norce-sjefen går av

Arbeidsmiljøundersøkelse førte til Norce-sjefens fall

De ansatte i Norce ble spurt i en undersøkelse om de mente toppsjef Elisabeth Maråk Støle gjorde en god jobb. Da svarene kom inn ble konklusjonen at Støle går av.

Elisabeth Maråk Støle har ledet Norce i en turbulent periode etter at konsernet måtte nedbemanne i fjor. En nylig utført arbeidsmiljøundersøkelse viste at tilliten til henne og toppledelsen var sviktende. Fredag i forrige uke kom nyheten om at hun går av i februar.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Underskudd, oppsigelser og omorganisering har bidratt til betydelig uro i Norce-konsernet det siste året. I fjor høst ble det besluttet å gjennomføre en bred kartlegging av arbeidsmiljøet.

For toppleder Elisabeth Maråk Støle ble resultatene nedslående.

Sist fredag kom styret og Maråk Støle til en felles konklusjon om at hun går av den 15.februar. Da tar Thor Arne Håverstad over roret inntil ny toppsjef er på plass. Håverstad er i dag direktør for administrasjon i Norce.

«Langt under standard»

Kartleggingen av arbeidsmiljøet i landets nest største forskningskonsern var ferdig mandag før jul. Styret skulle ikke komme sammen før i februar, men ble innkalt til et ekstraordinært møte torsdag i forrige uke. Da var arbeidsmiljøundersøkelsen vedlagt innkallingen.

Undersøkelsen hadde mange ulike punkter, der ett handlet om ansattes vurdering av om topplederen gjorde en god jobb. Her var skalaen fra helt uenig til helt enig. Resultatene blir målt opp mot det som er et gjennomsnitt av lignende undersøkelser. For Norce-sjefens del ble svarene nedslående. De ansatte gav en score som blir beskrevet med «langt under det som er standard».

Medarbeidere Khrono har snakket med karakteriserer resultatene i arbeidsmiljøundersøkelsen som kvantifisering av noe som var forventet. Tallene ble summen av vanskene som Elisabeth Maråk Støle og Norce-konsernet har levd i over lengre tid.

«Avtagende tillit»

I en intern melding ble de ansatte i går informert om resultatene fra arbeidsmiljøundersøkelsen.

«Undersøkelsen viser at vi har utfordringer i deler av arbeidsmiljøet i NORCE, og har lave score på mange parameter. Vi ligger lavere enn resten av instituttsektoren på variablene motivasjon, arbeidsglede og lagånd. I tillegg viser resultatene at vi har et tillitsproblem i selskapet. Det er avtagende tillit jo høyere opp i organisasjonen man kommer», heter det i meldingen som ble lagt ut på Norces intranett i går ettermiddag.»

— Det er alltid et relevant spørsmål om det er problemene, upopulære tiltak eller topplederen selv som fører til at tilliten forsvinner. Det kan i mange tilfeller være en kombinasjon, sier en sentralt plassert kilde som har gått gjennom arbeidsmiljøundersøkelsen.

Naturlig at andre overtar

Administrerende direktør Elisabeth Maråk Støle har ikke ønsket å kommentere avgangen overfor Khrono ut over det hun har sagt i en pressemelding. Der meddeler hun at det er naturlig at andre tar over.

Fakta

Norce

  • Forskningsselskapet Norce (Norwegian Resecarch Centre AS) er ett av Norges største uavhengige forskingsinstitutt. Inkludert datterselskapene har konsernet 1000 ansatte og en årlig omsetning på 1,3 milliarder kroner.
  • I januar 2018 overtok Norce eierskapet i Uni Research AS, International Research Institute of Stavanger AS (IRIS), Christian Michelsen Research AS (CMR), Agderforskning AS og Teknova AS. I oktober 2019 ble de fem instituttene fusjonert inn i Norce.
  • I desember 2019 overtok Norce eierskapet i Norut Northern Research Institute AS, som ble fusjonert inn i 2019.
  • Etter betydelige underskudd i 2018 og 2019 måtte konsernet nedbemanne og 20 personer måtte gå i juni 2020.
  • Administrerende direktør er Elisabeth Maråk Støle (bildet over).

Kilde: Norce

— Jeg er stolt over å ha ledet den største fusjonen i norsk instituttsektor og fått vært del av denne flotte organisasjonen med så mange dyktige kolleger. Prosessen har vært krevende for alle, og for meg er det nå naturlig å gi stafettpinnen videre, sier Støle i pressemeldingen.

Støle har ikke besvart Khronos henvendelser om arbeidsmiljøundersøkelsen mandag.

Fagforeningene Econa og Forskerforbundet har laget en felles uttalelse om arbeidsmiljøundersøkelsen.

«Fagforeningene fikk i dag presentert resultatene av arbeidsmiljøundersøkelsen og vi forventer at konstituert direktør og styret nå tar seg god tid til å søke innspill fra hele organisasjonen», skriver de i uttalelsen.

Oppsigelser og uro

Etter fusjonen som var effektiv i 2018 har Norce-konsernet slitt med betydelige underskudd. Driftsresultatet i konsernet endte i 2018 på minus 38 millioner, mens det året etter ble minus 32 millioner kroner. Dermed varslet Norce nedbemanning og oppsigelser på vårparten i fjor. I juni ble det klart at 20 medarbeidere ble oppsagt, mens 30 fikk endringsoppsigelser med endret jobb og i mange tilfeller lønnsreduksjon.

— Det er også en oppfatning blant de ansatte at nedbemanningen ikke ble gjort på en god måte. Blant annet stusset folk over utvelgelseskriteriene som virket delvis tilfeldige, og hadde preg av trynefaktor, forteller en kilde til Khrono.

Mange vurderer å slutte

Arbeidsmiljøundersøkelsen avdekker etter det Khrono får opplyst også en betydelig fare for det som kalles turnover-risiko, at medarbeidere velger å slutte. En relativt høy andel av medarbeiderne svarer at de ikke er sikre på om de er ansatt i Norce i fremtiden.

— At det ble sendt ut mange permitteringsvarsler i fjor satte nok en støkk i folk. Det hjelper ikke hva man sier i festtaler når medarbeidere mottar permitteringsvarsel, sier kilden.

Med bakgrunn i de økonomiske problemene vedtok styret i Norce også en omorganisering fra seks til tre forskningsavdelinger. Denne var utredet uten at de seks konserndirektørene med ansvar for de aktuelle avdelingene ble tatt med i forberedelsene.

Deretter ble det besluttet ekstern utlysing av de tre lederjobbene for de nye forskningsavdelingene. Mot slutten av året har flere direktører trukket seg fra toppledelsen.

Vil sikre kontinuitet

Nå er fagforeningene i konsernet bekymret for at det blir full utskifting i hele toppledelsen bortsett fra direktør for kommersialisering Christopher Giertsen, og at det vil gå ut over den faglige kontinuiteten for konsernet.

— Dersom man velger å ansette de tre nye konserndirektørene eksternt vil hele toppledelsen være ny. Vårt forbund er svært skeptisk til en slik løsning, sier Atle Blomgren, som leder Forskerforbundet i Norce.

Norsk Tjenestemannslag (NTL) ønsker at turbulensen skal gå over etter Støles avgang.

Også positivt

Trass i en hardt prøvet organisasjon har arbeidsmiljøundersøkelsen likevel positive resultater. Det skal være betydelig tillit til ledelsen av forskningsgruppene, og stolthet hos de ansatte med tanke på egne avdelinger og prosjekter. Her ligger resultatene på det som omtales som bransjestandard.

«Det mest positive med undersøkelsen er at tilbakemeldingene for prosjektarbeid og kjernevirksomhet er gjennomgående gode, og det rapporteres om godt samarbeid innad i grupper og avdelinger. Mange er fornøyde med sin nærmeste leder. Dette er viktige forutsetninger for den videre oppfølgingen», er formuleringen i internmeldingen om arbeidsmiljøundersøkelsen som har gått ut til de ansatte i Norce.

Powered by Labrador CMS