innreisenekt

Over 100 søknader om innreise er godkjent

Sjøfartsdirektoratet har mottatt 168 søknader fra universiteter om unntak fra innreiseregelen. Flertallet har blitt godkjent.

Sjøfartsdirektoratet har godkjent over 100 innreisesøknader fra universiteter og institusjoner.
Publisert Oppdatert

Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen har fått godkjent innreise for fire av sine doktorgradsstudenter, som i utgangspunktet var nektet innreise til Norge.

— Det er veldig strenge kriterier for å få innvilget unntak, men vi har i hvert fall lykkes med noen av søknadene, sier fakultetsdirektør Elisabeth Müller Lysebo ved UiB.

Mandag denne uken gikk rektor ved Universitetet i Oslo (UiO), Svein Stølen, ut i Khrono og uttrykte frustrasjon over at utenlandske doktorgradsstudenter fortsatt blir nektet innreie til Norge.

1. august åpnet regjeringen for at utenlandske studenter kunne komme inn i landet, men for doktorgradsstudenter som er ansatte og som mottar lønn fra et universitet eller en institusjon, er det fortsatt stengte grenser.

Stølen: — Skader karrieren

— Dette er med på å skade karrieren til noen av våre beste og mest lovende forskere, som er nødt til å sette karrieren på vent, sa Stølen til Khrono mandag.

Khronos artikkel er allerede en av årets mest delte og videre diskuterte saker på Twitter i 2021, og har skapt stort engasjement.

Blant annet skrev professor ved Geofysisk institutt (Geofysen) ved Universitetet i Bergen (UiB), Tor Eldevik, at de har søkt Sjøfartsdirektoratet om unntak for innreisenekten for noen av sine studenter. Og han undret seg over hvor mange som faktisk hadde søkt om unntak for de strenge innreisebegrensingene.

Sjøfartsdirektoratet har fått i oppgave å administrere innreiseordningen for utenlandske arbeidstakere.

— På Geofysen har vi fått unntak for det vi har søkt på, som er to ph.d.-studenter, en postdoc. og en førsteamanuensis, meldte Eldevik på Twitter.

— Strenge kriterier

Eldevik var utilgjengelig for kommentar tirsdag, men fakultetsdirektør ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiB, Elisabeth Müller Lysebo, bekrefter overfor Khorno at fakultetet hennes har søkt Sjøfartsdirektoratet om unntak for flere av de utenlandske doktorgradsstudentene.

— I noen tilfeller har vi sett at vi ikke har hatt sjanse til å få unntak, og da har vi heller ikke søkt. I ett tilfelle søkte vi to ganger og lyktes den andre gangen, forteller Lysebo.

— Kunstig

Hun er i likhet med UiO-rektor Svein Stølen og rektor ved UiT Norges arktiske universitet, Dag Rune Olsen, som også uttalte seg kritisk til innreisenekten i mandagens Khrono-artikkel, enig i at det er leit at innreisenekten skal gjelde for doktorgradsstudenter.

— Dette er det høyeste utdanningsnivået vi har. Det er greit nok at studentene faktisk er ansatt, men de holder også på med en utdanning.

— Både bachelor- og masterstudenter får komme inn, og det burde også doktorgradsstudentene fått lov til. Det blir helt kunstig at de skal følge de samme reglene som andre arbeidstakere som ikke er under utdanning, poengterer Lysebo videre.

168 søknader

Sjøfartsdirektoratet opplyser til Khrono at de har fått inn 168 unntakssøknader fra universiteter knyttet til innreise.

— Vi kan ikke ut ifra tallene bekrefte at samtlige søknader gjelder doktorgradsstudenter, men det er grunn til å tro at de fleste søknadene gjelder doktorgradsstudenter, skriver de i en e-post.

Sjøfartsdirektoratet opplyser at de har godkjent 101 og avslått 64 av søknadene, mens tre av søknadene har status som ubehandlet.

Powered by Labrador CMS