Internasjonalisering

På danske universiteter er 4 av 10 forskere utenlandske

Ved tre danske universiteter er de utenlandske vitenskapelig ansatte i flertall.

Innendørs kontorlandskap  IT-Universitetet i København
IT-Universitetet i København.Her er et flertall av forskerne utenlandske.

Khrono skrev sist uke at antallet forskere ved norske høgskoler, universiteter, forskningsinstitutter og helseforetak med utenlandsk bakgrunn økte med 25 prosent mellom 2018 og 2022. Det innebærer at 34 prosent av forskerne i Norge — eller hver tredje forsker — nå kommer fra et annet land.

Størst innslag av folk fra andre land er det i rekrutteringsstillinger. 45 prosent av stipendiatene og hele 74 prosent av postdoktorene har utenlandsk bakgrunn.

Ved danske universiteter er andelen utenlandske forskere enda høyere, viser tall som dansk Forskerforum har innhentet. Der har 43 prosent av de vitenskapelig ansatte nå annet statsborgerskap enn dansk.

I flertall på tre universiteter

På tre av universitetene er flertallet av de vitenskapelig ansatte utenlandske. Det gjelder IT-Universitetet i København, hvor 65 prosent av de vitenskapelig ansatte har et annet pass enn dansk, Danmarks Tekniske Universitet (59 prosent) og Copenhagen Business School (52 prosent).

Andelen utenlandske forskere er høyest blant postdoktorene, der 7 av 10 (69 prosent) er utenlandske og blant adjunkter, som rangerer på nivået over postdoktorer. Blant dem er andelen 62 prosent.

23 prosent av professorene ved de danske universiteter kommer fra andre land enn Danmark.

Parallellspråklighet

På Københavns Universitet og Copenhagen Business School har de innført parallellspråklighet som prinsipp, skriver Forskerforum. Det vil si at dansk og engelsk er likeverdige og at valg av språk bestemmes av hva som er mest hensiktsmessig i den gitte situasjonen.

Ifølge Københavns Universitets språkpolitikk innebærer det at alle ansatte skal ha engelskspråklig kompetanse tilsvarende det nivået som er nødvendig for å ivareta jobben og for å delta i alminnelige arbeidsrelaterte aktiviteter. 

På den annen side betyr det at utenlandske forskere må kunne undervise på dansk etter tre til seks år i Danmark.

Powered by Labrador CMS