Iselin Nybø gratulerte alle 98.277 som har fått tilbud om studieplass da hun presenterte årets opptakstall på OsloMet torsdag 19. juli. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Opptak: Rekordmange kvalifiserte

Opptak. I 2018 er det rekordmange tilbud som er sendt til tilsvarende rekordmange kvalifiserte søkere til høyere utdanning.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Torsdag 19. juli presenterte statsråd Iselin Nybø årets opptakstall på en pressekonferanse på OsloMet.

Les også:

Flere søkere enn noen gang er kvalifisert og har fått tilbud om studieplass i hovedopptaket til Samordna Opptak (SO). Det er også flere enn før som får oppfylt sitt førsteønske. Totalt er det sendt ut tilbud om studieplass til mer enn 98.000 søkere.

— Dette er bra både for studentene og resten av samfunnet. Kunnskap, utdanning og forskning er helt avgjørende for å takle utfordringene vi står overfor og for å kvalifisere til et stadig mer omskiftelig og krevende arbeidsmarked, sier Nybø.

Tallene fra Samordna opptak viser at av de mer enn 140.000 som søkte er nær 125.000 kvalifiserte for opptak til minst ett studium. Totalt har nesten åtte av ti av disse søkerne fått tilbud om studieplass, og over halvparten av disse har kommet inn på sitt førstevalg. Det er sendt ut 4176 flere tilbud enn i 2017.

— Regjeringen og samarbeidspartiene har hvert av de fem siste årene økt opptakskapasiteten, og totalt er det gitt midler til 4338 nye studieplasser. Vi er dessuten i gang med et arbeid som skal se på dimensjoneringen av, og innretning til, høyere utdanning, sier Nybø.

OsloMet: Fortsatt sykepleie som er mest populært

Opptakstallene viser at de aller fleste helsefagene har flere søkere i år enn i fjor, økte poenggrenser, og at flere står på venteliste.

Sykepleierutdanningen i Pilestredet er fortsatt det mest søkte studiet ved OsloMet og er blant de ti mest populære utdanningene i landet.

Det er 16 prosent flere 18-19-åringer som har fått tilbud om studieplass ved OsloMet sammenliknet med fjoråret. Det betyr at de yngste søkerne vinner fram i kampen om de attraktive studieplassene.

— Dagens unge er ambisiøse og målrettede, og satser sterkt på utdanning. Tall fra Ungdata viser at mer enn 80 prosent av VG3-elevene planlegger å ta høyere utdanning, og dette rimer godt med trendene i årets opptak til OsloMet, sier prorektor for utdanning Nina Waaler, i en pressemelding fra OsloMet.

Gleder seg til å begynne

Thomas Glendrange Ellingsen (21) (bildet under) fra Oppsal i Oslo har kommet inn på sykepleie på OsloMet, og er dermed en av de rekordmange som har søkte seg til akkurat denne utdanningen.

— Hvorfor valgte du studiet?

Skal studere sykepleie: Thomas Glendrange Ellingsen. Foto: Ketil Blom Haugstulen

— Jeg tok førstegangstjeneste i forfjor, som sanitet, og jeg syntes det var gøy og interessant å lære om kroppen og sykdommer. Så det har vel smittet litt over derfra, forteller han.

Ellingsen trekker fram at han ser fram til å lære nye og interessante ting, og at han gleder seg til å komme ut i praksis og ta i bruk det man lærer.

— Er det noe du gruer deg til?

— Nei, ikke som jeg vet om nå. Det kommer kanskje ting man ikke liker like godt, men det får jeg ta som det kommer, sier Ellingsen.

OsloMet har blitt universitet tidlig på vinteren, men Ellingsen sier at det ikke har endret hans syn på institusjonen han har søkt seg til.

— Det er kanskje noe jeg mer finner ut av lengre ut i studiet, men jeg har ikke noen spesielle forventninger til det. Jeg har allerede gått ett år på UiO så vi får se om det er noen likheter, sier han.

Les også:

Flere menn til helsefag

Universitet i Oslo (UiO) forteller i sin pressemelding om opptaket at profesjonsstudiene i medisin, odontologi og psykologi i en årrekke har vært blant de mest populære studiene i landet. Dette er studier hvor det har vært skjev kjønnsbalanse og kvinneandelen er svært høy.

