høringer

Reagerer på at universitetene ikke får komme med høringsinnspill

Kunnskapsdepartementet droppet å be om innspill fra de enkelte universitetene og høgskolene i en fersk høringsrunde. – Svekker vår autonomi, advarer rektorene Svein Stølen og Margareth Hagen.

Universitets- og høgskolerådet kan ikke svare på vegne av oss, mener Svein Stølen og Margareth Hagen
Universitets- og høgskolerådet kan ikke svare på vegne av oss, mener Svein Stølen og Margareth Hagen
Publisert Oppdatert

Kunnskapsdepartementet (KD) sendte nylig ut en invitasjon om å komme med høringsinnspill. Saken handler om forslag til endringer i Forny-programmet og lokale prosjektmidler.

Universitets- og høgskolerådet (UHR) mottok invitasjonen, mens de ulike universitetene og høgskolene ikke står på lista over inviterte instanser.

– Jeg håper ikke dette er en utvikling vi vil se framover. Som en stor autonom institusjon er det helt påkrevd at vi blir hørt og spurt om saker som angår oss, sier rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo.

– Veldig spesielt

UiOs rektor understreker at det er ikke selve innholdet i endringene det handler om denne gangen, men det prinsipielle rundt hvem som skal få et ord med i laget når departementet inviterer til høringsinnspill.

Også rektor Margareth Hagen reagerer på at Universitetet i Bergen ikke er invitert til å sende inn innspill.

– Dette handler om at UHR som interesseorganisasjon ikke skal skygge for institusjonenes autonomi og muligheter til å bli hørt på selvstendig grunnlag. Det handler om både prinsipielle spørsmål, men selvsagt også universitetets forhold til innovasjonsoppdraget. At invitasjonen ikke kommer til oss, er veldig spesielt, sier hun.

Vanlig praksis har vært at universiteter og høgskoler får anledning til å komme med sine høringsinnspill i saker som angår dem. Innimellom er de uenige. I tillegg kommer interesseorganisasjonen UHR med innspill.

– Handler om vår autonomi

– Kan ikke UHR ivareta institusjonenes innspill?

— Nei, det kan de ikke. UHR er ikke en organisasjon som står over institusjonene. Vi har hvert vårt styre og fører vår egen politikk. Dette handler om vår autonomi. Vi må bli hørt i alle saker, sier Svein Stølen.

Margareth Hagen er av samme oppfatning.

— UHR er ikke part i saken og kan ikke svare på våre vegne, understreker hun.

Hagen stusser også over at de regionale helseforetakene er invitert til en innspillsrunde, mens institusjonene i universitets- og høgskolesektoren ikke er det.

UiOs rektor påpeker at høringsinstitusjonen er ekstremt viktig for vårt demokrati. Det handler om å skape det kunnskapsgrunnlaget som skal til for å treffe en riktig beslutning.

– Det er en tendens til at staten ønsker å bruke UHR som sin høringsinstans, men vi håper dette bare er et uhell. Vi kommer med vårt høringsinnspill uansett. KD har jobbet lenge med denne saken og da må de ta seg tid til å høre på oss, sier Svein Stølen.

Skyldes kort frist

Selve saken handler om at Kunnskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet har varslet at ordningen i Fornybar-programmet med lokale prosjektmidler til de ulike Technology Transfer-organisasjonene blir videreført i en overgangsperiode. Men: Endringer i programmet vil bli vurdert til statsbudsjettet 2023. Dette berører kommersialiseringsarbeidet ved universitetene.

Utredningsleder Tove Lyngra i Kunnskapsdepartementet gir følgende begrunnelse for at kun UHR er valgt:

– Vi har valgt å ha UHR Innovasjon som innspillsaktør for UH-sektoren i dette arbeidet, blant annet på grunn av kort frist og et behov for å få innspill raskt.

Videre legger departementet til grunn at innspillet fra UHR vil være godt forankret hos de deltakende institusjonene og vil reflektere eventuelle uenigheter. Og vil UH-institusjonene også gi innspill på vegne av egen organisasjon, er det ingenting i veien for det.

– Er dette uttrykk for en ny praksis hos Kunnskapsdepartementet, slik at høringsinvitasjoner kun vil gå direkte til UHR framover?

– Nei, og dette er heller ikke en formell høring, men en anmodning om innspill, opplyser Lyngra i et skriftlig svar.

Powered by Labrador CMS