Styredrama

OsloMet-styret sa nei til samlokalisering

OsloMet skal ha to fullverdige campuser; en i Oslo og en på Romerike, men ikke i dagens bygg på Kjeller.

Rektor Curt Rice måtte innse at styret ikke ville samlokalisere hele LOsloMet i Oslo sentrum.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Rektor Curt Rice gikk på et nederlag i styret torsdag og planen hans om å samle hele OsloMet i Oslo sentrum led skibbrudd.

Styret vedtok riktignok, med 7 mot 3 stemmer, å la være å inngå den framforhandlede leieavtalen med gårdeier Hemfosa på Kjeller.

Fakta

Styret ved OsloMet 2019-23:

Styreleder:

 • Trine Syvertsen (ekstern)

Eksterne medlemmer:

 • Trym Holter
 • Laila Bokhari
 • Jens Erik Mogensen
 • Vara: Aud Hansen
 • Vara: Ivar H. Kristensen

Representanter for ansatte i teknisk-administrative stillinger:

 • Hege Maria Bergersen
 • Vara: Tore Jascha Lichtenstein Vogt

Representanter for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger:

 • Einar Braathen
 • Inger Vederhus
 • Nils Pharo
 • Vara: Ingrid Ruud Knutsen
 • 2. vara: Karl Joachim Breunig

Representant for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger:

 • Hilde Fiva Buzungu
 • Vara: Erik Ryen

Studentrepresentanter:

 • Bjørn Harald Hegreberg Garborg
 • Egle Juodziukynaite
 • Vara: Rune Keisuke Kosaka
 • Vara: Hedda Marie Westlin

Etter forslag fra stundentrepresentant Egle Juodziukynaite vedtok styret å ha to fullverdige campuser med egen campusplan og stedlig ledelse. En skisse til ulike lokaliseringer på Romerike skal utarbeides, og styret forlenger ikke leieavtalen i dagens bygg i Kunnskapsveien 55.

Det sies ikke eksplisitt at det er Lillestrøm sentrum man tenker på som lokalisering på Romerike.

Trym Holter er eksternt styremedlem på OsloMet.

Mindretallet på tre støttet et forslag fra eksternt styremedlem Trym Holter som innebar å ikke si nei til den framforhandlede avtalen nå, men be rektor komme tilbake med en skisse til alternative lokaliseringer på Romerike.

Han fikk støtte fra to representanter for faglig ansatte; Einar Braathen og Inger Vederhus.

Det var kun 10 styremedlemmer tilstede. Ekstern styrerepresentant Jens Erik Mogensen møtte ikke.

Trakk forslag

Det var etter sterk motstand fra representantene for ansatte og studentene i styret at Curt Rice trakk sitt opprinnelige forslag til vedtak, som gikk ut på å samlokalisere hele OsloMet i Oslo og la være å inngå den fremforhandlede leieavtalen med gårdeier Hemfosa på Kjeller.

Han endret sitt forslag til vedtak flere ganger underveis i den intense og langvarige styrebehandlingen. Til slutt endte han opp med å støtte forslaget fra Egle Juodziukynaite.

— Jeg ser at det ikke er flertall i styret for å jobbe for å samlokalisere i Oslo, konstaterte Rice ganske tidlig i behandlingen av saken.

Forslaget til Egle Juodziukynaite ble til slutt vedtak i styret.

Han ville likevel ikke gi seg på at OsloMet bør vekk fra dagens bygg i Kunnskapsveien 55 på Kjeller, noe styret til slutt, etter mange timers behandling av saken vedtok.

— Jeg gir meg på samlokalisering i Oslo. Jeg forstår at styret legger vekt på tilstedeværelse i regionen, men det er likevel flere muligheter enn å inngå ny avtale med Hemfosa om leie av Kunnskapsveien 55, sa Rice.

Han påpekte at OsloMet er en attraktiv leietaker og at det finnes andre muligheter for å leie i eksisterende bygg.

— Det er ikke snakk om å bygge et nytt bygg som vi skal leie, sa han.

Styreleder: Kjeller ikke riktig

Styreleder Trine Syvertsen gjorde det et stykke ut i debatten klart at hun ikke kom til å stemme for å forlenge avtalen med Hemfosa.

— Jeg har hatt en nagende og stadig økende tvil om at Kjeller ikke er det riktige stedet for oss, sa hun.

— Det er bra å se at regionen nå er kommet på banen. Regionen kan tilrettelegge bedre for oss hvis det er viktig å ha et universitet der. Det hadde passet seg å sette seg ned og i felleskap se på alle de tingene man kunne fått til på Romerike, sa hun.

Det ble fremmet flere ulike forslag til vedtak underveis i møtet, men etter en pause mot slutten gjensto de to forslagene som det ble votert over.

Powered by Labrador CMS