Debatt ni studentledere

Ikke tull med fremtiden vår!

Regjeringens kutt i forsknings­finansiering gjør samfunnet mindre robust i møte med fremtidens utfordringer. Det har vi ikke råd til.

Øverst t.v: Astrid Hilling, Aksel Haukom, Jonas Dahlberg Toft, Jens Bartnes, Oline Sæther, Tobias Hjermann, Jørgen Hammer Skogen, Ina Marie Finnerud, Thomas Helland-Hansen. Bildecollage: Jan Willie Olsen
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Å kutte i forskningsfinansiering er å glemme at det var langsiktig grunnforskning på mRNA-vaksiner som gjorde at vi kom ut av pandemien raskere enn noen kunne forutsett.

Å kutte i forskningsfinansiering er å risikere at unge forskertalenter velger bort forskning til fordel for en tryggere framtid i andre sektorer.

Å kutte i forskningsfinansiering vil direkte svekke fagmiljøene på institusjonene. Dette svekker den forskningsbaserte undervisningen, og vil på sikt påvirke studentenes utdanningskvalitet.

Å kutte i forskningsfinansiering er å risikere at pågående forskningsprosjekter aldri ferdigstilles. Millionene som allerede er investert vil være forgjeves og ressursene bortkastet.

Å kutte i forskningsfinansieringen er å tydelig bortprioritere Norges mulighet til å være en internasjonal spydspiss inn i det grønne skiftet.

Nå forventer vi at regjeringen tar ansvar. Ståheien Ola Borten Moe har skapt rundt Forskningsrådet må legges død.

Å kutte i forskningsfinansieringen er å skrive fra seg ansvaret for å utvikle kunnskapen verden trenger for å løse fremtidens problemer.

Å kutte i forskningsfinansiering og legge skylden på forskningsrådets styre, er det motsatte av tillitsreformen regjeringspartiene lovte i Hurdalsplattformen.

Å kutte i forskningsfinansiering er å bygge ned viktig infrastruktur. Å prioritere de opprinnelige planene for Ocean Space Center, NTNU campussamling og publikumsfasilitetene i Vikingtidmuseet vil være en investering vi gjør i dag, som vil gi oss handlingsrom i framtiden.

Forskning og utdanning må aldri bli en politisk kasteball der finansieringsgrunnlaget endres i 4-års sykluser - langsiktighet må til for å utvikle forskning i verdensklasse.

Nå forventer vi at regjeringen tar ansvar. Ståheien Ola Borten Moe har skapt rundt Forskningsrådet må legges død. Det avgåtte styret mener selv krisen i stor grad er oppkonstruert. Forskningen må prioriteres og gis forutsigbare vilkår. Noe annet er å risikere fremtiden til Norge som kunnskapsnasjon.

Innlegget er signert av følgende ni studentledere:

  • Oline Sæther, påtroppende leder, Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo
  • Jørgen Hammer Skogan, avtroppende leder, Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo
  • Astrid Hilling, leder, Studenttinget ved NTNU
  • Aksel Haukom, påtroppende leder, Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen
  • Thomas Helland-Hansen, avtroppende leder, Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen
  • Jens Bartnes, påtroppende leder, Studenttinget ved NMBU
  • Ina Maria Finnerud, avtroppende leder, Studenttinget ved NMBU
  • Jonas Dahlberg Toft, påtroppende leder, Studentparlamentet ved Universitetet i Tromsø
  • Tobias Hjermann, avtroppende leder, Studentparlamentet ved Universitetet i Tromsø

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS