Livsvitenskapsbygget

Prosjektleder er sentral i 100 mill.-søksmål: «Styr unna»

— Hva som skjer i kontraktsfasen er ikke Bravidas anliggende, sier Statsbyggs advokat. Tirsdag startet rettssaken mellom Statsbygg og Bravida, som tapte en stor kontrakt knyttet til Livs­vitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo.

Slik skal Universitetet i Oslos Livsvitenskapsbygg se ut når det er ferdig.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Universitetet i Oslos Livsvitenskapsbygg skal bli det største bygget som noensinne er bygd i universitets- og høgskolesektoren. 67.000 kvadratmeter, med en prislapp på omlag sju milliarder kroner.

Men byggeprosessen har allerede havnet i retten.

Kontrakten knyttet til å levere elkraft, IKT og svakstrøm har alene en ramme på 600 millioner kroner — et av de største prosjektene av sitt slag noensinne. Høsten 2018 var dette arbeidet ute på anbud, og selskapet OneCo vant konkurransen.

Men konkurrenten Bravida, som ble nummer to i konkurransen, mener kontrakten skulle gått til dem.

Bravida saksøker Statsbygg, som er byggherre på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, for 103 millioner kroner. Beløpet er et økonomisk tap Bravida mener de er påført siden de ikke fikk kontrakten på grunn av feil gjort av Statsbygg i anbudsprosessen.

Det er satt av fire dager i Oslo tingrett til denne saken. På grunn av Covid-19-utbruddet foregår rettssaken digitalt.

Spørsmål rundt prosjektleder

I kjernen av saken er tildelingsgrunnlaget.

Da kontrakten ble tildelt, var det ikke pris som ble sterkest vektlagt. Oppdragsforståelse og kvalifikasjoner og erfaring hos nøkkelpersoner, skulle vektlegges henholdsvis 35 og 40 prosent. De som deltok i anbudskonkurransen måtte sende inn både CV og referanser.

Bravida stusset over at OneCos prosjektleder fikk toppscore. Selskapet ba om innsyn i anbudsdokumentene, men fikk nei.

Først da Oslo tingrett ga Bravida medhold, fikk de se det de mente var relevante opplysninger.

I en e-post fra Statsbygg sendt etter at tildelingen ble gjennomført kommer det fram at OneCos prosjektleder hadde fått flere negative tilbakemeldinger fra sine referanser.

Blant tilbakemeldingene fra tidligere arbeidsgivere kom det: «Styr unna», «ta på deg verneutstyr» og «jeg ville aldri brukt prosjektlederen igjen».

— Bryter med forhandlingsforbudet

Advokat Rolf W. Markussen fører saken for saksøker, Bravida. I sin innledning tirsdag pekte han på flere momenter han mener er viktig fra saksøkers side.

— Ved tildelingen valgte Statsbygg å ikke ta hensyn til de negative opplysningene om prosjektlederen. De valgte i stedet å gå i dialog med en tilbyder om å bytte ut prosjektleder. Dette er det mest alvorlige bruddet jeg vil gå inn på, for det bryter med forhandlingsforbudet, sa Markussen.

Da Bravida forsøkte å få innsyn i dokumenter knyttet til intervjuer, brev og e-poster i anbudskonkurransen, fikk de til svar at de eneste dokumentene i saken er flere referanseskjemaer fra referansesamtalene med prosjektlederen.

Dette mener Markussen bryter med prinsippet om etterprøvbarhet som sier at gjennomføringen av konkurransen skal være skriftlig og tydelig.

Markussen viser også til at de to kontraktene det ble konkurrert om, K401 og K501, også ble slått sammen etter at OneCo vant. Dette mener han utgjør en betydelig endring av konkurransegrunnlaget.

— Misforstår

Advokat Arne Torsten Andersen fører saken for Statsbygg. Andre halvdel av første dag i retten var forbeholdt den saksøkte. I sin innledning la Andersen vekt på skillet mellom anskaffelsesfasen og kontraktsfasen.

— Et viktig skille i denne saken, som Bravida misforstår, er hva som skjer i anskaffelsesfasen på den ene siden og kontraktsfasen på den andre siden. Hva som skjer i kontraktsfasen er mellom OneCo og Statsbygg, og er ikke Bravidas anliggende - med et viktig unntak og det gjelder om det har vært vesentlige endringer i konkurransegrunnlaget, sa Andersen.

Andersen mener med det at dialogen som skjedde mellom Statsbygg og OneCo om bytte av prosjektleder skjedde som en del av kontraktsfasen, og dermed ikke er en del av Bravidas anliggende.

Punktet Bravida legger fram om etterprøvbarhet holder heller ikke vann, da dette er dokumenter som Bravida ikke har krav på innsyn i, forklarte Andersen.

— Vi mener det ikke har blitt begått feil i denne prosessen, sa Andersen.

(Saken er oppdatert med opplysninger fra advokatenes innledninger)

Powered by Labrador CMS