Studiested Nesna skal legges ned. Nord universitet beregnet at de måtte betale venteleie etter flyttingen også. Det slipper de nå. Foto: Eva Tønnessen

Planer om senter for kunnskap og innovasjon i byggene på Nesna

Nesna. Nord universitet slipper å betale husleie til Statsbygg på studiested Nesna etter 2022. Og det er nye planer på gang for aktivitet i byggene.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Nord universitetet vedtok i sommer å legge ned studiestedet på Nesna. Men det har vært usikkert hvor lenge de skulle måtte betale husleie der, og eventuelt annen virksomhet som kan overta byggene.

«Kommunen og Nordland fylkeskommune ønsker at campus Nesna kan bli et framtidig senter for kunnskap og innovasjon. Campus Nesna kan bli både navet og motoren i den videre utviklinga av en region som står foran en rekke spennende utviklingsprosjekter.» Dette skrev Marius Meisfjord Møsevold (SV) i et spørsmål til statsråd Henrik Asheim.

For noen dager siden kom svaret fra statsråden og Asheim bekreftet at han kjenner til planene:

— Jeg er kjent med at mulighetene for et statlig omstillingsprogram og fremtidig bruk av lokalene på Nesna var tema i et møte mellom den daværende kommunal- og moderniseringsministeren og forsknings- og høyere utdanningsminister, og representanter for Nordland fylkeskommune og Nesna kommune 23. januar 2020, skriver Asheim og legger til:

— Nord universitets beslutning om avvikling av aktiviteten på Nesna er ikke til hinder for at andre aktører kan inngå avtaler med Statsbygg, eller kjøpe bygg- og eiendomsmassen, og utvikle et senter for kunnskap og innovasjon.

Slipper husleie etter 2022

Nå har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gitt universitetet grønt lys til å slippe å betale husleie ut hele kontraktsperioden.

Det var Helgelands blad som omtalte saken først.

Frem til nå har det vært usikkert hva som ville skje med kontrakten Nord universitet har med Statsbygg om Campus Nesna. Nord vil flytte i 2022, men de har vært bundet til å betale husleie frem til kontrakten går ut i 2029. Det slipper de altså nå.

— I styrets vedtak om ny studiestedsstruktur ligger det til grunn at vi må omdisponere midler fra drift av lokaler over til faglig virksomhet. Avklaringene rundt avvikling av leieforholdene gir oss bedre forutsigbarhet knyttet til omstillingsarbeidet og arbeidet med å legge til rette for økt kvalitet i forskning og utdanning, skriver direktør for digitalisering og infrastruktur Lasse Finsås ved Nord universitet i en e-post til Khrono.

Uklart om vedtak i Stortinget

I desember sendte Nord universitet inn oppsigelse av leiekontrakten for lokalene til Statsbygg med virkning fra 1. august 2022. Det gjorde de med bakgrunn i at Stortinget i november vedtok ikke å «stoppe den foreslåtte endringen av studiestedsstruktur ved Nord universitet».

I utgangspunktet var de forpliktet til å holde kontrakten ut 2029. I kontrakten står det også at den kan sies opp om «Omorganisering o.l. som vedtas av Storting eller Regjering, og som medfører at leieforholdet blir uhensiktsmessig for virksomheten».

At Stortinget ikke valgte å stoppe nedleggelsen tolket ledelsen som et vedtak fra Stortinget og dermed grunnlag for at de kunne slippe ut av kontrakten syv år før tiden. Statsbygg som eier lokalene var i tvil. De sendte derfor brev til KMD for å få en avklaring om Nord universitet hadde lov til dette. Der fikk Nord full støtte.

«Slik vi forstår denne saken er det strukturendringer i UH-sektoren, som er bakgrunnen for Nord universitet sin beslutning om å avvikle Nesna som studiested fra 2022. Beslutningen er i etterkant forelagt Stortinget, der forslaget om å stoppe den foreslåtte endringen av studiestedstruktur ved Nord universitet ikke ble tatt til følge. Ut fra dette vil det være uhensiktsmessig for universitetet å fortsette leieforholdet » heter det i brevet fra KMD

Statsbygg sier til Helgelands Blad at det betyr at Nord universitet blir fullstendig løst fra kontrakten i 2022.

— Vi ba om departementets vurdering fordi vi så at det kunne være rom for å tolke leiekontrakten på litt ulike måter, sier Gro Bratsberg, direktør for eiendomsutvikling og forvaltning i Statsbygg til avisen.

24 millioner i husleie årlig

I april 2019 presenterte rektor Hanne Solheim Hansen en rapport om studiestedsstruktur ved Nord universitet. Der kommer det frem at de betalte 24 millioner i husleie på Nesna I 2018. I beregningene på innsparingen ved å flytte derfra forutsatte de 2/3 reduksjon i husleien frem til oppsigelsen i 2029. Om de ikke hadde fått noen avtale med Statsbygg kunne de i verste fall ha risikert å måtte betale full pris og over 160 millioner kroner i leie for et bygg de ikke bruker.

Rapporten ble lag til grunn da universitetstyret senere den sommeren la ned studiestedet ved Nesna og Sandnessjøen.

«Det må påregnes at det ved oppsigelse av disse må betales en form for «venteleie» for resterende avtaleperiode», het det i rapporten om Campus Nesna.

Dette muliggjør at vi kan fortsette arbeidet med å utvikle vår regionale rolle og universitetet videre

Lasse Finsås

At de fortsatt så for seg å betale husleie syv år etter flyttingen er blitt brukt som et argument mot nedleggelsen. Både lokalt og i debatten i Khrono.

Direktør for digitalisering og infrastruktur ved Universitetet i Nord vil ikke spekulere i hva de ville gjort om KMD ikke ga dem støtte.

— Nå ble ikke utfallet slik, og jeg vil ikke spekulere i hva dette kunne ha betydd for universitetet. Vi mener at Statsbygg og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har håndtert saken ryddig og effektivt. Dette muliggjør at vi kan fortsette arbeidet med å utvikle vår regionale rolle og universitetet videre, skriver Finsås i en e-post.

Åpen for alle

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) svarte 21. februar på skriftlig spørsmål om lokalene på Nesna kan brukes av andre universiteter eller høyskoler.

«Nord universitets beslutning om avvikling av aktiviteten på Nesna er ikke til hinder for at andre aktører kan inngå avtaler med Statsbygg, eller kjøpe bygg- og eiendomsmassen, og utvikle et senter for kunnskap og innovasjon.» svarer han på skriftlig spørsmål fra Marius Meisfjord Jøsevold (SV).

Powered by Labrador CMS