Fakultetsverneombud Celina Anker-Rasch (th) og universitetslektor Kari Anne Hoel ved Fakultetet for helsevitenskap ved OsloMet ser dystert på juleferien som venter. Foto: Mats Arnesen

Frykter 15 timer lange arbeidsdager i julen for å rekke sensurfrist

Sensur. En gjennomgang Khrono har gjort ved flere universiteter og høgskoler viser at titusener av eksamener og innleveringer må sensureres i juleferien for å oppfylle lovkravet om sensur innen tre uker.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

— Da jeg innså hvordan juleferien i år vil bli, tenkte jeg at nok er nok. Som verneombud kan jeg ikke se på dette. Det er verre enn noensinne. Vi får «aldri» ferie.

Verneombud Celina Anker-Rasch ved Fakultetet for helsevitenskap ved OsloMet er frustrert.

I bachelorutdanningen i sykepleie ved universitetet undervises det i faget «Sykepleieren som kliniker og fagutvikler 1». Undervisningsopplegget har vært lagt opp slik at studentene leverer inn en hjemmeeksamen på 2000 ord tett opp mot juleferien de siste årene. I år er innleveringsdatoen 19. desember.

Fakta

Universitets- og høgskoleloven §3-9 (4)

Loven lyder som følger:

«Sensuren skal foreligge innen tre uker hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid. Styret selv kan gjøre unntak for enkelteksamener og kan i midlertidig forskrift etter sjuende ledd fastsette en lengre frist når det ikke er mulig å skaffe det antall kvalifiserte sensorer som er nødvendig for å avvikle sensuren på tre uker. Styret selv kan i forskrift etter sjuende ledd fastsette lengre frist for avhandlinger og tilsvarende større skriftlige arbeider.»

Kilde: Lovdata

I henhold til Universitets- og høgskoleloven skal sensuren være klar tre uker senere, 9. januar.

— Det er ingen hvileskjær. Etter jul starter vi opp med nye emner og nye studenter. I tillegg skal vi ha på plass samsensur med en ekstern sensor, som betyr at vi er nødt til å ha sensuren klar i god tid før fristen. Det gjør at vi er nesten nødt til å gjøre sensurarbeidet i juleferien, sier universitetslektor Kari Anne Hoel, som også er emneansvarlig for faget.

I år har juleferien fire arbeidsdager (20., 23, 27. og 30. desember). Med en beregnet arbeidstid på to timer per oppgave, tilsvarer det 60 arbeidstimer på de fire arbeidsdagene.

Les også: — Forsinket sensur er brudd på tjenesteplikten

Stort antall eksamener rett før jul

En gjennomgang Khrono har gjort viser at Hoel og Anker-Rasch er langt fra de eneste som må belage seg på en travel jul for å rekke sensurfristen.

Av utdanningsinstitusjonene som har besvart Khronos henvendelse, opplyser flere at det er planlagt fra 30 opp mot over 200 eksamener, hjemmeeksamener og innleveringer den siste uken før jul, med en sensurfrist mellom 6. - 10. januar 2020.

Norges Handelhøyskole opplyser at de har tatt høyde for røde dager i høytiden og utvidet fristen for fem av elleve eksamener som blir gjennomført den siste uken for juleferien.

Samtlige bryter loven

Samtlige universiteter og høgskoler bryter hvert semester loven og sensurfristen. Det blir levert sensur for sent og på enkelte institusjoner rammer det så mange som 20-30 prosent av studentene som avlegger eksamen.

Det har ikke vært et godt arbeidsmiljø, og flere har levert sykemelding i ferien tidligere

Celina Anker-Rasch

NTNU, UiT Norges arktiske universitet og NMBU har allerede innført bøter ved forsinket sensur. Da Khrono snakket med dem i 2018 fortalte alle at de oppnådde færre forsinkelser og dermed mindre frustrasjon for sine studenter.

Samtidig er det ulik praksis ved universitetene og høgskolene i håndteringen av utvidet sensurfrist i forbindelse med helligdager. I paragrafen vises det til «særlige grunner» for utvidet frist.

Ved Universitetet i Stavanger tar ledelsen hensyn til følgende tre kriterier når utvidet sensurfrist skal vurderes, opplyser universitetsdirektør Veslemøy Hagen.

  • Flere helligdager i løpet av sensurperioden.
  • Enkeltstående, uforutsette krisesituasjoner.
  • Omfattende sensur.

Ved OsloMet har praksis vært å utvide sensurfristen dersom fristen faller på en lørdag eller helligdag til nærmeste virkedag.

Les også: Alt jeg ønsker meg til jul er å få sensuren i tide

Kontaktet Kunnskapsdepartementet

Anker-Rasch har tidligere tatt opp situasjonen med ledelsen ved OsloMet, uten at verneombudet har kommet noen vei. Nylig sendte hun et brev til forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Kunnskapsdepartementet viser i sitt svar til fjerde ledd i universitets- og høyskolelovens §3-9 om særlige grunner til å bruke mer enn tre uker på sensur.

Her skriver de: «Når eksamen for eksempel avholdes rett før eller i forbindelse med en høytid er det som regel flere arbeidsdager som bortfaller. Departementet ser at det i slike tilfeller kan anføres å foreligge særskilte grunner i lovens forstand».

— Jeg kan ikke tolke svaret på en annen måte enn at praksis ved OsloMet må endres, sier Anker-Rasch.

I en e-post skriver avdelingsdirektør Lars Vasbotten i Kunnskapsdepartementet følgende.

— Vi forutsetter at universitetene og høyskolene, ved planlegging og gjennomføring av eksamen, legger universitets- og høyskoleloven til grunn. Institusjonene må samtidig sikre en personalforvaltning som er forsvarlig og i tråd med kravene i arbeidsmiljøloven og annet lovverk. Spørsmål om praksisen ved OsloMet må universitetet besvare selv.

Les også: Studentene fortjener variert vurdering og rettferdig sensur

Opplever mistenkeliggjøring

Studiedirektør ved OsloMet, Marianne Brattland. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Studiedirektør ved OsloMet, Marianne Brattland, har kontaktet Kunnskapsdepartementet for å oppklare hva de har ment i brevet.

— Vi er opptatt av både studentenes og de ansattes rettigheter. Det anses derfor som viktig her å få avklart situasjonen i god tid før juleferien slik at studentene skal kunne vite når sensuren på deres eksamen faller, og de ansatte vet hvilke frister de skal forholde seg til, sier Brattland.

Brattland opplyser at det finnes enkelttilfeller der universitetet har brukt særlige grunner for å utvide sensurfristen, men ikke på grunn av ferie og høytid.

Både verneombudet og emneansvarlig Hoel uttrykker misnøye med tilbakemeldingen fra universitetet, og opplever en mistenkeliggjøring av motivene deres.

— Jeg undrer meg over at OsloMet ikke viser en tydeligere interesse som arbeidsgiver for å best mulig tilrettelegge for ansatte. I stedet har de sendt brev tilbake til Kunnskapsdepartement, framfor å ta muligheten departementet åpnet for. Det synes jeg er underlig, sier Hoel.

(Oppdatert 10.17: Tall fra NHH er lagt inn. Tallene fra NTNU er oppdatert med hjemmeeksamener og innleveringer som krever sensur.)

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS