Debatt per martin norheim-martinsen

Oslo satser tungt på datadrevet innovasjon

Det finnes utallige gode ideer, men de er ingenting verdt uten kraft og vilje til å realisere dem. Det er dette Oslos innovasjonsdistrikter skal bidra til.

Slik kan Oslo Science City på Blindern og Forskningsparken bli seende ut i fremtiden
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Oslo kommune har vedtatt å etablere tre innovasjonsdistrikter, hvor kunnskapsinstitusjoner og -virksomheter skal gå sammen med gründere, investorer og offentlig sektor, for å fremme nytenkning og sørge for at kunnskap og idéer settes ut i livet gjennom effektive innovasjonsprosesser. Distriktene skal også være attraktive områder med urban puls, studentliv, spisesteder og boliger.

På tampen av 2021 lanserte Oslo Science City sin mulighetsstudie i Oslo Rådhus. Mye av debatten har i ettertid dreid seg om navngivning av t-banestasjoner og såkalte «gyllne gettoer».

Satsningen på innovasjonsdistriktene rundt Blindern og Økern vil ha stor betydning for byutviklingen i disse områdene, og det er naturlig at dette aspektet ved satsningene har blitt viet oppmerksomhet. Det tredje innovasjonsdistriktet ligger imidlertid midt i Oslo sentrum, som stort sett er ferdig utbygd og urbanisert.

Vi som hører til Innovasjonsdistrikt Sentrum kan derfor gå rett løs på essensen i oppdraget fra kommunen, nemlig å legge til rette for nødvendig nyskapning for å løse helt konkrete utfordringer.

Før 2030 skal verden være endret. I perspektivmeldingen fra 2021 er innovasjon hovedsvaret på hvordan Norge skal møte det grønne skiftet, en aldrende befolkning og minskede olje- og gassinntekter. Samtidig er vi dårligst i Norden på nettopp innovasjon.

Det holder derfor ikke at vi alle blir litt bedre på det vi allerede gjør. Vi må våge å konsentrere innsatsen inn mot de områder hvor vi har gode forutsetninger for å lykkes, og vi må tenke praktisk.

Innovasjonsdistrikt Sentrum handler om å dele ressurser som satt sammen løser ulike samfunnsbehov. Løsninger på lokale utfordringer kan vi i neste omgang skalere opp og eksportere ut i verden, i form av nyutviklede produkter og tjenester. Men da må vi være konkrete.

Før 2030 skal verden være endret

Per Martin Norheim-Martinsen, viserektor for forskning og utvikling ved OsloMet

Vi vet for eksempel at det marine livet i Oslofjorden har blitt sterkt svekket i løpet av få år, at utvikling av helseteknologi kan bedre livene til vår aldrende befolkning, og at Oslo skal bli en utslippsfri by innen 2030. Hvordan løser vi disse utfordringene?

En del av svaret ligger i en spesifikk form for innovasjon som er beskrevet i et samarbeidsprosjekt mellom OsloMet og Massachusetts Institute of Technology (MIT): datadrevet innovasjon. Prosjektrapporten konkluderer med at Oslo-regionen har spesielt gode forutsetninger for å bli verdensledende på denne nisjen, fordi regionen allerede er et knutepunkt for kreative kunnskapsmiljøer innenfor kunstig intelligens og datadrevne løsninger.

Vi som nå jobber med etableringen av Innovasjonsdistrikt Sentrum, mener at datadrevet innovasjon vil være et effektivt verktøy for å oppnå renere hav, bedre eldreomsorg og utslippskutt. Eksempler er Oslo-baserte gründere som Clean Sea solutions, No isolation og Glint Solar.

Med utgangspunkt i stordata, utvikler disse selskapene ny teknologi som blant annet hjelper oss å finne de beste områdene for plassering av solceller og automatisk fjerner søppel fra havet.

Oslo skal derfor satse tungt på utvikling av datadrevet innovasjon frem mot 2030. Vi skal etablere målrettede innovasjonssamarbeid, og inviterer enda flere aktører inn. Lykkes vi, vil vitenskapelige ansatte på universitetene få tilgang til data, testprosjekter og finansiering av egen forskning. Næringslivet vil kunne få økte inntjeningsmuligheter og senket risiko. Gründere på sin side vil kunne skalere opp sine løsninger og møte kunder.

Innovasjon er den krevende reisen fra idé til effekt, med alle ressursene som må tilgjengeliggjøres på veien. Å oppnå innovasjon på en industriell skala er vanskelig. Vi ser at kun ett av ti prosjekter lykkes. For å møte utfordringene perspektivmeldingen peker på, er det denne statistikken vi må forbedre. Dette er hva innovasjonsdistriktene skal sørge for.

Les også:

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS