styremøte

OsloMet-styret skal diskutere anbefaling om campus på Ahus

Anbefalingen om å etablere campus på Ahus er en av sakene styret ved OsloMet får på bordet torsdag.

Styret ved OsloMet skal diskutere om lokalisering på Ahus er det beste, slik utredningen av de fire konseptene konkluderer med. Her styreleder Trine Syvertsen.
Publisert

Styret ved OsloMet får lokalisering av universitetets nye campus på Romerike på bordet torsdag. Møtet kan følges direkte nederst i denne saken fra kl 9.

Det anbefalte konseptet er å lokalisere campus til Akershus universitetssykehus (Ahus) med 1700 studenter. Til sammenligning er det per i dag 3345 registrerte studenter ved dagens campus på Kjeller i Lillestrøm kommune. Denne skal legges ned innen 2024.

Styret skal ikke ta en endelig beslutning torsdag. Det vil først skje på styremøtet 8. desember.

Ubrukte midler

En annen sak er regnskapsrapporten for andre tertial, som viser at OsloMet har store avsetninger av ubrukte midler. Avsetningene til såkalte andre formål, som er alt unntatt investeringer, var på nesten en halv milliard ved utgangen av andre tertial, eller 20,1 prosent av bevilgningen. Regjeringen har satt en maksgrense på 5 prosent for slike avsetninger og har sagt at alt som ligger over denne grensen ved årsslutt vil bli inndratt.

Andre saker er innspill til statsbudsjettet 2023, og vedtak om etablering av tre nye masterstudier: i farmasi, i smart mobilitet og urban analyse, og lærerutdanning i praktiske og estetiske fag.

Dette står på sakskartet:

 • Søknad om etablering av masterstudium i farmasi
 • Søknad om etablering av masterstudium i smart mobilitet og urban analyse
 • Søknad om etablering av 5-årig masterstudium i lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13, design, kunst og håndverk
 • OsloMets innspill til Statsbudsjettet 2023
 • Tertialrapport 2. tertial 2021
 • Rapport fra internrevisjonen og forslag til revisjonsplan høsten 2021
 • Søknad om dispensasjon fra Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet § 5-6
 • Delegering av habilitetsvurdering for rådgivende organ til innstillingskomiteen
 • Langtidsplan og budsjett 2022 - 2024 - Justering av foreløpige rammer
 • Campus Romerike
 • Rektors orienteringer

Sakspapirene kan leses her

Powered by Labrador CMS