Nytt lovforslag

Protester mot at punkt om trakassering fjernes fra lov

Flere frykter at arbeid mot trakassering vil nedprioriteres hvis Aune-utvalget får viljen sin og punktet om trakassering fjernes fra Universitets- og høyskoleloven.

Seksuell trakassering har vist seg å være et stort og alvorlig problem ved universitetene og høgskolene, og bør derfor reguleres tydelig gjennom loven, sier Heidi Zachariassen

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Bare ett år etter at bestemmelsen om at universiteter og høgskoler har et ansvar for å forbygge trakassering og seksuell trakassering, kom inn i Universitets- og høyskoleloven, foreslår nå Aune-utvalget å fjerne det.

Både Komité for likestilling og mangfold i forskningen og Likestillings- og diskrimineringsombudet er bekymret for konsekvensene.

— Seksuell trakassering har vist seg å være et stort og alvorlig problem ved universitetene og høgskolene, og bør derfor reguleres tydelig gjennom loven, sier Heidi Zachariassen.

Mobbing og takassering

I 2019 ble det gjennomført en nasjonal kartlegging av mobbing og trakassering i akademia. 13 prosent av de som svarte oppga å ha blitt mobbet eller trakassert i sitt nåværende arbeidsforhold det siste året, og det ble meldt om flere tilfeller av overgrep.

— Det var absolutt en vekker, men jeg tror denne sektoren trenger stadige påminnelser. Sånn er det med alt som handler om likestilling, sier seniorrådgiver i Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskningen (Kif-komiteen), Heidi Holt Zachariassen til Khrono.

Høringsrunden om ny Universitets- og høyskolelov er over. Aune-utvalget har kommet med et forslag til ny lov.

I gjeldende lov står det:

«Styret skal innenfor sitt ansvarsområde arbeide for å forebygge og forhindre trakassering og seksuell trakassering, jf. likestillings- og diskrimineringsloven § 13.»

Både Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskningen og Likestillings- og diskrimineringsombudet reagerer i sine høringssvar spesielt på at Aune-utvalget ønsker å fjerne dette punktet fra loven.

— Dette blir helt feil. Dette punktet har sendt et tydelig signal til sektoren. Seksuell trakassering har vist seg å være et stort og alvorlig problem ved universitetene og høgskolene, og bør derfor reguleres tydelig gjennom loven, sier Zachariassen.

— Inkonsekvent

Punktet om trakassering kom inn i Universitets-og høyskoleloven i 2019, etter metoo-revolusjonen hadde satt sitt preg på samfunnet. Før dette punktet har rukket å bli et år gammelt, foreslås det altså fjernet. Det begrunnes med at det allerede er regulert gjennom andre lover:

«Denne formen for dobbeltregulering bidrar til å svekke helheten i lovverket og gir et lovverk som er mer omfattende enn det behøver å være. Det er i seg selv et viktig hensyn å sørge for at lover ikke blir for omfangsrike, ettersom det kan føre til at de blir vanskeligere å finne frem i».

— Her snakker utvalget mot seg selv. I andre deler av utredningen beholder de jo aspekter som er omtalt i andre lover, for eksempel der det handler om plikt til å jobbe med likestilling. Dette er ganske inkonsekvent, sier seniorrådgiver i Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskningen, Heidi Holt Zachariassen.

Hun trekker fram at likestillingsrådgivere ved universitetene og høgskolene sier at det er et poeng at sektoren først og fremst forholder seg til sin egen lov.

— Derfor er det ikke nok at dette står i likestillingsloven. Å fjerne dette fra «vår lov», fører etter vår mening til et mye svakere lovverk, sier hun.

Likestillingsrådgiver ved NTNU, Svandís Benediktsdóttir sier til Kifinfo.no at hun er sjokkert.

— Vi har nettopp fått det inn i Universitets- og høyskoleloven og nå vil de fjerne det, det forstår jeg ingenting av. Vi trenger plikten til å arbeide for å forebygge seksuell trakassering.

Trengs mer forskning

Likestillingsrådgiver ved Norges Handelshøyskole (NHH), Ingebjørg Tyssedal, mener og denne plikten bør stå eksplisitt i loven.

— Det er først etter metoo at vi begynner å få kunnskap om seksuell trakassering. Kartleggingen i fjor viste at det rammer mange i vår sektor. Det trengs mer forskning for å få svar på hvor stort problem seksuell trakassering er og hvilke konsekvenser det har, sier hun til nettstedet.

Førstekonsulent og jurist ved Likestillings- og diskrimineringsombudet, Martine Guntveit mener også det er uheldig at plikten til å arbeide forebyggende forsvinner fra loven.

— Vi tror også at mange studenter ikke kjenner bestemmelsene om trakassering og seksuell trakassering i likestillings- og diskrimineringsloven. Og styrene ved universitetene og høgskolene har et spesielt ansvar for å forebygge trakassering og seksuell trakassering, sier hun til nettstedet.

Powered by Labrador CMS