Den grafiske OsloMet-profilen har begynt å gjøre seg gjeldende på campus i Pilestredet, men navnet vekker fremdeles reaksjoner. Foto: Mina Ræge

Klagebrev: Mener OsloMet skrives feil på minst fem måter

Navnedebatt. Erlend Bakke har sendt klage til Språkrådet og OsloMet for å vise at navnevalget fremdeles skaper reaksjoner. Nå får han svar.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I slutten av mai mottok Språkrådet og OsloMet en klage.

Brevet var adressert til «Språkrådet», til «Høgskolen i Oslo og Akershus» og til seks variasjoner over navnet OsloMet, med ulike kombinasjoner av store og små bokstaver og ulike lengder på tankestreken midt i det fulle institusjonsnavnet (se alle variasjonene nederst i artikkelen).

Klagen kom fra Erlend Bakke fra Askøy i Hordaland, og gjelder det nye navnet på høgskolen som i januar ble Oslos andre universitet og samtidig skiftet navn: OsloMet – storbyuniversitetet.

Mener seks varianter er i bruk

Jeg sendte brevet for å vise at navnevalget fremdeles skaper reaksjoner, selv om det nå har gått en stund.

Erlend Bakke

— Jeg sendte brevet for å vise at dette navnevalget fremdeles skaper reaksjoner, selv om det nå har gått en stund. Det går faktisk ikke an at en statlig institusjon ser bort fra Språkrådets råd om hva som er egnet navn og skrivemåte, og velger seg et navn som ikke følger norsk rettskriving, sier Bakke til Khrono.

Vi siterer fra brevet:

«I tekstar på nettet og avisene ser eg at Oslomet-storbyuniversitetet – som skulle løysa av namnet Høgskolen i Oslo og Akershus – ikkje fær eins skrivemåte. Her vert det nytta minuskel i met og majuskel i Met, med bindestrek eller med tankestrek (med eller utan mellomrom) føre storbyuniversitetet. Dette utgjer i minsto seks alternative skrivemåtar, på bokmål so vel som på nynorsk. Det er ikkje kverulerande å ramsa dei opp her, ettersom dei seks variantane truleg er i faktisk bruk.»

Les også: Språkrådet ber Isaksen avvise OsloMet-navnet

Språkrådet advarte

Som Khrono tidligere har omtalt, har Språkrådet ved direktør Åse Wetås gått ut mot selve navnevalget, samt mot skrivemåten da navnet ble vedtatt av Kongen i statsråd. Språkrådet mener det nye navnet må skrives «Oslomet» uten stor bokstav – majuskel – i midten.

Bakke konkluderer klagen med en oppfordring om å fortsette å bruke det gamle navnet, Høgskolen i Oslo og Akershus, til et brukende navn er på plass, og avslutter brevet med to spørsmål til OsloMet:

«På kva måte tok Høgskolen i Oslo og Akershus omsyn til dei namnefaglege råda som institusjonen fekk frå Språkrådet då høgskulen skulle byta namn? Kva gjer Høgskolen i Oslo og Akershus no for å finna eit institusjonsnamn som er i tråd med dei namnefaglege råda frå Språkrådet?»

Bakke er leder i Askøy Mållag, men understreker at han sendte klagen som språkinteressert privatperson.

Les også: Språkrådet mener at navnet skal skrives «Oslomet»

Vi kjenner til at enkelte medier bruker feil skrivemåte.

Sverre Molandsveen

«Mindre del av medieomtalen»

OsloMets kommunikasjonsdirektør Sverre Molandsveen har følgende kommentar til klagepunktet om at mange ulike varianter skal være i faktisk bruk:

— «OsloMet – storbyuniversitetet» er skrivemåten som er vedtatt av Kongen i statsråd og som skal brukes av alle. Eventuelt kan vi også bruke kortformen OsloMet. Vi kjenner til at enkelte medier bruker feil skrivemåte. Dette er imidlertid en mindre del av medieomtalen, og vi regner med at denne feilskrivingen vil avta etter hvert som universitetsnavnet vårt blir mer etablert.

Les også: Høgskolens kronglete vei til et universitetsnavn

Godt fornøyd med navnet

På Bakkes to konkrete spørsmål svarer Molandsveen:

— Vi hadde møter med Språkrådet i sammenheng med å velge universitetsnavn. Deres innspill var med i arbeidet med navnevalget, der vi vurderte mange ulike hensyn. Som nevnt er navnet vårt vedtatt av Kongen i statsråd, etter forslag fra det daværende høgskolestyret. Det vil ikke bli endret. Vi er godt fornøyd med navnet OsloMet – storbyuniversitetet som gir oss en tydelig profil.

Språkrådet har foreløpig ikke besvart Bakkes brev.

Dette er de seks variantene Bakke mener er i faktisk bruk:

«Oslomet-storbyuniversitetet»,

«Oslomet–storbyuniversitetet»

«Oslomet – storbyuniversitetet»

«OsloMet-storbyuniveristetet»

«OsloMet–storbyuniversitetet»

«OsloMet – storbyuniversitetet»

Den siste varianten er til opplysning den korrekte.

Les også: Curt Rice om OsloMet-navnet

Norsk-engelsk blanding

Det har også vært diskusjon om man skal skrive stor S i storbyuniversitetet. Høgskolens styre vedtok stor S, men ved en glipp ble navnet skrevet med liten S i regjeringens sakspapirer og slik ble det vedtatt hos Kongen i statsråd med liten S.

Norges nasjonale nyhetsbyrå, NTB, har valgt sin egen stavemåte Oslo Met, fordi de mener den er mer lesevennlig enn OsloMet eller Oslomet.

Universitetet har selv de siste ukene fått opp høye gule boards på bygningene med navnet på, og her er det atter en helt ny variant: OSLO METROPOLITAN UNIVERSITY STORBYUNIVERSITETET. En blanding av det engelske og norske navnet, alt i versaler eller majuskler og ingen bindestrek.

Her er en variant av universitetsnavnet skrevet på store boards hengt opp på veggene utvendig hos OsloMet — storbyuniversitetet i Pilestredet i Oslo.

Her kan du lese universitetets egen veiledning til hvordan de mener navnet skal skriver og hvilke taster du trykker på for å finne riktig tankestrek bl.a.

Fakta

OsloMet: Nytt navn

I forbindelse med overgangen til status som universitet, har tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus fått navnet OsloMet – storbyuniversitetet.

Prosessen med å finne nytt navn foregikk fra september 2015.

Mer enn 200 navneforslag ble vurdert.

Rektor Curt Rice fremmet kun OsloMet-forslaget for det daværende høgskolestyret i desember 2017.

Med knappest mulig margin, 6-5 stemmer, vedtok styret at de ønsker at universitetet skal hete: OsloMet — storbyuniversitetet og OsloMet – Oslo Metropolitan University på engelsk.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS