publisering

Over 170 norske artikler er blitt publisert i tids­skrift som blir svartelistet

Ida Vaa Johnsen mistenkte ikke at det var noe galt med tidsskriftet hun publiserte i. Nå mister det godkjenningen i Norge og blir i praksis svartelistet. De siste årene har 46 tidsskrifter blitt degradert til nivå null.

Miljøkjemiker og forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt har tatt prøver av jord, planter og avføring for å finne ut om det var skadelig for dyr å beite nær skytefelt. Hun var ikke klar over at det hadde kommet bekymringsmeldinger mot tidsskriftet hun valgte å publisere i, Environmental Science and Pollution Research.
Publisert Oppdatert

Ida Vaa Johnsen ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og en tidligere kollega har reist rundt til norske skytefelt og undersøkt om beitedyr får i seg tungmetaller.

Tidligere i år publiserte de funn fra et skytefelt i Hadsel i Nordland i tidsskriftet Environmental Science and Pollution Research.

Johnsen har publisert der tidligere, og også lest mange artikler derfra. Tematisk passer tidsskriftet godt med det hun jobber med, og det utgis av storforlaget Springer Nature. 

— Jeg kan ikke si at jeg har stusset over artiklene jeg har lest. Og jeg føler at prosessen med publisering har vært ryddig og bra. Men det har kanskje vært hakket enklere å få gjennom artikler her enn i andre lignende tidsskrifter, sier hun.

Siden 2009 har minst 170 artikler med forfattere ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Norge blitt publisert i tidsskriftet, viser tall fra databasen Cristin. 

Bekymringsmeldinger 

Tidsskriftet ligger på nivå 1 i det norske systemet, og norske institusjoner får penger når deres ansatte får inn artikler her.

Men både i Norge og internasjonalt har det kommet bekymringsmeldinger. 

Det har vært påstander om dårlig kvalitetskontroll og at de tar inn artikler fra såkalte artikkelfabrikker eller artikkelmøller.

Fra 2025 mister tidsskriftet godkjenningen sin i Norge og blir nedgradert til nivå 0. I praksis betyr det at det blir svartelistet, for få forskere vil publisere i et nivå 0-tidsskrift.

Siden 2021 har i alt 46 tidsskrifter blitt nedgradert eller «nullet» på denne måten av Det nasjonale publiseringsutvalget. Årsaken er bekymringer om sviktende kvalitet. 

Det viser en oversikt Khrono har fått fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). For en del av tidsskriftene trer dette først i kraft i 2025.

De fleste tidsskriftene Khrono har sett på, har hatt få eller ingen artikler av forskere fra Norge. Men det er flere unntak. 

Fakta

Nivå 0, 1, 2 og X

 • Publikasjonskanalene er inndelt i to nivåer: Nivå 1 gir normal uttelling (ett publiseringspoeng) og dekker de kanalene som utgir 80 prosent av publikasjonene. Nivå 2 gir ekstra uttelling (tre publiseringspoeng) og omfatter de mest betydelige og kvalitetskrevende kanalene, som utgir 20 prosent av publikasjonene.
 • I dag utløser også publiseringspoeng penger for institusjonene, men regjeringen har besluttet å avvikle dette for universiteter og høgskoler (men ikke for institutter og helseforetak) fra 2025.
 • Man snakker også om nivå  0 og nivå X. Nivå 0 gir ingen uttelling, mens for publikasjonene på nivå X er tvil om bør godkjennes eller ikke.
 • Det nasjonale publiseringsutvalget bestemmer, i samråd med publiseringskomiteen for det aktuelle fagområdet, om et tidsskrift skal settes på nivå X. Når et tidsskrift havner her, inviteres forskersamfunnet til å komme med kommentarer til publikasjonen
 • Publikasjonen ligger på nivå X i rundt et halvt år. Hvis det på denne tiden ikke kommer noen kommentarer, eller ikke noen kommentarer til forsvar for tidsskriftet, nedgraderes det normalt til nivå 0. Det er Publiseringsutvalget som vedtar dette.
 • Det er Publiseringsutvalget som vedtar hvilke hvilke tidsskrifter som skal godkjennes. Utvalget består av ti medlemmer. Leder er prorektor  ved OsloMet Tanja Storsul, og nestleder Finn Løvholt ved Norges Geotekniske Institutt. Utvalget oppnevnes av og rapporterer til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Degraderte et av verdens største tidsskrifter

Også tidsskriftet Sustainibility, som ble «nullet» i 2023, har ifølge Cristin hatt flere hundre artikler med norske forfattere. I 2021 publiserte det 160 artikler fra forfattere ved norske institusjoner. 

Det fikk internasjonal oppmerksomhet da Norge fjernet godkjenningen til tidsskriftet, som er et av verdens største. 

Onkologi-tidsskriftet OncoTarget har også over 170 bidrag fra forskere ved norske institusjoner. 

Før disse tidsskriftene mistet godkjenningen sin, ble de satt på det som kalles nivå X. Det er en liste over tvilsomme tidsskrifter som ble innført i 2021. 

Når et tidsskrift havner der, får forskersamfunnet anledning til å kommentere.

Hvis det ikke kommer noen kommentarer til fordel for tidsskriftet, mister det normalt godkjenningen (se faktaboks, samt oversikt over alle tidsskriftene nederst i artikkelen). 

Fikk en bekymringsmelding

Det var i fjor at Det nasjonale publiseringsutvalget, som har ansvaret for å godkjenne tidsskrifter, fikk en bekymringsmelding om Environmental Science and Pollution Research:

«Redaksjonen mangler tydeligvis den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift», skrev Morten Oksvold, en tidligere kreftforsker ved Oslo universitetssykehus, som gransker tvilsomme artikler og tidsskrifter på fritiden.

Etter å ha kjørt artikler gjennom et program, fant han at mange inneholdt mistenkelige fraser, som at ingen data er tilgjengelig. Dette kan være et tegn på at artikkelen er laget av såkalte artikkelfabrikker. Mange artikler var heller ikke relevante for tidsskriftets fagområde, mente han.

Henvendelsen endte med at tidsskriftet blir nedgradert til nivå 0 fra 2025.

7200 artikler på et år 

Internasjonalt er det flere som har reagert på tidsskriftet.

Bloggeren Leonid Scneieder, som skriver om forskningsetikk og publisering, påpeker at tidsskriftet publiserer svært mange artikler. I 2022 var antallet 7200.

En tidligere papirutgave av tidsskriftet. Nå kommer det bare ut digitalt.

Han viser til at artikler har blitt trukket tilbake etter mistanke om at de er produsert av artikkelfabrikker, og påstår at det har artikler som følger en «mal» for tvilsom forskning, med manipulering av data og bruk av upålitelige datakilder.

Nettstedet Retraction Watch skrev i høst at den franske professoren Guillaume Cabanac fant tegn på at en artikkel i tidsskriftet var skrevet ved hjelp av taleroboten ChatGPT. For i artikkelen fant han formuleringen «regenerate response», som er en frase som tidligere ble brukt av ChatGPT.

Sammen med to andre forskere har Cabanac rapportert over 78 artikler fra tidsskriftet som problematiske til nettsiden PubPeer, der forskere kan diskutere artikler. 

Kinesiske myndigheter har også satt tidsskriftet på sin «Early Warning Journal List» for 2024, som er en liste over publikasjoner de fraråder forskere å publisere i. Begrunnelsen for advarselen er «siteringsmanipulasjon» og «artikkelmølle», står det i oversikten. 

I en e-post til Khrono skriver tidsskriftets forlag, Springer Nature, at det vil undersøke påstandene i varselet mot tidsskriftet (se nederst i artikkelen). 

Useriøs fagfellevurdering 

Vidar Røeggen fra Det nasjonale publiseringsutvalget forklarer at tidsskrifter ofte settes til nivå X etter henvendelser fra forskere som har publisert der.

— Det kan for eksempel være at de har vært i en fagfellevurdering som de har opplevd som useriøs, sier han.

Det kan også dreie seg om at artikler har blitt publisert, uten at endringene etter fagfellevurderingen kom med.

Han nevner også at overgangen til åpen publisering, hvor man betaler for å publisere, og ikke for å lese forskning, fører til et press på kvalitetskontrollen.

— Når du får et sånt kvantitativt fokus, kommer fagfellevurderingen under press. Vi har sett en del eksempler på at det går litt fort i svingene, sier han.

— Det blir kanskje for pinlig 

Morten Oksvold er en svært aktiv gransker av tvilsomme artikler og tidsskrifter. Han har «nominert» eller kommentert på mange av tidsskriftene som har blitt nedgradert. 

Erfaringen hans er at det blir lite diskusjon om tidsskrifter hvor få eller ingen norske forfattere publiserer.

Morten Oksvold.

— Men når det var tidsskrifter hvor mange norske forfattere publiserte, ble det langt vanskeligere å nulle dem. Da sitter det mye lenger inne for faggruppen som skal ta en avgjørelse. Det blir kanskje for pinlig, og et prestisjetap?

Vidar Røeggen i Publiseringsutvalget understreker at det ikke trenger å være noe galt med artiklene til forskere som har publisert i tidsskrifter som ikke lenger er godkjent. Det er heller ikke ulovlig å publisere i nivå 0-tidsskrifter. 

— Vi er veldig opptatt av at forskere skal vurderes ut fra hva de har publisert, ikke hvor de har publisert. Det kan være at det har stått artikler i Sustainability som har vært gode, og som har vært gjenstand for en seriøs fagfellevurdering, sier han.

Dette kan man ta hensyn ved ansettelser og opprykk, sier Røeggen.

30.000 tidsskrifter 

I Norge er det over 30.000 godkjente vitenskapelige tidsskrifter fordelt på drøyt 70 fagfelt. Fagkomiteene for hver av disse fagfeltene gir råd til Publiseringsutvalget, for at listene over godkjente tidsskrifter skal bli godt røktet. 

Men ifølge Morten Oksvold er det mye rart blant de godkjente tidsskriftene.

— Hadde jeg styrt Publiseringsutvalget, ville jeg startet fra «scratch» igjen, og nullet alt. Det er så mye. Det virker som det er litt tilfeldig hvilke tidsskrifter de setter på nivå 1. Jeg mener man burde vært langt strengere, og raskere med å reagere. Det er altfor mange tidsskrifter som gir poeng, og det tar for lang tid å få de useriøse fjernet.

— Er det grunn til å frykte at det er useriøse tidsskrifter blant de 30.000 som i dag gir uttelling?

— Ja, jeg frykter at det er flere useriøse tidsskrifter blant de 30.000 som vi fortsatt ikke har fanget opp, sier Vidar Røeggen i Publiseringsutvalget. 

Vidar Røeggen. Foto: UHR

Publiseringssystemet i Norge skal nå endres. Regjeringen har bestemt å avskaffe tellekantene, som innebærer at høgskoler og universiteter får økonomisk belønning når deres ansatte publiserer. 

— Mange som ikke stoler på forsking 

Environmental Science and Pollution Research er et åpen tilgang-tidsskrift det koster penger å publisere i. 

Publiseringsavgiften er på drøyt 35.000 kroner per artikkel, ifølge nettsiden deres.

FFI-forsker Ida Vaa Johnsen sier hun ikke hadde valgt dette tidsskriftet hvis hun visste at det skulle nedgraderes.

— Det er jo ikke så heldig for min del, sier hun.

Ida Vaa Johnsen på feltarbeid i området ved den nedlagte militærleiren Skarsteindalen på Andøya.

— Men personlig tenker jeg at publikasjonene får telle for seg, og at det kanskje ikke har så mye å si at man har publisert der.

Etter å ha lest om de problematiske sidene ved tidsskriftet, blant annet påstander om at det tar inn artikler fra artikkelfabrikker, synes hun det virker rimelig at det ikke lenger skal gi uttelling. 

— For forskningen blir jo ødelagt av sånne artikler som ikke er reelle, som er skrevet av kunstig intelligens eller ikke har reelle resultater. Det er egentlig litt skummelt. Jeg føler at det allerede er mange som ikke stoler på forskning, så dette er ikke noen god trend.

Slik svarer forlaget: — Full undersøkelse

Khrono har bedt om en kommentar fra tidsskriftet Environmental Science and Pollution Research. I en e-post kommenterer Chris Graf, direktør for forskningsintegritet hos forlaget Springer Nature:

«Alle våre tidsskrifter bør være pålitelige og verdifulle kilder til forskning — vi tar eventuelle bekymringer som er reist om dem på alvor og har en egen avdeling for forskningsintegritet bestående av eksperter, støttet av AI-verktøy, som ser på eventuelle problemer som er meldt. Dette teamet vil gjennomføre en full undersøkelse av bekymringene du har reist. Vi arbeider også for øyeblikket sammen med sjefredaktøren for å styrke den redaksjonelle kapasiteten til tidsskriftet.»

Han sier videre at bruk av standardfraser, for eksempel at data ikke er tilgjengelig, ikke automatisk bør tolkes som tegn på vitenskapelig uredelighet. Men han skriver også: 

«Noen forfattere bruker frasen «ikke aktuelt» for å beskrive tilgjengeligheten av data når de fyller ut skjemaer. Dette er ikke god praksis, og minimalistiske uttalelser som dette er utilstrekkelige.»

Her er en oversikt over tidsskrifter som Publiseringsutvalget har vedtatt å ikke godkjenne siden nivå X ble innført i 2021: 

Tidsskrifter som har mistet godkjenningen:

