Norges Handelshøyskole

Professor ilagt ordensstraff og fratatt stillingen som instituttleder

Professor Leif Egil Hem er ilagt ordensstraff av Norges Handelshøyskole. Det ble vedtatt på tirsdagens styremøte.

Styreleder Karen Helene Ulltveit-Moe og rektor Øystein Thøgersen under tirsdagens styremøte ved Norges Handelshøyskole.
Publisert Oppdatert

Tirsdag var styret ved Norges Handelshøyskole samlet for første gang i det nye året.

Blant sakene som skulle opp var saken som knytter seg til professor og instituttleder Leif Egil Hem, som i oktober i fjor fikk et forhåndsvarsel om mulig ordensstraff og endringsoppsigelse fra NHH.

Vedtaket som ble fattet tirsdag 30. januar ser slik ut:

Fakta

Ordensstraff

§ 25 i statsansattloven

  1. Statsansatte eller embetsmenn kan ilegges ordensstraff for a) overtredelse av tjenesteplikter eller unnlatelse av å oppfylle tjenesteplikter, eller b) utilbørlig adferd i eller utenfor tjenesten som skader den aktelse eller tillit som er nødvendig for stillingen, tjenesten eller embetet.
  2. Som ordensstraff kan statsansatte a) ilegges tap av ansiennitet fra én måned til to år, eller b) varig eller midlertidig omplasseres til en annen stilling.
  3. Som ordensstraff kan embetsmenn ilegges a) skriftlig irettesettelse, eller b) ilegges tap av ansiennitet fra én måned til to år.
  4. Opplysninger om ordensstraff kan lagres i personalmappen i fem år.

Kilde: Lov om statens ansatte

«Styret ved NHH har i dag vedtatt å omplassere professor Leif Egil Hem bort fra stillingen som leder for Institutt for strategi og ledelse, med virkning for gjenværende del av åremålsperioden. Vedtaket kommer som ledd i NHHs oppfølgning av varslingssaken fra 2022 og 2023. Hem fortsetter i stillingen som professor ved NHH.»

Det informeres ellers om at Hem har rett til å påklage vedtaket. Til Bergens Tidende har Hem formidlet at han kommer til å påklage vedtaket og «ta saken videre i de rette instanser».

Fikk varsel mot seg

Høsten 2023 skrev Khrono flere saker om NHH og rektor Øystein Thøgersen. I november gikk Leif Egil Hem ut og meldte om fryktkultur og maktmisbruk ved NHH. Rektor Øystein Thøgersen har hele tiden avvist påstandene.

Høsten 2022 leverte en stipendiat ved NHH et varsel mot Leif Egil Hem, som var stipendiatens veileder. NHH engasjerte et advokatbyrå for å undersøke varselet. 

Etter at advokatbyrået hadde levert sin rapport til høyskolen april 2023, var Hem-saken oppe til behandling i styret flere ganger i løpet av månedene som fulgte.

17. oktober 2023 leverte NHH et forhåndsvarsel til Hem om mulig ordensstraff og endringsoppsigelse. Hem svarte med å sende et 113 siders langt brev til Kunnskapsdepartementet, der han anklaget rektor og deler av NHH-ledelsen for å drive en hekseprosess mot ham.

Varselet mot Hem og den videre prosessen som fortsatt pågår, hadde i høst kostet NHH 1,8 millioner i advokatutgifter.

— Utgiftene vil trolig øke, sa rektor Øystein Thøgersen til Khrono i november.

Hem er sterkt uenig

Tirsdagens styremøte behandlet Hem-saken bak lukkede dører, og mediene og andre måtte gå på gangen da saken skulle behandles.

Leif Egil Hem fikk tid til å forklare seg for styret via video fra Sydney, der han for tiden befinner seg på et forskningsopphold.

Professor og instituttleder Leif Egil Hem får statligordensstraff fra styret ved NHH.

Hem har ikke ønsket å kommentere saken overfor Khrono tirsdag, men i en e-post gir han uttrykk for at han er sterkt uenig i avgjørelsen om at han ilegges ordensstraff.

 Han hevder ellers at ordensstraffen er å anse som et uhjemlet vedtak.

— I stedet for å initiere dialog mellom de involverte partene har Øystein Thøgersen gått til et advokatfirma for å søke bistand. Dette har bidratt til å eskalere saken til det ugjenkjennelige, og eskaleringen har medført at ordensstraffen i overveiende grad gjelder andre oppkonstruerte anklager enn selve klagen (varselet, journ.anm.), skriver Hem blant annet i e-posten til Khrono.

Han mener også at rektor har brutt både arbeidsmiljøloven, hovedavtalen og rettspraksis.

Khrono har forelagt Hems utspill til rektor Thøgersen og direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt ved NHH, Geir Mikalsen.

Sistnevnte viser til tidligere uttalelser og tilsvar i forbindelse med Khronos dekning av saken, der Thøgersen avviser alle påstander om det Hem viser til.

Powered by Labrador CMS