Redaktør Tove Lie var på plass i styremøte for å fortelle hvorfor hun ønsker at Universitetet i Bergen skulle ta tilbake På Høyden. FOTO: Jan Willie Olsen

På Høyden blir internavis og lokal debattarena på UiB

Avis. Universitetstyret sa ja til redaktørens ønske om å tilbakeføre På Høyden til Universitetet i Bergen. Forutsetningen er at På Høyden fortsatt skal være et forum for debatt.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Universitetstyret vedtok torsdag å ta tilbake På Høyden til Universitetet i Bergen uten redaktørplakat. Med vedtaket ønsket styret også å få en konkretisering av hvordan man skal bruke På Høyden i fremtiden. Det ble ikke bestemt når det kommer eller når selve tilbakeføringen vil finne sted.

På Høyden er i dag en del av Khrono og har samme redaktør.

Mistanke om at dette var motivet

Khrono- og På Høyden-redaktør Tove Lie forklarte universitetsstyret bakgrunnen for ønsket om å tilbakeføre avisen til UiB to år før avtalen mellom Khrono og UiB går ut.

Kommunikasjonsdirektør Tor Godal ved universitetet snakket på sin side om hvordan han ser for seg at På Høyden kan brukes internt i fremtiden.

De fleste som uttalte seg rundt styrebordet var positive, men det ble også stilt spørsmål ved om redaksjonen og redaktøren hadde prøvd hardt nok å få til en vellykket satsing:

— Alle vet at løsningen man har hatt verken var et ønske fra Khrono eller universitetsledelsen. Da kan dette være en fin anledning til å få gjennomslag for det man ikke fikk gjennomslag for sist gang, At det er en viss mistanke om det, tror jeg journalister skjønner, sa Jørgen Melve fra styret.

Tidligere konflikt

Før På Høyden ble en del av Khrono var det mye konflikt og bråk rundt en eventuell nasjonal avissatsing fra Bergen, og inn i dette posisjonen til På Høyden.

Til slutt endte man på en kompromissløsning der På Høyden skulle legges inn under Khrono-paraplyen og Lie være redaktør for begge avisene. Der skulle På Høyden rendyrkes som en lokalavis for ansatte og studenter ved UiB, samtidig som man skulle ha en felles redaksjon i Bergen som også skulle lage nasjonale nyheter i Khrono.

I utgangspunktet skulle avtalen evalueres innen tre år. Etter bare ett år kom et ønske fra Khrono, med støtte fra redaksjonen både der og i På Høyden, om å føre tilbake På Høyden til UiB allerede etter ett år.

På bakgrunn av det sa Tove Lie at hun forsto Melves mistanker.

— Jeg må be om å bli trodd på at dette ikke var planen hele tiden. Vi har prøvd helhjertet å få dette til på en god måte, og vi har fått til mye bra. Jeg har aldri ønsket at På Høyden skulle legges ned. Nå har vi et forslag til en løsning som hele redaksjonen støtter opp om, svarte hun.

— Hvordan dekningen i Khrono fra Bergen endres uten På Høyden, Tove Lie?

— Khrono vil dekke Universitetet i Bergen på samme måte som vi dekker de andre universitetene og høgskolene, systematisk og kritisk, og med vekt på de sakene som er nasjonalt interessante. Med samlede ressurser i Bergen vil det også bli en enda skarpere fokus på å få til det nasjonale journalistiske løftet fra Bergen som også er et mål, sier Lie.

Vil ha en debattarena

Flere i styret reiste spørsmål om hva man konkret skal gjøre videre med På Høyden ved Universitetet i Bergen. De var spesielt opptatt av at de kan miste et sted for debatt som ikke vil være naturlig i en nasjonal avis som Khrono.

— En internkanal uten redaktørplakat er noe annet enn en avis. Den frie journalisten som skriver en kritisk sak er ikke der, men forhindrer det debatt? Nei, det gjør det ikke. Kritikk kan man fint ta inn på en sånn flate, forklarte kommunikasjonsdirektør Tor Godal.

Jeg vil si at det er trist, men jeg syns måten dere har gjort det på er veldig bra

Kjersti Fløttum

Kjersti Fløttum tok til orde for å si at hun forsto hvorfor Khrono vil sende På Høyden tilbake.

— Jeg vil si at det er trist, men jeg syns måten dere har gjort det på er veldig bra. Det er flott at man tar en gjennomgang etter et år og ser allerede da om dette er noe som forverres eller forsterkes, sa hun.

Johanson-forslag

Gard Aasmund S. Johanson var den første som tok opp at UiB kan risikere å miste et debattforum.

— Jeg har et forslag til tillegg i vedtaket om hvordan På Høyden også kan bli et sted for best mulig lokal debatt og ikke bare et intranett for ansatte med positive saker, sa han.

Styret vedtok til slutt å følge innstillingen med å ta tilbake På Høyden, men ba også om en konkret løsning på hvordan universitetet vil bruke På Høyden i fremtiden, spesielt med tanke på å ha en lokal debattarena.

Powered by Labrador CMS