 • Advanced Healthcare Materials (nivå 0 fra 2025): Nasjonalt publiseringsutvalg (NPU) mottok bekymringsmeldinger på tidsskriftet og satte i overensstemmelse med fagkomiteen i biomedisin tidsskriftet til nivå x for å få innspill fra forskersamfunnet. Tidsskriftet ble satt til nivå 0, da tidsskriftet har vært ca. et halvt år på nivå X, uten at det ble registrert innspill til fordel for tidsskriftet.
 • Advances in Geo-Energy Research (nivå 0 fra 2025): NPU mottok bekymringsmeldinger på tidsskriftet og har sammen med komiteen i geovitenskap besluttet å sette tidsskriftet til nivå X. Ble satt til etter ca. et halvt år på nivå X, uten at det er registrert innspill til fordel for tidsskriftet.
 • Aging (nivå 0 fra 2024): Ble satt på nivå X etter at NPU mottok bekymringsmelding fra en forsker som hevder at tidsskriftet publiserer forfalskede artikler og som ikke trekker disse tilbake etter at dette er avslørt. Ble til nivå 0 da det ikke kom kommentarer eller engasjement fra fagmiljøet. 
 • Axioms (nivå 0 fra 2022): NPU mottok bekymringsmelding fra fagorganet i matematikk, som ønsket at tidsskriftet skulle plasseres på listen over nivå x kanaler. Fagorganet var usikker på tidsskriftets kvalitet, da det blant annet lovet veldig rask peer review prosess. Ble plassert på nivå X, det kom ingen Tidsskriftet mottok ingen kommentarer fra forskersamfunnet etter å ha ligget på nivå x i 6 måneder. I møtet 14. januar 2022 konkluderte NPU med å ikke godkjenne kanalen. Fagorganet i matematikk stilte seg bak en slik anbefaling.
 • Bioengineered (nivå 0 fra 2024): NPU fikk bekymringsmelding fra en forsker som hevder at tidsskriftet publiserer forfalskede artikler og som ikke trekker disse tilbake etter at dette er avslørt. Se kommentar under. Ble satt på nivå X, det kom ikke kommentarer eller engasjement fra fagmiljøet, og NPU besluttet å sette tidsskriftet ned til nivå 0.
 • BioFactors (nivå 0 fra 2024): NPU mottok bekymringsmeldinger på tidsskriftet, og det ble satt på nivå X. Ble satt på nivå 0 da det ikke kom kommentarer eller engasjement fra fagmiljøet. 
 • BioMed Research International (nivå 0 fra 2025): NPU mottok bekymringsmeldinger på tidsskriftet, og det ble satt på nivå X. Ble satt på nivå 0 da det ikke kom innspill til fordel for tidsskriftet. 
 • Biomedicine & Pharmacotherapy (nivå 0 fra 2024): NPU mottok bekymringsmeldinger på tidsskriftet, og det ble satt på nivå X. Ble satt på nivå 0 da det ikke kom kommentarer eller engasjement fra fagmiljøet. 
 • Brazilian Journal of Medical and Biological Research (nivå 0 fra 2024): NPU mottok bekymringsmeldinger på tidsskriftet, og det ble satt på nivå X. Ble satt på nivå 0 da det ikke kom kommentarer eller engasjement fra fagmiljøet. 
 • Capillarity: (nivå 0 fra 2024): NPU fikk informasjon om at tidstidsskriftet var fjernet fra Directory of Open Access Journals (DOAJ) etter mistanke om sviktende redaksjonelle rutiner. NPU besluttet å plassere tidsskriftet på nivå X. Det kom ikke kommentarer eller engasjement fra fagmiljøet, og tidsskriftet ble satt på nivå 0. 
 • Cell Cycle (nivå 0 fra 2024): NPU mottok bekymringsmeldinger på tidsskriftet, og det ble satt på nivå X. Ble satt på nivå 0 da det ikke kom kommentarer eller engasjement fra fagmiljøet. 
 • Cellular Physiology and Biochemistry (nivå 0 fra 2024): NPU mottok bekymringsmeldinger på tidsskriftet, og det ble satt på nivå X. Ble satt på nivå 0 da det ikke kom kommentarer eller engasjement fra fagmiljøet. 
 • Complexity (nivå 0 fra 2025): NPU mottok bekymringsmeldinger på tidsskriftet, og det ble satt på nivå X. Ble satt på nivå 0 da det ikke kom innspill til fordel for tidsskriftet. 
 • Computational & Mathematical Methods in Medicine (nivå 0 fra 2025): NPU mottok bekymringsmeldinger på tidsskriftet, og det ble satt på nivå X. Ble satt på nivå 0 da det ikke kom innspill til fordel for tidsskriftet. 
 • Disease Markers (nivå 0 fra 2025): NPU mottok bekymringsmeldinger på tidsskriftet, og det ble satt på nivå X. Ble satt på nivå 0 da det ikke kom innspill til fordel for tidsskriftet. 
 • Electronic Journal of e-Learning (nivå 0 fra 2023): Ble satt på nivå X etter at NPU fikk informasjon om at tidsskriftet er fjernet fra DOAJ etter mistanke om sviktende redaksjonelle rutiner. Ble satt på nivå 0 da det ikke kom kommentarer eller engasjement fra fagmiljøet. 
 • Environmental Science and Pollution Research International (nivå 0 fra 2025): NPU mottok bekymringsmeldinger på tidsskriftet, og det ble satt på nivå X. Ble satt på nivå 0 da det ikke kom innspill til fordel for tidsskriftet. 
 • European Review for Medical and Pharmacological Sciences (nivå 0 fra 2024): NPU fikk bekymringsmelding fra en forsker som hevdet at tidsskriftet publiserer forfalskede artikler og som ikke trekker disse tilbake etter at dette er avslørt. Ble satt på nivå X, og deretter på nivå 0 da det ikke kom kommentarer eller engasjement fra fagmiljøet. 
 • Health and Technology (nivå 0 fra 2024): NPU mottok bekymringsmeldinger på tidsskriftet, og det ble satt på nivå X. Ble satt på nivå 0 da det ikke kom innspill til fordel for tidsskriftet. 
 • International Immunopharmacology (nivå 0 fra 2025): NPU mottok bekymringsmeldinger på tidsskriftet, og det ble satt på nivå X. Ble satt på nivå 0 da det ikke kom innspill til fordel for tidsskriftet. 
 • International Journal of Biological Macromolecules (nivå 0 fra 2025): NPU mottok bekymringsmeldinger på tidsskriftet, og det ble satt på nivå X. Ble satt på nivå 0 da det ikke kom innspill til fordel for tidsskriftet.
 • International Journal of Caring Sciences (IJCS) (nivå 0 fra 2023): NPU mottok bekymring fra fagmiljøet på mangelfull kvalitetssikring av publiserte bidrag, og plasserte det på nivå x. Mottok ikke kommentarer som skulle tilsi fortsatt nivå 1. Sammen med publiseringskomiteen for sykepleieforskning besluttet NPU å ta tidsskriftet ned fra nivå 1.
 • International Journal of Clinical and Experimental Medicine (IJCEM) (nivå 0 fra 2024): NPU mottok bekymringsmeldinger på tidsskriftet, og det ble satt på nivå X. Ble satt på nivå 0 da det ikke kom innspill til fordel for tidsskriftet. 
 • International Journal of Clinical and Experimental Pathology (IJCEP) (nivå 0 fra 2024): NPU mottok bekymringsmeldinger på tidsskriftet, og det ble satt på nivå X. Ble satt på nivå 0 da det ikke kom kommentarer eller engasjement fra fagmiljøet. 
 • International Journal of Molecular Medicine (nivå 0 fra 2024): NPU mottok bekymringsmeldinger på tidsskriftet, og det ble satt på nivå X. Ble satt på nivå 0 da det ikke kom kommentarer eller engasjement fra fagmiljøet.
 • International Journal of Oncology (nivå 0 fra 2024): NPU mottok bekymringsmelding fra en forsker som hevder at tidsskriftet publiserer forfalskede artikler og som ikke trekker disse tilbake etter at dette er avslørt. Ble satt til nivå X. Ble satt på nivå 0 da det ikke kom kommentarer eller engasjement fra fagmiljøet.
 • Journal of Coastal Research (nivå 0 fra 2025): NPU mottok bekymringsmeldinger på tidsskriftet, og det ble satt på nivå X. Ble satt på nivå 0 da det ikke kom innspill til fordel for tidsskriftet. 
 • Journal of Food Quality (nivå 0 fra 2025): NPU mottok bekymringsmeldinger på tidsskriftet, og det ble satt på nivå X. Ble satt på nivå 0 da det ikke kom innspill til fordel for tidsskriftet. 
 • Journal of Healthcare Engineering (nivå 0 fra 2024): NPU mottok bekymringsmeldinger på tidsskriftet, og det ble satt på nivå X. Ble satt til 0 etter en samlet vurdering av tidsskriftet. 
 • Journal of Integrative Neuroscience (JIN) (på nivå 0 fra 2023): Ble satt på nivå x etter at NPU fikk bekymringsmelding fra forskningsmiljøet vedrørende tidsskriftets praksis. Forsker er blant annet kontaktet av tidsskriftet for å bidra med manuskript og som medlem av redaksjonsråd, selv om tidsskriftets scope er langt utenfor dennes spesialfelt. Ble satt til nivå 0, etter en periode på nivå X. 
 • Journal of Nutrition and Food Processing (JNFP) (nivå 0 fra 2023): NPU registrerte at tidsskriftet var listet med brudd på Cabells Predatory Reports, og det ble satt på nivå C. Ble satt til 0 da det ikke kom kommentarer eller engasjement fra fagmiljøet. 
