Revidert nasjonalbudsjett

Regjeringa lovet 1000 nye fagskoleplasser. Ingen å finne i budsjettet

Fagskolene er nesten ikke nevnt i regjeringas forslag til revidert nasjonalbudsjett.

Studenter ved Fagskolen i Viken.
Studenter ved Fagskolen i Viken.
Publisert Oppdatert

I Hurdalsplattformen lover Ola Borten Moe og regjeringa å styrke høyere yrkesfaglig utdanning.

De lover blant annet å gjennomføre en opptrappingsplan med 1000 nye fagskoleplasser årlig i fem år.

Noen styrking av fagskolen er ikke å finne i regjeringas forslag til revidert nasjonalbudsjett.

— Vi er veldig frustrerte for at sektoren ikke får den forutsigbarheten som regjeringa har lovet, sier leder av Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF), Henning Skau.

Fakta

Dette ble lovet i Hurdalsplattformen

Regjeringa vil:

  • Gjennomføre ein opptrappingsplan med tusen nye fagskuleplassar årleg over fem år, i tråd med arbeidslivets behov.
  • Styrkje finansieringa av fagskulane slik at utdanningane kan utviklast og eigenbetalinga reduserast, og gjennomgå dimensjoneringa i fagskulesektoren for å sikre heile landet relevante utdanningstilbod av god kvalitet.
  • Gi fagskulelærarar betre moglegheiter til å utvikle sin pedagogiske kompetanse.
  • Opprette eit nasjonalt studentombod for fagskulestudentane.
  • Starte opp fleire bransjeprogram og etter- og vidareutdanningstilbod som tar i bruk kapasiteten og kompetansen i fagskulane.

Kilde: Hurdalsplattformen

— Får ikke kompetansen

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett er fagskolene så vidt nevnt.

Den eneste konkrete endringen regjeringen foreslår er et reiseutgiftskutt på 21.000 kroner til Norges grønne fagskole - Vea.

— Dette er en regjering som har kritisert den forrige regjeringas satsing på fagskoler, at det ikke har vært godt nok og burde vært større, sier Henning Skau.

Leder av ONF, Henning Skau
Leder av ONF, Henning Skau

Han er svært kritisk til regjeringas fraværende satsing på fagskolene og mener det er løftebrudd.

— Det er mange samarbeidsavtaler rundt omkring som blir lagt på is. Dette er etterspørsel fra arbeidslivet som ikke blir dekket. At det ikke kommer nye studieplasser gjør at mange fagarbeidere ikke får den kompetansen de og arbeidslivet trenger, fortsetter Skau.

— Passivt og dramatisk

Rødt-politiker og leder av utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, Hege Bae Nyholt, mener regjeringa har vært tydelige på en fagskolesatsing, og skjønner ikke hva regjeringa har tenkt nå.

— Det er fryktelig passivt og dramatisk når vi veit at vi kommer til mangle nesten 100.000 fagarbeidere fram mot 2035.

Hege Bae Nyholt mener det er et stort behov for folk med fagskoleutdanning.
Hege Bae Nyholt mener det er et stort behov for folk med fagskoleutdanning.

Tallene hun trekker fram kommer fra NHOs Kompetansebarometer, som viser at det er et stort behov for folk med kompetanse fra høyere yrkesfaglig utdanning.

Både NHO og LO har vært tydelige på at det må komme flere studieplasser.

— Vi står i en situasjon der vi mangler kompetanse og har et enormt behov for folk som har bakgrunn fra fagskolen.

Nyholt legger til at Rødt la inn 500 nye studieplasser og en opptrappingsplan i sitt alternative statsbudsjett.

— Det er ikke så mange, men det er fryktelig mange flere enn null.

Strikken er tøyd

En annen viktig sak for ONF er at fagskolesektoren får midler til et nasjonalt studentombud. Det er heller ikke å finne i budsjettforslaget.

— Studentombudet trengs virkelig for å ivareta fagskolestudentenes rettigheter.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) opplever også store forsinkelser i akkrediteringen av nye fagskoletilbud.

— Det gjør at sektoren det åpenbart er et veldig stort behov for, står helt stille. Under pandemien har fagskolene vært flinke til å reagere kjapt, spesielt på etter- og videreutdanningstilbud.

— Fagskolene er allerede en underfinansiert sektor, og strikken er helt tøyd på finansieringa som finnes i dag, avslutter en skuffet Skau.

Powered by Labrador CMS