Korona

OsloMet-studenter sier de opplever oppmøtepress

Sykepleiestudenter sier de føler at de blir presset til fysisk oppmøte til simuleringskurs.

Simuleringskurset for sykepleie- og medisinstudent hadde ti års jubileum høsten 2019. Her fra kurset i 2016.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert.)

Hver høst har sykepleiestudenter fra OsloMet og medsinstudenterfra Universitetet i Oslo (UiO) et simuleringskurs sammen.

Kurset feiret 10-årsjubileum høsten 2019, og går under navnet Student-BEST, Bedre og Systematisk Traumebehandling.

Dette er et kurs hvor studentene trener på å arbeide i team i og utenfor akuttmottak på simulering og ferdighetsenheten ved OsloMet campus Pilestredet.

Fakta

Student-BEST

Student-BEST (Bedre og Systematisk Traumebehandling) er et kurs hvor studentene trener på å arbeide i team i og utenfor akuttmottak på simulering og ferdighetsenheten ved OsloMet campus Pilestredet.

Fokus for kurset er ledelse, samhandling og kommunikasjon.

Studentene møter akuttmedisinske scenarioer som krever at de tar i bruk teamets samlede kunnskaper og ferdigheter fra kliniske fag, hvor man vektlegger briefing, simulering og debriefing.

Fasilitatorgruppen består av lærere fra fagmiljøene fra Universitetet i Oslo og fra OsloMet.

Reagerer på tvang under koronapandemi

Søndag kunne Dagbladet fortelle at flere studenter har reagert på at kurset faktisk gjennomføres nå denne uka og de mener opplegget rundts mittervern ikke er bra nok.

Studentene forteller også til avisa at de føler seg presset til å delta, selv om det nå er laget alternativt opplegg for de som ikke ønsker deltakelse.

Studentene mener kurset burde vært utsatt.

OsloMet: Gjennomfører tross protester

Marit Kirkevold er instituttleder på institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid på OsloMet. Og dermed en av de ansvarlige for at kurset gjennomføres.

— Vil dere gjennomføre kurset denne uka, på tross av protestene?

— Ja, vi gjennomfører kurset og tilbyr alternativt opplegg for de studentene som ikke ønsker å delta på den fysiske simuleringen, svarer Kirkevold på epost til Khrono.

Solveig Fosse er en av studentene som har reagert og fortalte om presset studentene føler rundt kurset til Dagbladet.

Hun trekker fram overfor Khrono at det er universitetet som registrerer frammøte og valg mellom oppgave og det å ta kurset. Studentene selv har ikke oversikt over hvor mange som har valgt fysisk oppmøte framfor å levere en oppgave.

Det har så langt ikke lykkes Khrono å få faktainformasjon om hvor mange studenter som har valgt oppmøte framfor å levere inn en oppgave.

— For mye legges på studentene

Fosse understreker at det er mange studenter som gjerne skulle tatt kurset, fordi det er kjempeviktig læring, men som i dagens situasjon må avstå fra oppmøte.

— Vi har fått masse respons etter avisartikkelen, studentene er veldig glade for å bli hørt, forteller Fosse til Khrono og legger til:

— Studentene er veldig frustrerte over at skolen ikke ønsker å legge bedre tilrette for se som ikke kan delta, fordi de så gjerne også vil bli flinke sykepleiere. Litt for mye ansvar legges over til studenten, og det er dessverre en gjenganger, mener Fosse.

— Ikke mulig å utsette

— Har dere vurdert om det hadde vært mulig å digitalisere simuleringsrunden?

— Ja, vi har vurdert det, og det er ikke mulig. Men som sagt vi har laget et alternativ til de som ikke ønsker å delta på den fysiske samlingen, svarer instituttleder Kirkevold.

Til Dagbladet forteller Kirkevold også at det ikke er mulig å flytte kurset.

Både fordi det involverer studenter på et annet universitet og berører deres studieplan. I tillegg er svært mange av OsloMet studentene i praksis til våren.

Til Dagbladet understreker Kirkevold at de mener sikkerheten med tanke på smitte er ivaretatt på en svært god måte.

Til Khrono noen dagers enere opplyser Kirkevold at at omlag halvparten av studentene har valgt å lever oppgave framfør fysisk oppmøte.

Endringslogg:

Oppdatert 19. november 07.30: Med opplysninger om hvor mange studenter som har valgt å levere oppgave.

Powered by Labrador CMS