigelse. Sollihagen her i samtale med sin advokat Henning M. Heitmann i Sands Advokatfirma, til venstre Einride Berg og hans advokat.
Publisert Oppdatert

Ski (Khrono): Selma Sollihagen er i dag styreleder for Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) på andre året. I studieåret 2020/21 var hun styremedlem.

Sollihagen hadde sittet som styreleder i nær fire måneder da styret bestemte seg for å gå inn i drøftinger med administrerende direktør Einride Berg i oktober 2021, drøftingene endte med at Berg ble sagt opp i november 2021, få uker etter de første møtene.

Fakta

Einride Berg vs samskipnaden i Ås (SiÅs)

  • Einride Berg har vært tilknyttet Studentsamskipnaden i Ås i over tre tiår. Først som styremedlem i tre år fra 1988-91, før han var administrasjonssjef fra 1991-96. Da tok han over som administrerende direktør, en stilling han hadde i 25 år.
  • I november 2021 besluttet styret å gi ham sparken. Han sto i stillingen som øverste leder til 24. juni i år.
  • I april ble det kjent at Berg hadde tatt ut stevning mot sin arbeidsgiver.
  • Han prøvde også å få stå i stillingen til saken var endelig avgjort i rettsapparatet, men her vendte både tingretten og lagmannsretten tommelen ned.
  • Saken føres for Follo tingrett, og det er satt av fire dager til behandling. Første dag var mandag 12. september.

Berg mente oppsigelsen var usaklig og gikk til sak mot SiÅs. Rettssaken startet mandag i Follo tingrett, og fortsetter til og med torsdag.

— Tok for stor del av styremøtet

Tirsdag formiddag forklarte Sollihagen at i tillegg til de enkeltepisodene som er nevnt i rettspapirene knyttet til Bergs kommunikasjonsform, opplevde hun også at det var krevende å samarbeide med ham.

Hun fortalte at hun syns det var rart og ubehagelig at direktøren ville diskutere styresaker med henne.

— Styresaker hører bare hjemme i styrerommet, sa Sollihagen. Hun trakk også fram at det både er hennes og andres oppfatning at Berg tar for stor plass.

— Han har tatt for stor del av møtet. Styremedlemmer opplever at de ikke får argumentert. Det blir ikke rom for nyanser og endringer, og det er krevende å få til gode vedtak. Det rommet som er for styremøte blir kuppet av direktøren, sa Sollihagen.

Sollihagen trakk også fram at hun syns det var veldig krevende å arbeide opp mot direktøren fordi han hele tiden skjøv på styresaker.

På dette punktet ble hun spurt av Bergs advokat om hvor mange styremøter hun egentlig hadde ledet før hun gikk til oppsigelse av Berg. Dette var Sollihagen usikker på, men det kom fram at det maksimalt kunne handle om to styremøter. I etterkant er Khrono opplyst om at Sollihagen ledet ett styremøte før oppsigelsen ble sendt til Berg.

Aldri fått skriftlig advarsel

Styret i SiÅs har mottatt to varsler på Berg.

Det ene handlet om en situasjon rundt en skjenkebevilling. En sak som også ble viet plass i Bergs egen partsforklaring.

Berg forklarte at han opplevde at studenten manipulerte ledere ved NMBU og SiÅs, og at dette var bakteppet for hans krasse tilbakemelding på e-post.

Sollihagen har ikke samme oppfatning. Hun forklarte at hun opplevde denne saken som et godt eksempel på hvordan Bergs kommunikasjonsform er til hinder for utviklingen av studentvelferden i Ås.

Det andre varselet Sollihagen trakk fram kom bare få uker før SiÅs sitt styre startet drøftingene med Berg og handler om en eldre sak, som Berg tidligere har beklaget, og som han trodde var avklart.

— Vi leverer velferdstjenester, men velferd er et vidt begrep. En ting er de ordinære velferdstjeneste vi leverer, men det studentene skaper gjennom frivillighet og engasjement er veldig viktig, og da er det vanskelig å ha en øverste leder som studentene ser på som en skummel person, sa Sollihagen.