 • Journal of Oncology (nivå 0 fra 2025): NPU mottok bekymringsmeldinger på tidsskriftet, og det ble satt på nivå X. Ble satt på nivå 0 da det ikke kom innspill til fordel for tidsskriftet. 
 • Journal of Physical Education and Sport (JPES) (nivå 0 fra 2024): NPU mottok bekymringsmelding fra forskningsmiljøet etter deres vurdering av tidsskriftets innhold. Tidsskriftet oppga i tillegg å være indeksert i DOAJ uten at det medfører riktighet. Ble satt til nivå X, deretter til 0 da det ikke kom kommentarer eller engasjement fra fagmiljøet. 
 • Journal of Sensors (nivå 0 fra 2025): NPU mottok bekymringsmeldinger på tidsskriftet, og det ble satt på nivå X. Ble satt på nivå 0 da det ikke kom innspill til fordel for tidsskriftet. 
 • Mathematical Methods in the Applied Sciences (nivå 0 fra 2025): NPU mottok bekymringsmeldinger på tidsskriftet, og det ble satt på nivå X. Ble satt på nivå 0 da det ikke kom innspill til fordel for tidsskriftet. 
 • Mathematical Problems in Engineering (nivå 0 fra 2023): Tidsskriftet ble plassert på nivå x etter at det ble kjent at tidsskriftet hadde publisert en artikkel som var stjålet, uten at de fjernet denne da de ble gjort kjent med saken. Tidsskriftet har ligget på nivå X i seks måneder uten at noen har lagt inn kommentarer som skulle tilsi fortsatt nivå 1, samtidig som tidsskriftet i perioden har mottatt nye bekymringsmeldinger som gikk på andre forhold. 
 • Molecular Medicine Reports (nivå 0 fra 2024): NPU mottok bekymringsmeldinger på tidsskriftet, og det ble satt på nivå X. Ble satt på nivå 0 da det ikke kom kommentarer eller engasjement fra fagmiljøet.
 • Oncology Letters (nivå 0 fra 2024): NPU mottok bekymringsmelding fra en forsker som hevdet at tidsskriftet publiserer forfalskede artikler og som ikke trekker disse tilbake etter at dette er avslørt. Ble satt på nivå X, og deretter på nivå 0 da det ikke kom kommentarer eller engasjement fra fagmiljøet.
 • Oncology Reports (nivå 0 fra 2024): NPU mottok bekymringsmelding fra en forsker som hevdet at tidsskriftet publiserer forfalskede artikler og som ikke trekker disse tilbake etter at dette er avslørt. Ble satt på nivå X, og deretter på nivå 0 da det ikke kom kommentarer eller engasjement fra fagmiljøet.
 • OncoTarget (nivå 0 fra 2025): NPU mottok bekymringsmeldinger på tidsskriftet, og det ble satt på nivå X. Ble satt på nivå 0 da det ikke kom innspill til fordel for tidsskriftet. 
 • Oxidative Medicine and Cellular Longevity (nivå 0 fra 2025): NPU mottok bekymringsmeldinger på tidsskriftet, og det ble satt på nivå X. Ble satt på nivå 0 da det ikke kom innspill til fordel for tidsskriftet. 
 • Processes (nivå 0 fra 2022): NPU fikk bekymringsmeldinger fra forskningsmiljøet som viste til at redaksjonen i tidsskriftet hadde trukket seg. De beskrev uenighet mellom redaksjon og forlegger om publiseringsmodell. At redaksjonen ønsker fokus på kvalitet i publiserte artikler og bidrag, men redaksjonen opplevde at utgiver ville ha fokus på rask, sitatdrevet vekst. Ble satt på nivå X, uten at det kom kommentarer fra forskersamfunnet, og deretter satt til nivå 0. 
 • Stem Cells International (nivå 0 fra 2025): NPU mottok bekymringsmeldinger på tidsskriftet, og det ble satt på nivå X. Ble satt på nivå 0 da det ikke kom innspill til fordel for tidsskriftet. 
 • Sustainability (nivå 0 fra 2023): NPU mottok bekymringsmeldinger fra norske forskere på ulike sider ved tidsskriftet, blant annet mangelfull fagfellevurdering, publisering før avsluttet fagfellevurdering, publisering før språkvask og generelt manglende kommunikasjon mellom forfatter og redaksjon. Ble satt på nivå X, og deretter på NPU.
 • Symmetry (nivå 0 fra 2025): NPU mottok bekymringsmeldinger på tidsskriftet, og det ble satt på nivå X. Ble satt på nivå 0 da det ikke kom innspill til fordel for tidsskriftet. 
 • Tumour Biology (nivå 0 fra 2024): NPU mottok bekymringsmeldinger på tidsskriftet, og det ble satt på nivå X. Ble satt på nivå 0 da det ikke kom innspill til fordel for tidsskriftet. 

