Varsling

OsloMet-rektor har ikke opptrådt kritikkverdig

Det har ikke forekommet trakassering, mener varslingsnemnda og OsloMets styre i forbindelse med en varslingssak mot rektor Curt Rice.

OsloMet-styret behandlet varslingssak mot rektor Curt Rice bak lukkede dører, men fant ikke noe kritikkverdig..
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Saken dreier seg om en ansatt som mener seg trakassert på arbeidsplassen av flere ledere og kolleger, og som hevder at rektor Curt Rice har støttet trakasseringen av henne helt fra starten av.

Varslingsnemnda ved OsloMet har behandlet saken og kommet til at varsleren ikke har vært trakassert i lovens forstand, og at det ikke foreligger noen kritikkverdige forhold, verken fra rektor Curt Rice eller andre.

Styreleder Trine Syvertsen mottok varselet i oktober 2019. I desember vedtok styret å sende den over til sin egen varslingsnemnd, og 26. februar sendte nemnda sin rapport til styreleder.

Bak lukkede dører

Styret ved OsloMet behandlet saken bak lukkede dører 12. mars, og uten at Curt Rice var tilstede.

Det var styreleder Trine Syvertsen som la fram saken for styret, i og med at rektor var inhabil.

Khrono har nå fått innsyn i styrevedtaket. Der står det at styret tar varslingsnemndas konklusjon til etterretning. Styret slår fast at Curt Rice ikke har opptrådt kritikkverdig og anbefaler derfor at det ikke iverksettes tiltak i anledning saken.

Ikke trakassering i lovens forstand

Khrono har også fått delvis innsyn i varslingsnemndas 18 sider lange rapport.

Der går det fram at varsler har vist til en rekke hendelser der hun hevder at hun er blitt trakassert på arbeidsplassen, men nemnda konkluderer med at ingen av hendelsene utgjør trakassering i lovens forstand.

Powered by Labrador CMS