Debatt Sigmund grønmo

Regjeringen og Stortinget kan beslutte å gjenreise Høgskolen i Nesna

Kan regjeringen og Stortinget beslutte at Høgskolen i Nesna (HiNe) skal gjenreises? Det er hovedspørsmålet i debatten om Nokuts rolle i denne saken

Det dreier seg her om å gjenreise en institusjon som ble opprettet for mer enn hundre år siden, og som var selvstendig høgskole inntil fusjonen i Nord universitet for få år siden, skriver Sigmund Grønmo.

Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Nokuts direktør har så langt gitt uttrykk for at et slikt vedtak ikke kan fattes før Nokut har godkjent de enkelte studiene og deretter har vurdert om institusjonen kan akkrediteres som høgskole. Dette er en prosess som tar flere år. Hun legger da vekt på at en gjenreising av HiNe må baseres på reglene for etablering av helt nye institusjoner med helt nye studieprogrammer.

Jeg har tidligere påpekt at Nokut-direktøren ser bort fra de historiske forutsetningene i saken. Det dreier seg her om å gjenreise en institusjon som ble opprettet for mer enn hundre år siden, og som var selvstendig høgskole inntil fusjonen i Nord universitet for få år siden. Verken høgskolen som institusjon eller dens studieprogrammer ble avskiltet av Nokut. Disse studieprogrammene er fortsatt i gang, fagkompetansen og fagmiljøet finnes fortsatt, og infrastrukturen ble opprustet før fusjonen.

Nokut-direktøren ser også bort fra de politiske realitetene i saken:

  • Alle de rødgrønne opposisjonspartiene på Stortinget har tatt avstand fra Nord universitets styrevedtak om å nedlegge Campus Nesna.
  • Alle disse partiene går inn for at det fortsatt skal være høyere utdanning på Nesna.
  • Disse partiene kan vedta dette dersom de får flertall på Stortinget etter valget.
  • Nord universitet har besluttet å stanse all virksomhet på Nesna i 2022. For å sikre at videreføringen av den høyere utdanningen kan bygge på den eksisterende utdanningsvirksomheten, fagkompetansen og infrastrukturen må et vedtak om fortsatt høyere utdanning på Nesna derfor komme nokså raskt etter stortingsvalget.
  • Ingen andre universiteter eller høgskoler kan pålegges å opprette studievirksomhet på Nesna, og forhandlinger om slike løsninger kan ta for lang tid. Gjenreising av HiNe kan derimot vedtas av regjeringen og Stortinget uten at institusjonenes autonomi trues.
LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Nokut-direktøren har selvsagt rett i at Nokut må følge regelverket. Mitt poeng er at da må de gjøre nettopp det. Det finnes ingen entydige regler for tilfellet Nesna. Det er bred enighet om at situasjonen for Nesna er unik. Det er ingen selvfølge at reglene for opprettelse av helt nye institusjoner med helt nye utdanningsprogrammer skal brukes ved gjenoppretting av veletablerte høgskoler som er nedlagt av et universitet etter en fusjon.

Tvert imot vil dette være nokså urimelig. Nokut skal vurdere institusjonenes utdanningskvalitet, men det er regjeringen og Stortinget som bestemmer hvor det skal være statlige institusjoner for høyere utdanning. Dette gjelder ikke bare for Bergen og Østfold, men også for Nesna.

Nokut-direktøren har selvsagt også helt rett i at Nokuts oppgave er å «sikre at utdanningskvaliteten er på et godt nok nivå.» Ingen har hevdet at HiNe skal videreføres med for dårlig utdanningskvalitet. Det er imidlertid fullt mulig for Nokut å vurdere kvaliteten etter at høgskolen er gjenreist som institusjon. Mer enn det: Dette er den eneste muligheten Nokut har for å gjennomføre en slik kvalitetsvurdering.

Dersom det legges opp til en mangeårig vurderingsprosess før et gjenreisingsvedtak fattes, vil den nåværende utdanningsvirksomheten, fagkompetansen og kanskje også infrastrukturen gå tapt i mellomtiden, og da vil det jo ikke være noe igjen som Nokut kan vurdere. Jeg går ut fra at Nokut-direktøren ikke ser en slik utvikling som ønskelig, etter som hun i sitt siste innlegg understreker at Nokut ikke er imot studietilbud eller høgskole på Nesna, men tvert imot ønsker alle gode studietilbud velkommen.

Når dette er sagt, tror jeg det er lite ønskelig og lite hensiktsmessig på nåværende tidspunkt å fortsette diskusjonen om detaljerte prosedyrespørsmål i denne saken. Hvis regjeringen og Stortinget vil gjenopprette HiNe, kan de vedta dette. Jeg går ut fra at både Nokut og andre statlige organer i så fall vil bidra konstruktivt til at et slikt vedtak kan iverksettes så raskt og effektivt som mulig.

Powered by Labrador CMS