Etter at Sollihagen hadde avgitt sin partsforklaring og også spurt ut av Bergs advokat, spurte en av meddommerne i tingretten:

— Det har vært flere evalueringer og det har kommet fram gjentatte ganger noe dere beskriver som mangler og svakheter. Har det vært vurdert å gi en skriftlig advarsel til Berg på noen av disse forholdene?

— Det var før min styretid, men ja det har vært vurdert. Når det gjelder episodene i høst ville det bare gjentatt det som står skriftlig i evalueringen.

— Så det er ikke gitt noen advarsel?

— Bare gjennom evaluering, og den er ganske tydelig, svarte Sollihagen.

Avlyste åpning

En annen sak som har fått oppmerksomhet i retten handler om prosjektene Skogveien, mange studentboliger, og Storebrand som er et idrettsprosjekt. Disse ble ferdigstilt i 2021, og administrasjonen henvendte seg til styret for å spørre når man kunne ønske seg at prosjektene offisielt skulle åpnes. Styret skal ha svart at de ikke hadde noen sterke synspunkter på om dette ble på høsten eller våren, og ga ikke andre føringer tilbake.

Resultatet var at administrasjonen deretter planla åpning, og inviterte styret til åpningen slik man hadde gjort ved tidligere tilsvarende åpninger.

Styreleder Selma Sollihagen reagerte sterkt på at styret ikke ble involvert i planene for åpningen, og styret synes ikke åpningen var storslagen nok. Og hun fortalte at på denne bakgrunn så styret seg nødt til avlyse åpningen administrasjonen hadde planlagt.

Sollihagen ble spurt av Bergs advokat om hvilke initiativ styret selv hadde tatt knyttet til åpningen av prosjektene, og om prosjektene nå formelt var åpnet.

Sollihagen kunne ikke vise til noen initiativ fra styret til administrasjonen. Etter at åpningen ble avlyst, er det fortsatt slik at byggene ikke er «avduket».

— Ås-studentene har vært superheldige

Tirsdag ble også viet en rekke vitner, i første omgang valgt ut av Berg og hans advokat. Den første som forklarte seg var Pål Magnus Løken. Han er nå fungerende administrerende direktør i SiÅs, og etterfulgte Berg i hans stilling da han sluttet 23. juni i år.

Løken har jobbet i samskipnaden siden 2006. Han ble spurt om sin oppfatning av Berg som administrerende direktør.

— Han har vært utrolig drivende. Han har sikret framdrift i prosjekter, og han har løst samskipnadsoppdrag veldig godt. Det har vært både interessant og morsomt å jobbe tett med ham. Jeg føler meg privilegert og har lært utrolig mye, svarte Løken.

Han la også til:

— Ås-studentene har vært superheldige, som har hatt en direktør som har pusha så hardt og gjennomført så mye.

Løken ble blant annet spurt om samarbeidsforholdet til NMBU som er tema med tanke på oppsigelse begrunnet i samskipnadens omdømme og kommunikasjonsform.

— På det akademisk nivå har det vært helt utmerket, overfor rektorer med videre, men det har tidvis vært krevende med tanke på sjiktet under, mer teknisk administrativt. Men dette har handlet om at universitetet og samskipnaden har hatt to svært ulike ståsteder med tanke på hva som ligger i at samskipnaden skal ha posisjon som fristasjon i universitetets lokaler. I praksis betyr jo det at staten gjennom universiteter og høgskoler sponser studentvelferden med gratis lokaler. Det er ikke alltid universitets ansatte forstår rekkevidden av dette, og det er tidvis tunge forhandlinger, trakk Løken fram, som bakteppe og forklaring på at kommunikasjon tidvis har vært krass.

Endringslogg

14.09.2022, kl. 7.38: Oppdatert med tall for antall styremøter Sollihagen ledet før Berg ble sagt opp.

Powered by Labrador CMS