Dag Gunnar Stubberud, Kristin Flatlandsmo og Berit Valeberg jobber alle med masterutdanningen i anestesisykepleie ved OsloMet. Pilestredet, der de jobber, kan bli utsatt for en arealeffektivisering, hvis OsloMet følger rådet til et konsulentselskap. Foto: Anne Skifjeld

Rapport: OsloMet kan «effektivisere» ved å gi ansatte trangere kontorplass

Flytte campus. Ansatte ved OsloMet i Oslo er skeptiske til forslag fra konsulentselskap om kontorsammenslåing og 6 kvadratmeters-grense per person, etter rektors planer om å flytte alle 300 ansatte fra Campus Kjeller til Oslo.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det kom overraskende på mange da rektor ved OsloMet, Curt Rice, i midten av januar signaliserte at han ønsker å droppe ny leieavtale på Kjeller utenfor Lillestrøm og samle all OsloMets aktivitet i Pilestredet, sentralt i Oslo.

Siden har debatten gått.

«Kjeller-saken» og rektors anbefaling om å legge ned på Kjeller og flytte hele studiestedet, skal opp på OsloMets styremøte 12. mars. Til denne saken er det vedlagt en rekke dokumenter, blant annet en «analyse av Pilestredet» utført av det eksterne konsulentselskapet Zinc.

For å få plass til 200 nye ansatte estimerer de at OsloMet har behov for å inngå kontrakter på ytterligere ca. 6000 kvadratmeter i tilknytning til Campus Pilestredet i Oslo sentrum, men de foreslår også måter å effektivisere bruken av eksisterende kontorlokaler - måter man kan øke kapasiteten med 10 prosent på.

To forslag fra konsulentselskap

De har to forslag:

• A: Beholde dagens planløsning, men plassere flere personer per kontor.

• B: 3 ansatte deler to kontorer som slås sammen.

I Pilestredet er det hovedsaklig cellekontorer med én arbeidsplass per kontor, med en gjennomsnittstørrelse på 10-12 kvadratmeter.

«Dvs et mye høyere antall kvm pr arbeidsplass enn hva lovkravet er,» skriver Zinc. I henhold til Arbeidsmiljøloven bør man ha minimum 6 kvadratmeter per arbeidsplass.

Slik ser et kontor på i underkant av 10 kvadtratmeter ut. Ansatte har krav på at kontoret skal være minst 6 kvadratmeter. Foto: Anne Skifjeld
Fakta

OsloMet Campus Kjeller

OsloMet leier lokaler av Hemfosa Samfunnsbygg på Campus Kjeller utenfor Lillestrøm i Viken fylke.

Arealet på Kjeller er på 25.000 kvadratmeter, pluss en garasjekjeller.

OsloMet betalte 52 millioner per år i leie til Hemfosa, ifølge opplysninger på ansattesiden.

Ifølge den nye leieavtalen skal det betales 32 millioner per år for det samme arealet, og gårdeier skal foreta en del utbedringer av lokalene.

Etter fusjonen mellom Høgskolen i Akershus og Høgskolen i Oslo i 2011 har flere utdanningstilbud og administrative funksjoner blitt flyttet fra Kjeller til Pilestredet i Oslo.

De viktigste faglige miljøene ved Campus Kjeller i dag er produktdesign, sykepleie- og vernepleieutdanning og yrkersfaglærerutdanning.

På styremøte ved OsloMet 12.mars skal det behandles et forslag fra rektor Curt Rice om å flytte hele Campus Kjeller og samlokalisere 200 ansatte og 3000 studenter ved universitetets campus sentralt i Oslo.

Konsulentselskapet trekker også i rapporten fram at kontorene ofte står ubrukte. Det vises til tellinger utført av hvor mange som har vært tilstede på kontorene sine.

Vil gå utover studentene

Khrono har tatt turen til Pilestredet 32 ved OsloMet. Zinc har gjort analysene sine basert på nettopp disse kontorlokalene. Ansatte der uttrykker en viss skepsis mot å skulle dele kontor, og dermed få mindre plass per person.

— For oss som har 100 prosent-stillinger og mye veiledning og kontakt med studenter, vil dette være dumt, sier førstelektor på master i intensivsykepleie, Dag Gunnar Stubberud.

Han forteller at mye tid går med til veiledning av masterstudenter.

— Det er supert å ha muligheten til å ha tre til fire studenter inne på kontoret ditt uten å måtte planlegge det lang tid i forveien, sier Stubberud.

Zincs løsning legger opp til at det skal være ekstra møterom som kan tas i bruk når flere vil dele kontor. Dette tror ikke Stubberud noe på at OsloMet vil klare å legge til rette for.

— Jeg tror ikke det blir flere møterom. Det har de ikke fått til nå, så jeg har ikke tro på at de får det til i framtiden. De sier at TP-system og Canvas skal bli så bra, men ingen er fornøyde med det. Vi opplever også at mange ansatte kommer hit fra andre bygg allerede fordi de ikke har nok rom hos seg. Dette vil gå utover studentene tror jeg, sier han.

Hans kollega Berit Valeberg sier seg enig, men er glad for at det er dette som kan bli realitet, og ikke et helt åpent kontorlandskap.

Kristin Flatlandsmo jobber som universitetslektor ved samme institutt, men hun jobber i en halv stilling. I dag deler hun allerede et 12 kvadratmeters-kontor med to andre. Hun synes det er helt ok, når de alle jobber deltid, og stort sett ikke er der samtidig.

— Jeg synes det fungerer bra å dele kontor. Når man er ny er det greit å ha noen å snakke med, men det er klart at det krever litt mer planlegging hvis vi skal ha studentsamtaler. Da er det viktig å ha grupperom, sier Flatlandsmo.

Tror flere vil jobbe hjemmefra

En etasje under sitter bibliotekarene. Malene Wøhlk Gundersen er en av dem. Kanskje vil hennes kontor måtte slås sammen med et annet kontor. Da vil hun isåfall måtte dele kontor med to andre personer.

Hun stusser over at konsulentselskapet har trukket inn 6 kvadratmeters-kravet.

— Et minstemål betyr ikke nødvendigvis at man må legge seg opp mot det, sier hun.

Elisabeth Karlsen er også universitetsbibliotekar, og denne dagen er hun på besøk fra Campus Kjeller, som ligger noen kilometer utenfor Lillestrøm i Viken:

— Det er litt rart når vi har fått godkjenning fra Kunnskapsdepartementet om å fortsette på Kjeller at en da muligens vil pålegge de ansatte å sitte trangere. Hvorfor er det så om å gjøre å flytte alle hit?

Hun mener det er en viktig saksopplysning at OsloMet er et profesjonsuniversitet.

— Vi skal ikke være Universitetet i Oslo. Her trenger man arbeidsplasser, rom til å øve seg i. Folk skal rett ut i arbeid! Dette er jo praksis. Produktdesign på Kjeller har for eksempel stort verksted. Hvor skal de gjøre av det? Det vil jo forringe kvaliteten, når man presser alle inn på liten plass, sier hun.

I dag har Trine Remvik et dobbeltkontor for seg selv. — Jeg er helt klar over at jeg har en luksussituasjon, og er klar for å flytte til et annet kontor hvis vi skal bli flere, sier hun. Foto: Anne Skifjeld

Hun tror arealeffektiviseringen kan føre til at ansatte velger å jobbe hjemmenfra. Det tror også seksjonsleder på helsefagbiblioteket, Trine Remvik.

— Hvis det blir trangere, vil nok folk være mer vekke og ha hjemmekontor, sier hun til Khrono.

Hun tror at hvis man slår ned vegger og lager trepersonskontor av to enkeltkontor vil det helt klart forringe arbeidsmiljøet. Hun mener det vil bli veldig trangbodd.

— Men jeg vil forholde meg til det som blir bestemt. Det må vi leve med. Sånn er det å være ansatt uansett hvor man er. Likevel, hvis mange skal jobbe fra samme kontor, må de gjøre noe med ventilasjonsanlegget her. Jeg får stadig klager om dårlig luft, sier hun.

Powered by Labrador CMS