historisk anskaffelse

Polititoppene brøt ikke loven da de droppet anbud

Flere historikere ble opprørte da politiet ikke la ut historieprosjekt til 15 millioner kroner på anbud. Nå har klageorgan gitt Politidirektoratet medhold.

Tidligere assisterende politidirektør, Vidar Refvik, har ledet arbeidet med å få laget en politihistorie ved siden av pensjonisttilværelsen.

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Flere historikere reagerte skarpt da Khrono i vinter kunne fortelle at Politidirektoratet droppet anbudskonkurranse og inngikk en direkte avtale med jus-miljøet Universitetet i Bergen om å skrive et historisk verk om norsk politi.

Til tross for at direktoratet hadde varslet at de trolig ville sende ut prosjektet til 15 millioner kroner på anbud, at direktoratet hadde kontaktet flere interesserte historikere og regelverket for anskaffelser av forsknings- og utviklingskontrakter sier at det er flere argumenter for at slike prosjekter bør sendes ut på anbud, mente Politidirektoratet at det ikke var nødvendig.

Og det har de rett i, ifølge en fersk avgjørelse fra Klageorgan for offentlige anskaffelser (Kofa).

Ifølge Kofa, som har behandlet en klage fra politihistoriker Birgitte Ellefsen ved Politihøgskolen, er oppdraget å regne som et forsknings- og utviklingsprosjekt.

Et slikt forsknings- og utviklingsprosjekt er unntatt anskaffelsesreglene når ikke resultatet fullt ut tilfaller oppdragsgiver og ikke oppdragsgiver betaler hele prosjektet.

Jeg tenker at dette er opplysende for flere enn meg og de som er berørt av denne saken.

Birgitte Ellefsen

Politidirektoratet har sitt på det tørre fordi de «kun» betaler for 12 av de 15 millionene prosjektet koster, og fordi Universitetet i Bergen og forfatterne vil stå for utgivelsen og tjene pengene for salget av verket.

«Det gjelder selv om en oppdragsgiver kan velge å inngå forsknings- og utviklingskontrakter etter en kunngjort konkurranse, og selv om Digitaliseringsdirektoratet i enkelte tilfeller har anbefalt at slike kontrakter konkurranseutsettes», heter det i avgjørelsen.

Klageren: — Dette bør flere merke seg

Birgitte Ellefsen, førsteamanuensis ved Politihøgskolen og den som klagde inn Politidirektoratet til Kofa, sier til Khrono at flere bør merke seg avgjørelsen.

– Jeg tenker at dette er opplysende for flere enn meg og de som er berørt av denne saken, fordi det betyr at det offentlige står veldig fritt i å bruke unntaksbestemmelsene.

Birgitte Ellefsen, førsteamanuensis ved Politihøgskolen.

Ellefsen fikk tidligere i år støtte i sitt synspunkt på saken fra flere kolleger ved ulike institusjoner, som Fredrik Thue og Silje Bringsrud Fekjær ved OsloMet, Pål Nygaard ved BI, Tatyana Valland ved UiO og Terje Emberland ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.

— Det er tydeligvis helt greit å først kalle noe et oppdragsprosjekt og å invitere til en konkurranse, og så gjøre en helomvending uten å informere. Det bør flere merke seg, for man kan risikere å tro at man er med på en konkurranse, og så er man ikke det, sier Ellefsen.

Kritikk står ved lag

Også leder i Den norske historiske forening (Hifo), Thomas Hagen, mener historikere og forskere bør være bevisst avgjørelsen fra Kofa. Hifo støttet klagen fra Ellefsen ved å betale klageavgiften.

— Det var viktig for oss å få en juridisk vurdering av dette. Avgjørelsen mener jeg er viktig å vite om for historikere og forskere, fordi den så tydelig sier at forsknings- og utviklingskontrakter er unntatt anskaffelsesreglene hvis ikke oppdragsgiver betaler fullt ut og ikke rettighetene fullt ut tilfaller oppdragsgiveren. Dette innebærer noe som norske historikere må være bevisst når de går for å søke FOU-prosjekter, slår Hagen i Hifo fast.

Han understreker at avgjørelsen fra Kofa ikke sier noe om måten Politidirektoratet opptrådte i arbeidet med anskaffelsen, og at hans kritikk fortsatt gjelder.

— Den andre siden av dette, er Politidirektoratets behandling av Hifo, når de ba oss om å bidra og gjorde det klart at de ville ha prosjektet ut på anbud og så snudde. Jeg hadde ikke forventet noen oppreisning eller kommentar fra Kofa angående Politidirektoratets prosess, men at jeg mener det var kritikkverdig, står ved lag, sier Hagen.

Politidirektoratet er tilfreds med avgjørelsen i Klagenemnda.

— Politiet gjennomførte i forkant av den aktuelle avtaleinngåelsen en juridisk vurdering som konkluderte med at samarbeidsavtalen kunne inngås uten å gjennomføre en anskaffelse. Vi er fornøyde med at Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) nå har undersøkt saken, og gitt oss medhold i at regelverket om offentlige anskaffelser er blitt fulgt, uttaler assisterende politidirektør Håkon Skulstad til Khrono.

Powered by Labrador CMS