Nivå 0-kanaler som ble foreslått på nytt, men ikke ble godkjent:

Arts: Tidsskriftet har tidligere vært godkjent i registeret på nivå 1, men ble tatt ned etter ulike bekymringsmeldinger fra norske forskere. NPU mottok klage på vedtaket og rådførte seg fagorganet i kunsthistorie om saken. Ble satt på nivå X for å få innspill. Det kom ingen kommentarer fra forskersamfunnet, og NPU konkluderte derfor med å ikke godkjenne tidsskriftet i møtet i januar 2022. 

Asian Journal of Agriculture and Rural Development (AJARD): Ble foreslått som ny vitenskapelig publiseringskanal til registeret, men NPU var i tvil om godkjenning, da tidsskriftet var registrert med brudd på Cabells liste over predatory reports. Ble satt på nivå X, uten at det kom kommentarer, og ble derfor ikke godkjent (januar 2022).

Asian Economic and Financial Review (AEFR): Ble foreslått som ny vitenskapelig publiseringskanal til registeret, men NPU var i tvil om godkjenning, da tidsskriftet var registrert med brudd på Cabells liste over predatory reports. Ble satt på nivå X, uten at det kom kommentarer, og ble derfor ikke godkjent (januar 2022).

International Journal of Endocrinology and Metabolism (IJEM): Var foreslått som ny publiseringskanal, men NPU var i tvil da det var det var fjernet fra DOAJ pga. mistanke om redaksjonelt mislighold. Ble satt på nivå X. Det kom ingen kommentarer, NPU konkluderte derfor med å ikke godkjenne tidsskriftet (januar 2022). 

Journal of Nursing Education and Practice (JNEP): Tidsskriftet var godkjent på nivå 1 frem til 2016, men ble fjernet fra registeret da NPU ble kjent med at DOAJ hadde fjernet tidsskriftet med bakgrunn i mistanke om sviktende redaksjonelle rutiner. Ble satt på nivå X, det kom ikke ny informasjon som talte for fortsatt nivå X, og tidsskriftet forble på nivå 0.

Scholars Journal of Dental Sciences (SJDS): Var foreslått som ny vitenskapelig publiseringskanal til registeret, men NPU var i tvil om godkjenning, da tidsskriftet var listet på Cabells liste over Predatory Reports. Ble satt på nivå X, det mottok ingen kommentar, og NPU konkluderte med å ikke godkjenne det (januar 2022). 

Nye kanaler uten nivå fra før:

Alpha Psychiatry: Tidsskriftet er fjernet fra DOAJ pga. mistanke om «editorial misconduct». Det oppfyller dermed ikke DOAJs grunnleggende kriterier. Ble satt til nivå x. Det resulterte ikke i noen kommentarer, derfor ble det satt til nivå 0. (juni 2023).

Advances in Politics and Economics (APE): Tidsskriftet var foreslått som ny vitenskapelig publiseringskanal, men NPU var i tvil om godkjenning, da tidsskriftet var fjernet fra DOAJ pga. mistanke om redaksjonelt mislighold og samtidig listet på Cabells liste over predatory reports. Ble satt på nivå X, men fikk ingen kommentarer, og ble derfor ikke godkjent (januar 2022).

Cureus: NPU registrerte at tidsskriftet var fjernet fra Directory of Open Access Journals (DOAJ) med begrunnelse i sviktende redaksjonelle rutiner. Ble satt til nivå X. Det kom ikke kommentarer som tilsa nivå 1. Ble satt til 0, bl.a. på grunn av mistanke om «editorial misconduct» fra DOJA (januar 2023).

Asian Economic and Financial Review (AEFR): Ble foreslått som ny vitenskapelig publiseringskanal til registeret, men NPU var i tvil om godkjenning, da tidsskriftet var registrert med brudd på Cabells liste over predatory reports. Ble satt på nivå X, uten at det kom kommentarer, og ble derfor ikke godkjent (januar 2022).

Journal of Nursing and Practice: NPU har registrert at tidsskriftet er listet med brudd på Cabells Predatory Reports. Ble satt på nivå X, det kom ikke innspill som tilsa nivå 1, derfor ble tidsskriftet satt til nivå 0 (januar 2023).

Social Science, Humanities and Sustainability Research (SSHSR): NPU mottok bekymringsmeldinger fra norske forskere på flere sider ved tidsskriftet, blant annet at tidsskriftet hadde et veldig bredt tematisk nedslagsfelt. Tidsskriftet ble i tillegg utgitt av et forlag som figurerte på flere ulike lister over røverforlag (predatory publishers). Ble satt på nivå X, det kom ingen kommentarer, og tidsskriftet ble satt til nivå 0. (januar 2022).

World Journal of Clinical Cases (WJCC): Tidsskriftet ble foreslått som ny vitenskapelig publiseringskanal til registeret, men NPU var i tvil om godkjenning, da tidsskriftet er listet med brudd på Cabells liste over predatory reports. Ble satt på nivå X, det kom ingen kommentarer, og ble deretter satt til nivå 0. 

Powered by Labrador CMS