skolepenger

— Regjeringen er nødt til å rydde opp selv

SVs utdanningspolitiske talsperson er sterkt imot å innføre skolepenger for utenlandske studenter. Men han mener regjeringen må «rydde opp» selv.

SV er regjeringens støtteparti i Stortinget, og partiets Freddy André Øvstegård mener det er 100 prosent regjeringens ansvar å ikke bryte sine egne løfter
SV er regjeringens støtteparti i Stortinget, og partiets Freddy André Øvstegård mener det er 100 prosent regjeringens ansvar å ikke bryte sine egne løfter
Publisert Oppdatert

Torsdag meldte NRK at regjeringen ifølge deres kilder vil foreslå å innføre skolepenger for utenlandske studenter når statsbudsjettet legges fram neste uke.

Dette selv om regjeringsplattformen stadfester at høyere utdanning skal være gratis i Norge, også for internasjonale studenter.

Flere reagerer negativt på budsjettlekkasjen. Særlig synes mange det er spesielt at dette tilsynelatende strider med Ap og Sps vedtatte politikk.

Både Venstre og SV mener regjeringen med dette lukker døra for verden. Utdanningspolitiske talsperson Freddy André Øvstegård i regjeringens støtteparti i Stortinget, SV, mener det er 100 prosent regjeringens ansvar å ikke bryte sine egne løfter.

Venstre mener imidlertid at det er SVs ansvar å sørge for at dette ikke blir noe av, når de nå skal i budsjettforhandlinger.

— Det blir viktig, om venstresida skal ha noe troverdighet igjen hos studentene, sier Venstres utdanningspolitiske talsperson, Abid Raja.

Dette mener utdanningspolitikerne

Khrono har vært i kontakt med flere av medlemmene i Stortingets utdannings- og forskningskomité.

Leder av Utdannings- og forskingskomiteen, Rødts Hege Bae Nyholt, sier at de i Rødt er avventende, og venter på hva som kommer, før de konkluderer helt.

— Jeg kjenner på en bekymring for at gratisprinsippet i høyere utdanning skal bli uthult. Vi mener dette er et veldig viktig prinsipp både for utdanningssystemet, og for samfunnet som helhet, sier hun.

Høyres representant Kari-Anne Jønnes viser i en sms til at Høyre har programfestet at de vil innføre en studieavgift for studenter som kommer utenfra EØS-området og Sveits.

— Utover det har vi ikke diskutert regjeringens forslag enda og vil komme tilbake med våre forlag og kommentarer ifbm vårt alternative budsjett, skriver hun.

SVs Freddy André Øvstegård sier at SV er imot å innføre skolepenger for utenlandske studenter.

— Vi trenger mer internasjonal utveksling i høyere utdanning, ikke mindre. I den situasjonen vi står i nå blir det veldig feil å lukke oss mot verden, sier han.

— Det er jo krevende økonomiske tider nå?

— Hvis dette er måten regjeringen vil møte krisen på, er det en lite fornuftig måte å gjøre det på. I krisetider må vi stå sammen i verden, sier han.

— Føler SV på et ansvar for å stoppe dette?

— Hvis regjeringen går inn for dette vil de i så fall bryte med egen regjeringsplattform. Det er 100 prosent deres ansvar å ikke bryte egne løfter, så dette er de nødt til å rydde opp i selv, sier Øvstegård.

KrFU: — Gratisprinsipp for norske studenter

Da Høyre og Frp-regjeringen i 2014 ville innføre skolepenger for studenter fra land utenfor EU og EØS, ble forslaget stanset av KrF og Venstre.

Venstre mener fortsatt det samme i dag. Abid Raja sier at regjeringen har nedprioritert studentene før, og nå gjør det igjen.

— Venstre har alltid hegnet om gratisprinsippet, og mener det er feil medisin å innføre studieavgift for utenlandsstudenter. Det har Ap og Sp også ment fram til nå, men igjen avlyser de egen politikk og egne valgløfter, sier Raja.

Han sier at Norge er et lite land, og mener vi har et stort behov for å tiltrekke oss internasjonale forskere og studenter, og for selv å sende studenter og forskere på utenlandsopphold for å være del av større forskningsmiljøer.

— Vi er også et høykostland, og prisene øker. Studenter er allerede i en krevende økonomisk situasjon, selv uten skolepenger. Med regjeringens forslag vil vi kun få de rikeste - ikke de dyktigste internasjonale studentene. Det vil være et stort tap, sier Raja.

Khrono har ikke lykkes i å få kontakt med noen i KrF fredag, men vi har fått tak i sentralstyremedlem i KrFs ungdomsparti, KrFU, Thea Line Myhr. Hun sier at de støtter Ola Borten Moe (Sp) i denne saken.

— Gratisprinsippet står sterkt og bør stå sterkt for norske studenter. Men vi mener ikke det er urimelig å forvente at utenlandske studenter betaler for seg. Norske studenter betaler jo når de er i andre land for å studere, sier hun.

— Norsk studentorganisasjon mener at hvis vi begynner å kreve penger av noen for å studere, så bryter vi med gratisprinsippet. Hva tenker du om det?

— Her bør det være mulig å skille. Vi mener at gratisprinsippet først og fremst er for norske studenter. Ordningen med gratis utdanning har for utenlandske studenter koster mye penger, og Norge er ett av bare få land som har dette, så vi mener absolutt det er noe å se på.

— Bør ut med 35 000 i året

Også Høyres studenter mener det er en god idé å innføre skolepenger for utenlandske studenter.

— Vi ønsker den rødgrønne regjeringens forslag velkommen – og vil gjerne ønske dem velkommen etter, sier politisk nestleder i Høyres Studenter, Kaia Bergeland Kjos.

Bjørn-Magne Aspdal, leder Høyres studenter Tromsø
Bjørn-Magne Aspdal, leder Høyres studenter Tromsø

Foreningsleder i Høyres studenter, Bjørn-Magne Aspdal skriver til Khrono at han håper at lekkasjen fra statsbudsjettet er reell.

— Arbeiderpartiet begår løftebrudd, både ovenfor egen politikk og Hurdalsplattformen, for å gjennomføre vedtatt politikk fra Høyres Studenter. Dette er vi veldig glade for. Det er på høy tid at norske skattebetalere slutter å betale for innvekslende studenter fra andre land når norske studenter må betale for å utveksle andre veien.

Aspdal sier at de mener utenlandske studenter som skal studere i Norge bør betale 35 000 kroner per studieår.

Frp tror ikke pengene kommer sektoren til gode

Fremskrittspartiet (Frp) har lenge vært for skolepenger for utenlandske studenter, men Frps Himanshu Gulati mener at hvis regjeringen nå innfører dette, er det av feil grunner.

— Senest i en spørretime i vår utfordret jeg Ola Borten Moe på dette spørsmålet, og han var tydelig på at regjeringen er mot skolepenger for utenlandske studenter. Jeg frykter at regjeringen nå vil innføre dette kun som en del av en skatteøkningspakke, og at dette ikke er penger som vil tilfalle utdanningssektoren, sier han.

Khrono har prøvd å få en kommentar fra flere av representantene til Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Stortingets Utdannings- og forskningskomité, men uten å lykkes.

— Budsjettet er ikke lagt fram enda, derfor har jeg ingen kommentar før det kommer, skriver Aps Jorodd Asphjell i en sms.

— Dette har jeg ingen kommentar til, sier Sps Marit Knutsdatter Strand.

MDG lover å kjempe

Også Miljøpartiet De Grønne (MDG) reagerer på lekkasjen.

Fungerende leder i MDG, Arild Hermstad
Fungerende leder i MDG, Arild Hermstad

— Jeg tenker at dette er smålig politikk. Hvis dette stemmer bryter regjeringen med sin egen plattform. Det er allerede dyrt å studere i Norge. Hvis man innfører skolepenger, vil det bli uoverkommelig for en del studenter fra land uten samme muligheter for høyere utdanning å komme hit, sier fungerende partileder, Arild Hermstad.

Hermstad tviler ikke på at dette er iverksatt av statsråd Ola Borten Moe.

— Vi kommer til å kjempe mot dette i Stortinget, sier han.

Rice: — Trasig

Noen av dem som kanskje vil kjenne konsekvensene av eventuelle skolepenger, er landets universitets- og høgskolerektorer. Khrono har snakket med noen av dem.

Rektor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Curt Rice, synes dette er tragisk.

— Jeg er overhodet ikke overrasket. Statsråd Borten Moe har sagt at vi må belage oss mer på private penger. Det eneste som overrasker meg er at regjeringen ikke vil innføre skolepenger også for norske studenter, sier han.

Rektor ved NMBU, Curt Rice
Rektor ved NMBU, Curt Rice

Rice tror at en innføring av skolepenger for utenlandske studenter kommer til å senke kvaliteten på utdanningen til norske studenter.

— De blir mer isolerte fra resten av verden. Dette kommer til å skade oss, og skade tilbudet for studentene. Det er forferdelig trasig altså, sier han.

Rice lurer også på hvor pengene man får inn fra dette skal gå.

— Skal de gå til regjeringen eller institusjonene?

Rektorer vil verne gratisprinsippet

Rektor ved UiT Norges arktiske universitet, Dag Rune Olsen, tar absolutt ikke sorgene på forskudd.

— Jeg tror ikke at dette kommer til å bli en del av budsjettforliket. Så vi avventer og ser.

Rektor ved NTNU, Anne Borg, mener det er viktig å hegne om gratisprinsippet i høyere utdanning
Rektor ved NTNU, Anne Borg, mener det er viktig å hegne om gratisprinsippet i høyere utdanning

Olsen er heller ikke overrasket over at dette blir foreslått av regjeringen.

— Men UiT har sagt at gratisprinsippet er en god idé, og det står vi ved, sier han.

Rektor ved Universitetet i Agder (UiA), Sunniva Whittaker ønsker heller ikke innføring av skolepenger velkommen.

— Internasjonale studenter er en berikelse for læringsmiljøet, og bringer inn nye perspektiver. Det bør ikke være størrelsen på kommeboken som avgjør om du kan komme hit og studere, sier hun.

Rektor ved NTNU, Anne Borg, sier at det er vanskelig å kommentere statsbudsjettet, ettersom det ikke er lagt fram ennå.

— Men på generelt grunnlag kan jeg si at gratis utdanning er et av de viktigste prinsippene som norsk utdanning er bygget på. Det er viktig å verne om dette prinsippet, for å sikre enkeltpersoners muligheter til å ta utdanning, uavhengig av økonomisk bakgrunn.

Student-krisemøte

Norsk studentorganisasjon (NSO) har innkalt tillitsvalgte i organisasjonen til et krisemøte i Oslo på mandag.

— Der skal vi rett og slett snakke om hvordan vi skal forholde oss til det — om dette faktisk er et forslag fra regjeringen, sier NSO-leder Maika Godal Dam.

Leder av NSO, Maika Godal Dam
Leder av NSO, Maika Godal Dam

— Regjeringen har selv sagt at de ikke vil innføre skolepenger, heller ikke for internasjonale studenter. Dette står i Arbeiderpartiet og Senterpartiet sitt partiprogram, og både AUF og Senterungdommen er imot dette. Regjeringen går derfor potensielt inn for et forslag som ikke har hold i noen ledd i egne rekker. Det er veldig spesielt. Hvis vi ikke kan stole på at politikerne står for det de lover, har vi et grunnleggende problem, sier hun.

— Hvis det stemmer at regjeringen foreslår dette, kan vi da stole på de andre ringene som står i Hurdalsplattformen? Regjeringen har da ikke bare unngått å gjøre noe som står der, men aktivt gått mot noe de ble enige om å styre på for et år siden, sier hun.

Powered by Labrador CMS