rettssak

Oppsagt forsker tapte mot Norce og må betale

Forskningskonsernet Norce ble blankt frifunnet i saken som en forsker hadde anlagt etter at han ble oppsagt i fjor sommer. Forskeren må også betale Norces saksomkostninger.

Retten kan ikke si at oppsigelsen er usaklig, skriver Sør-Rogland tingrett.
Publisert Oppdatert

Etter 22 år i jobben ble den 56 år gamle forskeren oppsagt av Norce-konsernet i fjorårets nedbemanning som følge av negative økonomiske resultater. Mens flere andre oppsagte har inngått forlik med arbeidsgiveren tok forskeren oppsigelsen helt til rettssalen. Nå er Norce frifunnet på alle punkter.

«Retten kan ikke se at det foreligger ekstraordinære eller tilstrekkelig tungtveiende hensyn som taler for at interesseavveiingen etter § 15-7 annet ledd må trekke i favør av XX. Retten kan ikke se at oppsigelsen er usaklig og må kjennes ugyldig», skriver retten i sin kjennelse.

Etter dette har arbeidsgiveren krav på full dekning av saksomkostninger, og retten finner ikke forhold som skulle tilsi at forskeren skal få redusert beløpet.

«XX betaler til NORCE Norwegian Research Centre AS ved styrets leder saksomkostninger med kr 281 350 – kroner tohundredeogåttien tusen trehundredeogfemti, innen 2 - to – uker fra dommens forkynnelse», slår retten fast.

Ansiennitet tema

Saken dreide seg om Norce hadde saklig grunn til å velge ut forskeren som hadde 22 års ansiennitet i forbindelse med oppsigelsene. 56-åringen anførte i retten at det var mange andre ansatte med lavere ansiennitet som han mente helle burde stått på listen.

I dommen kommer det frem av forskeren ble vurdert opp mot 61 andre ansatte. Til slutt handlet det om ni ansatte han mente seg forbi gått av. «Det er ikke grunnlag for å sette til side arbeidsgivers vurderinger i forhold til dette», heter det i dommen.

Sentralt i saken har fakturerbare timer stått. I et forskningsinstitutt er dette noe av det ansatte måles på. Her viste Norce til at forskeren hadde slitt med å ha prosjekter der konsernet kunne fakturere timene han jobbet. Lavere fakturereringsgrad enn 60 prosent gjør at arbeidsgiver taper penger.

Under rettsforhandlingene i Sør-Rogaland tingrett fortalte konserndirektør Aina Berg i Norce om en tøff hverdag for de som jobber i forskningsinstitutter som Norce, der forskerne selv må stå for arbeidet med å skaffe inntekter.

— Det å jobbe i et forskningsinstitutt er forferdelig tøft. Det oppleves for mange at de må springe etter nye prosjekt hele vegen. Og vi har en del turnover fordi folk er blitt slitne. Noen søker seg til universitet og høgskoler fordi du der vet mer hva du går til, sa Berg i sin partsforklaring i retten.

— Det er ikke for alle å holde ut et helt yrkesliv i instituttsektoren, fortsatte konserndirektøren.

Mener begrunnelsen var saklig

Den oppsagte forskeren mente at noe av forklaringen på det lavere antallet fakturerbare timer skyldtes at han ble holdt unna prosjekter, eller at andre fikk overta hans ideer.

— Systemet er slik at vi skal levere «teasere» til prosjekter, ideer som ledelsen så presenterte for industrien og som det kan bli inntektsbringende prosjekter av. Da en av mine teasere ble til et prosjekt, opplevde jeg en gang at det ble igangsatt uten at jeg verken ble informert eller fikk delta. Det var jævlig tungt og jeg gikk rett i veggen. Dermed ble jeg sykmeldt rundt en tredjedel av 2019, fortalte forskeren i sin partsforklaring i retten.

I dommen heter det at retten ikke er i tvil om at mannen innehar betydelig kompetanse. Han har lang erfaring som forsker og er faglig dyktig, men det er dokumentert at han over tid hadde hatt utfordringer knyttet til prosjektgenerering og faktureringsgrad.

Retten mener Norce har begrunnet oppsigelsen saklig.

«Nedbemanningen som sådan var begrunnet i arbeidsgivers forhold og saklig begrunnet. For interesseavveiningen er det da også et rettslig relevant argument hva som er bakgrunnen for rasjonaliseringstiltakene og hva som var objektivt sett nødvendig for å trygge forutsetningene for fortsatt drift», heter det i dommen.

Ankefristen er foreløpig ikke ute.

Powered by Labrador CMS