valg 2021

Politikere lover gjenreising av Nesna. — Ikke mulig å garantere

— Spørsmålet er hvor hvor klokt det er å love en reetablering av Høgskolen i Nesna, sier administrerende direktør i Nokut, Kristin Vinje.

Det tar mange år før man kan etablere en akkreditert høgskole, sier administrerende direktør i Nokut, Kristin Vinje.
Publisert Oppdatert

I 2016 fusjonerte Høgskolen i Nesna med Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nord-Trøndelag og ble til Nord universitet. Få år etter ble det bestemt at campus på Nesna skulle legges ned, som et ledd i en omstrukturering av universitetet og en ny studiestedsstruktur.

Rektor og universitetets ledelse ønsket seg færre studiesteder og la fram forslag om kutt flere steder. Politikerne reddet Namsos, men Nesna og Sandnessjøen forsvant.

Men håpet om høyere utdanning i Nesna lever fortsatt. Opposisjonspartiene snakker i denne valgkampen om at de vil gjenreise Høgskolen i Nesna. Men hvor enkelt er egentlig det?

— Det er ikke bare bare, sier administrerende direktør i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut), Kristin Vinje, til Khrono.

Viktig å ta vare på spillereglene

Fakta

Kravene for å bli en høgskole

  • I dagens lov- og regelverk er det mulig å opprette en enhet som har som mål å drive høyere utdanning.
  • For å kunne bli en (ikke-akkreditert) høgskole kreves det at institusjonen har minst ett akkreditert studium – normalt på bachelornivå.
  • En akkrediteringssøknad skal vurderes av NOKUT, og er en prosess som sikrer at studentene og samfunnet kan være trygge på at utdanningene er av god kvalitet.
  • En slik søknad må vise at man oppfyller gitte krav (jf. universitets- og høyskoleloven § 7-2 (2), studiekvalitetsforskriften §§ 3-1 og 3-2 og studietilsynsforskriften §§ 2-1, 2-2 og 2-3) En slik prosess vil ta minimum ett år.
  • For å få institusjonsakkreditering som høgskole (egne fullmakter) må institusjonen også søke NOKUT. Når søknaden er levert vil det vurderes om kravene til akkreditering i lov og forskrift er oppfylt (jf. universitets- og høyskoleloven § 3-1 (1) og (2) og studiekvalitetsforskriften §§ 3-4 og 3-5).
  • Ett av kravene for institusjonsakkreditering som høgskole er at institusjonen allerede har minst ett akkreditert studium, og at institusjonen har uteksaminert lavere grads kandidater i minst tre år. Samlet sett vil det innebære at man tidligst kan bli akkreditert høgskole seks år etter at en ny tilbyder av utdanning er etablert.

Kilde: Nokut

Siden Kvalitetsreformen i 2001 har universitetene og høgskolene hatt større faglig og organisatorisk frihet. Nokut ble etablert for å sikre og utvikle utdanningskvaliteten.

— Det finnes en god del regelverk for hvordan dette skal være, for at det skal være tillit til kvalitet i høyere utdanning, sier Vinje.

— Spørsmålet er hvor klokt det er å love en reetablering av Høgskolen i Nesna. Innenfor dagens lovverk er det ikke mulig å garantere det. Vi har blitt enige om noen spilleregler for å sikre kvalitet. Det systemet er det viktig å ta vare på, sier hun.

Komplisert prosess

Uansett vil det ta lang tid å opprette en høgskole.

Vinje forteller at for å kunne kalle seg en høgskole må en ha minst ett godkjent studium, normalt på bachelornivå.

— Man må søke Nokut for å bli akkreditert. Da stilles det visse krav. Politisk kan man ikke garantere for det.

Ønsker man å bli en såkalt akkreditert høgskole — slik at man selv kan opprette nye studieprogrammer uten å hele tiden søke Nokut om godkjenning, må hele institusjonen godkjennes av Nokut.

— Det er en omfattende prosess. Institusjonen må først ha minst ett godkjent studium, så må det uteksamineres kandidater derfra i minst tre år. Det tar altså mange år før man kan etablere en akkreditert høgskole. Dette systemet er definert i Universitets- og høyskoleloven. Prosessene står også beskrevet i Studiekvalitetsforskriften og Studietilsynsforskriften, sier hun.

Viktig med desentralisert utdanning

— Hvordan er det å følge med på debatten om Høgskolen i Nesna og eventuell gjenreising?

— Det er helt legitimt å ha politiske visjoner for desentralisert utdanning. Det er viktig å ha institusjoner over hele landet, både for innovasjon, verdiskapning og lokal utvikling. Samtidig må man ha i mente at vi har det regelverket vi har, sier Vinje og fortsetter:

— Det er også lagt opp til stor frihet ved universitetene og høgskolene. De er utstyrt med egne styrer, og bestemmer selv hvordan de vil forvalte sin studieportefølje. Det er de som bestemmer hvilke studiesteder som skal eksistere hos dem, sier hun.

Må gjøre egne vurderinger

— Hvis for eksempel UiT Norges arktiske universitet vil opprette et studiested på Nesna, hva bør de da tenke over?

— Det er viktig at UiT da eventuelt selv vurderer om de har sterke nok faglige ressurser til å svare for kvaliteten — rett og slett. De er jo et akkreditert universitet, og kan opprette studier selv, men de vil måtte forholde seg til de kvalitetskravene som stilles. Dette ansvaret må de ta selv. Nord universitet bestemte seg for å legge ned studiestedet på Nesna for å få utdanning og forskning av bedre kvalitet, og i tråd med samfunnets behov. Et annet universitet som vurderer å tilby utdanning der, må gjøre sine egne vurderinger, sier hun.

Powered by Labrador CMS