Debatt erlend eikeland uthaug

Regjeringen har glemt studentene på holde­plassen

Norske studenter bruker mest tid på jobb ved siden av studenter i hele Skandinavia. At dette går ut over studiene sier seg nesten selv, skriver leder i Høyres studenter Erlend Eikeland Uthaug.

Det at flere studenter går rundt og bekymrer seg mer om de har råd til husleien enn om eksamen, burde få varsellampene til å lyse, skriver Erlend Eikeland Uthaug.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Studentene blir forlatt på holdeplassen av en regjering som busser av gårde, med Høyere utdanningsminister Ola Borten Moe som sjåfør, uten noen videre tanke på studentene. Som student på NTNU håper jeg regjeringen tar tak umiddelbart.

I Hurdalsplattformen har regjeringen vedtatt at de vil gjennomgå studiefinansieringen med mål om å legge bedre til rette for både heltids- og deltidsstudenter. Likevel gjentar Ola Borten Moe, senest til TV2 07.07.22 at regjeringen ikke har noen planer om å øke studiestøtten.

Spørsmålet mitt da er følgende:

Med økende priser på mat, leie og strøm, hvordan skal studentene ha råd til å være heltidsstudenter?

Vi kan ikke la slike løftebrudd passere.

Det at flere studenter går rundt og bekymrer seg mer om de har råd til husleien enn om eksamen, burde få varsellampene til å lyse. Fattigdomsgrensen i Norge er beregnet til 247 000 kroner, ifølge EUs indikator.

I 2022 er basislånet for studenter satt til kun 127 357 kroner. Så om du ikke er i en deltidsjobb, så lever du i praksis under fattigdomsgrensen. Når jeg da også så overnevnte rapport på TV2, tok det fyr i meg; dette er noe vi må løse nå.

Staten investerer mye penger i å finansiere høyere utdanning, da må vi også tilrettelegge økonomisk for at studentene har midlene til å fullføre studiene. Problemet blir ikke mindre om Borten Moe utsetter å sette studentvelferden på dagsorden. Tvert imot.

Per nå har vi en Høyere utdanningsminister som er mer opptatt av å sparke styret i Forskningsrådet og gjenopprette Nesna, enn å ta studentvelferd på alvor.

Erlend Eikeland Uthaug, leder i Høyres studenter

Den kraftige inflasjonen har gjort prisen på matvarer, husleie og strøm dyrere, og studentbudsjettet blir stadig strammere. Behovet for å ta på seg ekstravakter eller be om støtte hjemmefra, vil bli et faktum for flere studenter til høsten. Studentene kan ikke bli stående igjen på holdeplassen, med studenterluen i hånden i håp om at noen vil donere litt penger til oss.

Jeg har i likhet med 72 prosent av landets studenter valgt å ha en betalt jobb ved siden av studiene. Studiebarometeret 2021 viste at studentene i gjennomsnitt brukte 33,9 timer på skolearbeid og kun 8,8 timer på betalt arbeid per uke. Men det er ikke deltidsjobben i seg selv som er problemet.

Problemet ligger i at du må skaffe deg en deltidsstilling for å få budsjettet til å gå opp. Dette er også en særnorsk problemstilling.

Norske studenter bruker mest tid på jobb ved siden av studenter i hele Skandinavia. At dette går ut over studiene sier seg nesten selv. I rapporten Eurostudent VII kommer dette tydelig frem. Den kartlegger europeiske studenters sosiale og økonomiske forhold, Norge skiller seg kraftig ut fra våre skandinaviske naboer på en meget beklagelig måte.

Norske studenter jobber mest og bruker minst tid på skolebenken sammenliknet med våre skandinaviske naboer. Hvis vi ønsker å dyrke forsking, videreutvikling og omstilling av landet i fremtiden, må regjeringen gi studentene verktøyene til å jobbe med nå. Vi skal være fremtidens arbeidstakere. Da kan vi ikke ofre forelesningstimer og seminarer fordi vi ikke har råd.

Vi må øke studiestøtten og komme med en langsiktig løsning slik at økningen står seg mot inflasjonen i fremtiden også. Per nå har vi en Høyere utdanningsminister som er mer opptatt av å sparke styret i Forskningsrådet og gjenopprette Nesna, enn å ta studentvelferd på alvor. Det håper jeg endrer seg.

(Innlegget er først publisert i Midtnorsk debatt)

Les også:

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS