Debatt fossum, førland og kirkevold

Regjeringen byr på politisk pynt, men vi trenger langsiktig plan

Politikerne har tildelt 500 nye studieplasser til sykepleier­utdanningene. Tildelingen fremstår som ad hoc-preget.

— Det som trengs for å utdanne flere sykepleiere er penger til flere stipendiatstillinger ved landets sykepleierutdanninger. Da vil vi kunne utdanne fremtidens sykepleiere som helsetjenestene sårt trenger, skriver innleggsforfatterne.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Politikerne ser ut til å tro at 500 nye studieplasser vil bidra til å løse sykepleiermangelen. Totalt 200 av tildelingene følger det ikke finansiering med. Ut fra de rammevilkår som departementet gir oss, utdanner vi nok sykepleiere. Tildelingen fremstår som ad hoc-preget politikk uten en langsiktig plan.

Det som trengs for å utdanne flere sykepleiere er penger til flere stipendiatstillinger ved landets sykepleierutdanninger. Da vil vi kunne utdanne fremtidens sykepleiere som helsetjenestene sårt trenger.

For å utdanne sykepleiere må vi ha praksisplasser til dem i helsetjenesten. Regjeringen har gitt universitetene og høgskolene ansvaret for å forhandle med helsetjenesten om antall sykepleierstudenter de kan ta imot. Men helsetjenesten er allerede overbelastet med studenter som har praksisstudier.

Skal vi utdanne flere sykepleiere fremover, trenger vi øremerkede bevilgninger til stipendiatstillinger nå.

Innleggsforfatterne

Siden pandemien startet, har vi holdt utdanningene i gang til tross for store utfordringer. Vi har fortsatt å utdanne over 3500 sykepleiere i året ved landets sykepleierutdanninger.

Hovedgrunnen til at vi får det til, er godt samarbeid med helsetjenesten og iherdige innsats fra studentene, lærerne og veilederne i praksis. Majoriteten av sykepleierstudentene har gjennomført på ordinær tid. Dette har krevet en stor innsats under pandemien og det er betydelig slitasje både i utdanningsinstitusjonene og i helsetjenestene.

500 nye studieplasser i sykepleie er politisk pynt hvis det ikke følges opp av penger til finansiering av praksis i kommunehelsetjenesten.

I tillegg trengs det tid og penger til å kvalifisere undervisere og forskere til sykepleierutdanningene. Når regjeringa nå har tildelt studieplasser, er det kritisk at de også følger opp med å få til et bærekraftig utdanningstilbud. Da er særlig tre forhold avgjørende:

  1. Kompetanse hos lærerne
  2. Praksisplasser i helsetjenesten
  3. Kvalifiserte søkere til utdanninga

Det siste punktet er minst kritisk. En av ti ungdommer som søkere høyere utdanning søker sykepleie. Det betyr at mange sykepleierutdanninger har dobbelt så mange søkere som antall studieplasser.

Men nasjonalt er det forskjeller og enkelte studiesteder sliter med å fylle studieplassene. Statistisk sentralbyrå (SSB) peker på at sykepleiemangelen i helsetjenesten vil bli stor frem mot år 2035.

Å kunne tilby sykepleierutdanning til flere, er derfor både mulig og ønskelig. Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe sier at det skal bli en tyngre vektlegging av de utdanningene som samfunnet har behov for.

Vi etterlyser en langsiktig plan med øremerkede tildelinger av stipendiatstillinger til landets sykepleierutdanninger slik at vi kan ta denne utfordringen.

For å utvikle og opprettholde god kvalitet i studietilbudet i sykepleie er vi helt avhengig av at undervisere og forskere har høy kompetanse. I dag har vi et økende problem med å rekruttere forskere og undervisere med høy nok kompetanse til sykepleierutdanningene. Flere stipendiatstillinger er helt nødvendig for å få nok kvalifiserte forskere og undervisere fremover.

Hvis vi i tillegg planlegger for at disse stipendiatstillingene kan knyttes til forskningssamarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og helsetjenestene, kan vi bidra til kompetanseheving og kvalitet i helsetjenesten. I tillegg vil et tett samarbeidet mellom utdanningsinstitusjonene og helsetjenestene kunne bidra til tilgang på flere praksisplasser.

Situasjonen er alvorlig, og vil på sikt være et klart hinder for en ønsket kapasitetsøkning. Uten stipendiater ved universitetene og høgskolene, klarer vi ikke å oppnå et bærekraftig utdanningstilbud.

Regjeringen har oppnevnt helsepersonellkommisjon. En stortingsmelding om profesjonene er også varslet. Vi ønsker en slik melding velkommen. Særlig fordi den skal peke på og foreslå tiltak til hvordan man kan utdanne, rekruttere og beholde helsepersonell.

Men la oss gjenta et hovedpoeng: Skal vi utdanne flere sykepleiere fremover, trenger vi øremerkede bevilgninger til stipendiatstillinger nå. Da kan vi utdanne de sykepleierne norsk helsevesen trenger i fremtiden.

Les også:

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS