oslomet

Planlegger arealkutt på opptil 25 prosent

OsloMet skal redusere arealene sine med opptil en fjerdedel de kommende årene, og har bedt alle fakulteter og sentre komme opp med kuttforslag.

OsloMet har mye uutnyttet plass, særlig kontorarealer, ifølge rektor Curt Rice.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I dag leier OsloMet 148.000 kvadratmeter i Pilestredet i Oslo sentrum og 25.000 kvadratmeter på Kjeller i Lillestrøm kommune.

Universitetet vokser, men skal klare seg med 10-25 prosent mindre lokaler de nærmeste årene, det vil si et kutt på 17-43.000 kvadratmeter.

Fakta

Leieavtaler som utløper for OsloMet i Pilestredet de nærmeste årene

Følgende leieavtaler i Oslo sentrum skal reforhandles kommende 6 år:

  • Pilestredet Park 33 & 35 (Thon), 14 mill, utløper 31. juli 2022
  • Stensberggt. 29 (KLP Eiendom), 4,4 mill, utøper 31. juli 2023
  • Pilestredet 50, byggetrinn. 3 (KLP Eiendom), 21,3 mill, utløper 31. juli 2024
  • Stensberggt. 26-28 & Pilestredet 38 (KLP Eiendom), 24 mill, utløper 31. august, 2024
  • Pilestredet 46 (KLP Eiendom) , 15,6 mill, utløper 30.juli .2025
  • Pilestredet 48, btr. 4, avtale 1 (KLP Eiendom), 6,5 mill, utløper 31.juli .2025
  • Pilestredet 48, btr. 4, avtale 2 (KLP Eiendom) 14,6 mill, utløper 31.juli.2028
  • Pilestredet 35 (P35 AS/Union Eiendomskapital AS), 41,3 mill, utløper 31.desember.2026

Summene viser leiekostnad i 2019.

Kilde: vedlegg til styrepapirer, OsloMet-styret 12/3-2020

Antall registrerte studenter ved OsloMet har økt med 16,7 prosent siden 2014 (daværende Høgskolen i Oslo og Akershus) og var oppe i 21.905 registrerte studenter i 2020.

Har ledig plass

– Det er flere grunner til at vi planlegger en reduksjon av arealene våre. Vi har allerede en del uutnyttet plass i byggene våre, spesielt kontorarealer. Nå har mange erfart at behovet for arealer har blitt mindre det siste året, og det er tydelig at vi kommer til å jobbe på en annen måte etter pandemien, sier rektor Curt Rice i en nyhetssak på ansattesidene ved OsloMet.

– I tillegg har vi klare forventninger fra myndighetene om en bærekraftig arealeffektivisering, og vi er samtidig i en situasjon der leieprisene vil øke uten at vi får kompensasjon for dette i våre tilskudd. Alt i alt er en reduksjon av våre arealer helt nødvendig, sier Rice.

Vil se alternative kutt

Overfor Khrono understreker Rice at det ikke er tatt noen beslutning om arealreduksjon foreløpig.

— Men vi må ha en arealeffektivisering på OsloMet, det har regjeringen også sagt. Vi ønsker å se hva ulike alternativer for reduksjon i størrelsesorden 10-25 prosent vil bety. Her er det ikke bare snakk om å frigjøre penger, men også å sørge for bærekraftig arealbruk, sier han.

— Hvor stor vekt legger dere på økt bruk av hjemmekontor også etter pandemien?

— Jeg mener at vi skal prøve å imøtekomme ønsker om hjemmekontor, men det er uaktuelt å la ansatte ha et cellekontor 100 prosent hvis de bare skal være på kontoret 80 prosent av tiden. Vi ønsker nytenkning om rom og kontor. Og vi ønsker å frigjøre midler til campusprogrammet og etterhvert til forskning og utdanning. Da er arealeffektivisering et viktig virkemiddel, sier han.

Annonse

BLI VARSLET
OM SISTE NYTT

Last ned Khrono-appen og få varsel om de viktigste nyhetene - både nasjonalt og nær deg
-

Bes foreslå arealkutt

Allerede i november 2020 ble fakulteter, sentre og studenter bedt om å komme med innspill til arbeidet med campusprogrammet ved OsloMet, der det var forventet at de skulle komme med forslag til arealreduksjon. Nå er bestillingen justert og beskjeden er å komme opp med konkrete forslag til arealkutt på 10-25 prosent.

Ifølge nyhetssaken på OsloMets ansattesider blir fakulteter, sentre, studenter og ansatte bedt om å bevisst ta stilling til fremtidens arbeidsformer og innvirkningen disse har for bruk av arealer.

«Innspillene fra enhetene bør derfor ta utgangspunkt i behovene studenter og ansatte har ut fra oppgavene som skal løses, og heves over diskusjon om verdien av cellekontor versus åpent kontorlandskap», heter det.

Styret ved OsloMet vedtok for et år siden at universitetet skal ha to fullverdige campuser; en i Oslo og en på Romerike, men ikke i dagens lokaler på Kjeller.

Reagerer på pandemi-argument

Hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet på OsloMet, Erik Dahlgren, reagerer på at hjemmekontorbruken under pandemien brukes som argumentasjon for redusert arealbehov også etter at pandemien er over.

Hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved OsloMet, Erik Dahlgren.

— Jeg er ganske sikker på at folk ikke vil jobbe så mye hjemme når vi får en mer normalisert situasjon. Selv om man kanskje vil jobbe hjemme en til to dager i uka, så vil likevel behovet for kontorplass på være der. I løpet av dette året har vi også erfart hvor mye vi mister ved å sitte hver for oss på hjemmekontor, sier han.

«Langt over smertegrensen»

En arealreduksjon på opptil 25 prosent i Oslo mener han vil være dramatisk.

— Det vil være langt over smertegrensen, sier han.

Vil ikke Forskerforbundet gå inn for noen arealeffektivisering på OsloMet?

— På dette tidspunktet kan jeg ikke si hva vår anbefaling vil være. Vi prøver å opplyse medlemmene våre om forslagene som kommer, og arrangerte blant annet et webinar nylig for våre medlemmer der Curt Rice og leder av campusprogrammet presenterte det som foreligger av forslag. Vi vil vurdere framover hvilke innspill vi vil komme med, sier Dahlgren.

Powered by Labrador CMS