I år får litt flere menn enn i fjor tilbud om plass på disse studiene. Medisin har størst økning, hvor 20 flere menn blir tilbudt plass i år, sammenlignet med i fjor.

— Det er positivt at kjønnsbalansen bedrer seg noe for flere av våre helseprofesjoner. Det er viktig for UiO, men aller viktigst for samfunnet og for helsesektoren, som har behov for både kvinner og menn til disse yrkene. Vi skulle gjerne sett at enda flere menn fikk tilbud om plass, men pilen peker i riktig retning og vi vil fortsette arbeidet for å bedre kjønnsbalansen, sier Gro Bjørnerud Mo, prorektor for utdanning på UiO.

NTNU: Velger fortsatt tradisjonelt, men flere kvinner til IT

Prorektor for utdanning på NTNU er svært godt fornøyd med resultatet av årets opptak for NTNU sin del.

— Vi er generelt svært godt fornøyde med årets opptak. Vi tilbyr flere studieplasser enn noen gang før, uten at det går ut over kvaliteten på søkerne, sier Borg i en pressemelding fra NTNU, og hun legger til:

— Det er gjennomgående flere poeng for å få studieplass hos oss. Over 53.000 av landets 142.000 søkere hadde minst ett studium ved NTNU på ønskelisten.

Den totale kvinneandelen ligger nær 52 prosent. NTNU ser at mange fremdeles tar tradisjonelle valg. Kvinner dominerer ennå helsefagene. Ingen sykepleiestudier ved NTNU har en kvinneandel under 80 prosent.

For medisinstudiet er andelen kvinner nå over 69 prosent. Samtidig ser vi en gledelig utvikling innen teknologiområdet der det satses spesielt på å få flere jenter til å ta utdanning, heter det i pressemeldingen.

— I år er flere jenter interessert i IKT og IT-fag. Dette er helt i tråd med satsingen vår for å få flere jenter til å velge disse fagene, sier en fornøyd prorektor Borg, og fortsetter:

— Dette er ikke noe som går av seg selv. Systematiske rekrutteringstiltak over mange år er nødvendig, sier prorektoren.

Flere kvinner velger IT-studier

Signe Aanderaa Eide (21) er en av mange kvinner som har søkt seg inn på informasjonsteknologi.

Eide er blant de heldige som har fått plass på OsloMet.

Signe Aanderaa Eide begynner på informasjonsteknologi på OsloMet. Foto: Thomas Brun

— Jeg søkte meg til informasjonsteknologi fordi jeg har vært musiker tidligere, og jobbet med elgitar og annen teknologi i musikkverdenen, og synes datateknologi er spennende.

For Eide har det ikke hatt noen betydning at OsloMet har gått fra å være høgskole til universitet sist vinter.

— For meg er det studiet viktigere enn selve skolen. Så jeg fant hvem som tilbydde studiet, og så tar jeg det derfra, sier hun.

Blant teknologifagene er det altså særlig IT-utdanningene ved OsloMet som er ettertraktet. Spesielt bachelor i informasjonsteknologi, men også dataingeniørstudiet og anvendt datateknologi har flere førstevalgsøkere, økte poenggrenser og mange på venteliste.

— I år er det en markert økning i antall kvinner som er tatt opp til IT-studier ved OsloMet. 74 prosent flere kvinner har fått tilbud om plass på IT-utdanningene til høsten, sammenlignet med i fjor, forteller prorektor for utdanning, Nina Waaler i en pressemelding fra OsloMet.

Waaler er ikke overrasket over den økte pågangen.

— Hvis du velger en IT-utdanning, har du gode jobbutsikter og muligheten til å bidra til utviklingen innenfor mange samfunnsområder. IT-studier handler om mer enn koding. Å jobbe med IT er å jobbe med mennesker, tett på brukerne og deres behov, sier hun.

Gleder seg til programmering

Signe Aanderaa Eide forteller at hun gleder seg til å begynne med programmering.

— Det virker veldig spennende. Og så er jeg mattenørd og gleder meg til å komme igang med matten. Det er to år siden videregående, så jeg gleder meg litt til å komme inn i et skolemiljø igjen også. Jeg så at det i fadderuken er et eget jentevors på studiet, det virker kult på et studie med så få jenter.

— Hva gruer du deg til?

— Hmmm, nei, egentlig ingenting. Jeg er veldig giret, egentlig. Det er sikkert både folk og fag jeg blir mindre giret på etter hvert, men jeg tror dette blir kjempekult. Jeg gleder meg.

— Hvordan skal du bo?

— Jeg bor i en leilighet i nærheten av OsloMet og har bodd der det siste halvåret. Jobber mye ved siden av, så jeg har økonomien i orden til å kunne bo for meg selv.

Opptaket i 2017: Rekordmange kvalifiserte

Mange og gode søkere til teknologiutdanningene

Også UiO forteller at deres informatikkutdanninger er svært attraktive og blir stadig mer populære. De opplever i år en prosentvis økning på 5.26 i antall kvalifiserte søkere.

I fjor var det nyopprettede studiet, Informatikk: Digital økonomi og ledelse (DigØk), det mest attraktive studiet i Norge. Selv om UiO i år dobler antall studieplasser, er det vanskeligere å komme inn på DigØk i år enn i fjor.

— UiOs informatikkutdanninger tilbyr oppdatert, forskningsnær og tverrfaglig teknologikompetanse og svarer på de store behovene i arbeidslivet. Relevant digital kompetanse er viktig for samtlige av UiOs fag. Digitalisering har en sentral plass i vår utdanningssatsing, sier Gro Bjørnerud Mo i pressemeldingen.

I 2017 lanserte UiO en ny studieportefølje i realfag og teknologi, som blant annet tilbyr mer databeregninger og eksponering for forskning i utdanningene.

— UiO har kommet lengst i landet med digital eksamen, og eksamen vil være tilnærmet heldigitalisert i løpet av 2018, sier Mo.

(Oppdatert med tall og kommentar fra NTNU kl 12.10.)

Fakta

Vanskeligste studier å komme inn på

Tabellen nedenfor viser poenggrenser som gjelder ved årets opptak til enkeltstudier etter ordinær kvote. Tabellen inneholder en rangering av poenggrenser fra nr 1 til nr 30.

(Kilde: samordna opptak)

 1. UiO Medisin, høst 68.5
 2. UiO Medisin, 67.2
 3. NTNU Medisin 67.0
 4. UiB Medisin 66.6
 5. UiT Medisin Tromsø 66.4
 6. UiO Psykologi , høst 66.2
 7. UiO Odontologi Oslo 65.0 577
 8. UiO 185942 Psykologi , vår Oslo
 9. UiB Odontologi 64.5
 10. NTNU Industriell økonomi og teknologiledelse Trondheim 64.2
 11. UiT Odontologi Tromsø 64.2
 12. NTNU Psykologi, profesjonsstudium Trondheim 64.0
 13. UiB Psykologi, profesjonsstudium 63.5
 14. UiO Informatikk: digital økonomi og ledelse 63.2
 15. NMBU Veterinærstudiet 63.1
 16. NTNU Nanoteknologi Trondheim 62.6
 17. UiO Rettsvitenskap (jus), høst 62.0
 18. NTNU Kybernetikk og robotikk Trondheim 61.1
 19. UiB Medisinsk teknologi 61.1
 20. NTNU Ingeniør, bygg, deltid Gjøvik 61.0
 21. UiO Rettsvitenskap (jus), 60.4
 22. OsloMet Økonomi og ledelse 60.3
 23. OsloMet Økonomi og ledelse, deltid 60.3
 24. OsloMet Ortopediingeniør 60.1
 25. NTNU Arkitektur Trondheim 60.0
 26. NTNU Datateknologi Trondheim 60.0
 27. UiO Klinisk ernæring 60.0
 28. NTNU Informatikk, informasjonsbehandling, nettbasert Trondheim 59.7
 29. UiB Farmasi 59.6
 30. UiO Samfunnsøkonomi, årsstudium 59.5
Fakta

Fristene du må huske på

19. juli

Det er lagt ut en oversikt over ledige studieplassar.

20. juli

Du kan søke ledige studieplasser, og de fordeles etter prinsippet førstekvinne til mølla.

24. juli

Siste frist for å svare på opptaket.

29. juli

Suppleringsopptak.

4. august

Etterfyllingsopptak.

Kilde: Samordna opptak

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS