Revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen skal dekke reise- og boutgifter for studenter i praksis

Regjeringen foreslår å bruke 20 millioner kroner på å dekke helse- og sosialfagstudenters reise- og boutgifter i forbindelse med praksis.

Hendene til en sykepleier som håndterer en venflon-kanyle.
Helse- og sosialfagsstudenter som får praksis langt unna studiestedet kan få stipend for reise- og boutgifter.
Publisert

Regjeringen la torsdag formiddag fram revidert nasjonalbudsjett for 2023. Her kommer det fram flere nyheter for universitet- og høgskolesektoren. Dette er blant endringene som trekkes fram:

Ble opprettet i fjor

Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner for å dekke utgifter til reise og bolig for helse- og sosialfagsstudenter. I en pressemelding skriver regjeringen at det ble bevilget 50 millioner kroner til slike stipender, med gode resultater.

— Vi trenger flere folk som kan jobbe i helse- og sosialtjenester over hele landet. Vi har økt kapasiteten på sykepleierutdanningene, men tilgangen på nok praksisplasser er en flaskehals, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (SP) i en pressemelding.

Han sier videre at 2022 var første gang det ble forsøkt å gi stipend til studenter i praksis for å dekke reise og bolig langt unna studiestedet. Det ga svært gode resultater, ifølge Borten Moe.

Så langt har 1157 studenter fått støtte, og 108 av studentene har gjennomført praksisopphold i 47 ulike kommuner som ikke tidligere har hatt praksisstudenter. Ytterligere 2397 studenter har fått stipend og skal ha praksis i løpet av 2023.

— Vi ser at mange distriktskommuner kan tilby praksisplasser for første gang som følge av denne prioriteringen, sier Borten Moe.

Utsetter akkrediteringskrav

Regjeringen ønsker også å styrke Høgskolen i Molde og deres sykepleierutdanning i Kristiansund. Derfor foreslår regjeringen å bevilge en engangssum på fem millioner kroner til høgskolen for å etablere et simulerings- og øvingssenter for helseutdanningene.

— Simulering lar studentene få øve mange ganger på realistiske situasjoner, i trygge omgivelser. Det er et viktig tillegg til praksis og bidrar til kompetente og trygge sykepleiere. Det gir også bedre pasientsikkerhet, sier Borten Moe.

Regjeringen foreslår også å forlenge unntaksperioden for kravet om institusjonsakkreditering til og med 2030.

Dette gjør de for å gi Høyskolen for ledelse og teologi, Bergen Arkitekthøgskole, Steinerhøyskolen, Barratt Due Musikkinstitutt, Høgskulen for grøn utvikling og Høyskolen for dansekunst mer tid til å oppnå institusjonsakkreditering.

Nytt IT-system

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Lånekassen med 20 millioner kroner til utvikling av IT-systemer for å gjøre utdanningsstøtteordningene bedre tilpasset voksne som tar korte utdanninger. Med denne bevilgningen er det satt av totalt 60 millioner kroner til tiltaket.

Det er også lagt inn et punkt om Samordna opptaks sitt nye IT-system. I statsbudsjettet for 2023 ble det bevilget 53,7 millioner kroner for oppstart av arbeidet med utvikling av et nytt it-system for Samordna opptak. Regjeringen foreslår nå at endelig kostnadsramme for prosjektet settes på 264,4 millioner kroner.

Regjeringen foreslår en tilleggsbevilgning på tre millioner kroner til Kunnskapssektorens tjenesteleverandør (Sikt) for å bidra til drift og forvaltning av Samordna opptak.

Powered by Labrador CMS