studenthelse

Reagerer på halvering av midler til rusforebygging

Midler til forebygging av ruslidelser blant studenter er halvert, samtidig som nye tall viser at hver åttende student får helseproblemer på grunn av rusbruk. Svært uheldig, ifølge styreleder i Samskipnadsrådet.

— Vi forventer at regjeringen i det minste reverserer kuttene i midlene til samskipnadene og blir med på felles løft for studentene, sier styreleder i Samskipnadsrådet, Audhild Kvam.
— Vi forventer at regjeringen i det minste reverserer kuttene i midlene til samskipnadene og blir med på felles løft for studentene, sier styreleder i Samskipnadsrådet, Audhild Kvam.
Publisert Oppdatert

En av åtte studenter får helseproblemer på grunn av rusbruk, viser funn fra tilleggsundersøkelsen til SHoT (Studentenes helse- og trivselsundersøkelse) som ble lagt fram i Arendal denne uken. Mesteparten av dette er knyttet til alkoholbruk.

Samtidig ble prosjektmidlene til studenters psykiske helse og forebygging av ruslidelser fra Helsedirektoratet halvert i årets statsbudsjett fra 41 til 21 millioner kroner.

«Tilbakeslag»

Styreleder i Samskipnadsrådet, Audhild Kvam, mener at kuttet er svært uheldig. Det går særlig utover prosjekter som Lykkepromille, som handler om å begrense alkoholbruken slik at man bare har det gøy og ikke opplever de sløvende effektene av alkohol. Seks studentsamskipnader samarbeider om prosjektet.

— Arbeidet med å forebygge ruslidelser får et tilbakeslag med dette kuttet. I lys av de nye SHoT-tallene er dette spesielt uheldig, sier Kvam, som også er administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit).

Hun mener at posten må økes igjen i 2024, slik at samskipnadene kan fortsette arbeidet med rusutfordringene blant studenter. 

— Hvilke konsekvenser får kuttet?

— Det betyr at vi får til mindre for å forebygge ruslidelser blant studenter. Akkurat nå har studentene sine første møter med studentlivet gjennom fadderukene og her er det gjort mye bra for å få mindre fokus på alkohol. Dette arbeidet får et tilbakeslag nå, sier hun.

Ifølge Kvam har den enkelte samskipnad allerede måttet kutte stillinger.

Faddervakter passer på i Oslo , her fra en tidligere fadderuke. Også i år er frivillige ute i gatene for å bidra til en trygg og hyggelig studiestart for studentene.
Faddervakter passer på i Oslo , her fra en tidligere fadderuke. Også i år er frivillige ute i gatene for å bidra til en trygg og hyggelig studiestart for studentene.

Ber regjeringen reversere kutt

Under en debatt om SHoT-tallene torsdag tok hun opp problemet med statssekretær Oddmund Hoel, som viste til at ansvaret ligger hos Helsedirektoratet. Men Kvam påpeker at også Kunnskapsdepartementet har kuttet støtten til samskipnadene, gjennom det generelle velferdstilskuddet. I 2023 er dette på 63 millioner, hvorav 4 er øremerket velferdstilbud for studenter på Nesna. Til sammenligning var tilskuddet på 87 millioner i 2022.

— Vi gjør et viktig forebyggende arbeid og vi har apparatet til å bidra, men vi avhengig av en robust, forutsigbar økonomi. Vi forventer at regjeringen i det minste reverserer kuttene i midlene til samskipnadene og blir med på felles løft for studentene, sier Kvam.

NTNU: Urovekkende tall

Prorektor for utdanning ved NTNU, Marit Reitan, kommenterer de nye tallene om ruslidelser fra SHoT-undersøkelsen slik:

— Det er urovekkende at så mange studenter oppgir å ha hatt alkohol eller andre rusrelaterte lidelser, slik det framgår av SHoTs tilleggsundersøkelse om psykiske lidelser og rusbruk. 

Hun sier at i dialogen mellom NTNU og studentforeningene har alkoholens rolle i fadderuka og under andre studentarrangementer stått i fokus.

— Dette er tema som jeg som prorektor tar opp med studentene i dialogmøter mellom NTNU og studentforeningene før studiestart, og vi legger stor vekt på at det må legges opp til alkoholfrie arrangementer, sier Reitan.

Hun trekker fram at NTNU i år støtter økonomisk et arrangement, «Fadderuke kick-off» i Trondheim, arrangert av studentfrivilligheten selv, og tilsvarende arrangementer i Gjøvik og Ålesund for å synliggjøre studentfrivilligheten.

— En forutsetning for den økonomiske støtten var at arrangementet skulle være inkluderende, og derfor alkoholfritt, sier Reitan.

Ikke pekefinger

Hun legger til at rus og psykiatri henger tett sammen, og NTNUs rolle overfor studentene er å fortsette arbeidet med å skape et godt og inkluderende læringsmiljø, bidra til en trygg og levende studieby.

— Vi kan ikke stå med pekefinger og nekte studenter å innta alkohol, og vi har heller ingen mulighet til å pålegge studenter å oppsøke hjelp for rusmisbruk. Men ved å fokusere på et inkluderende læringsmiljø håper vi å forebygge at studenter utvikler psykiske lidelser og ruslidelser. At det finnes noen rusfrie arenaer, er en viktig del av dette, sier Reitan.

Powered by Labrador CMS