UH-loven

Regjeringen vil lovfeste rett til permisjon fra studiene

Får regjeringen gjennomslag for sine endringsforslag, skal det bli enklere for alle å få permisjon fra studiene.

Regjeringen ønsker å styrke studentenes rettigheter gjennom sine foreslåtte lovendringer.
Publisert Oppdatert

Regjeringen meldte 2. juli at de foreslår endringer i den nye universitets- og høyskoleloven (UH-loven). Endringene er ute på høring nå, og høringsfristen er 2. oktober 2021.

Her kommer regjeringen med en rekke endringer som skal lovfeste og styrke studentenes rettigheter, spesielt gjennom å lovfeste retten til permisjon og presisere lovteksten rundt tilrettelegging.

De foreslår også å flytte noen av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) sine oppgaver til det nye Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). I høringsnotatet kan en lese mer utdypende om endringsforslagene.

— Studenter som av ulike årsaker trenger tilrettelegging fra studiestedet sitt kan fort oppleve å bli veldig små i et stort system. Vi må ha et lovverk som sikrer at studenter både har gode permisjonsordninger og får den tilretteleggingen de skal ha. Derfor foreslår vi blant annet å lovfeste retten til å få permisjon fra studiene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i pressemeldingen.

Rett til permisjon

Statsminister Erna Solberg sa i sin nyttårstale 1. januar 2019 at Norge trenger flere barn, og at det må legges til rette for å få barn i studietiden. Nå skal dette inn i loven.

«Regjeringen vil lovfeste studenters rett til permisjon fra studiene i forbindelse med førstegangstjeneste, sykdom, graviditet, fødsel og omsorg for barn og andre tungtveiende grunner», heter det i en pressemelding fra regjeringen.

Regjeringen sier i pressemeldingen de vil lovfeste rett til permisjon under «...graviditet, fødsel og omsorg for barn». Retten til foreldrepermisjon er allerede lovfestet i UH-loven § 4-5 «Rett til foreldrepermisjon».

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Regjeringen foreslår et nytt ledd under § 4-3 som skal lovfeste permisjonsretten for de øvrige gruppene.

«Regjeringen foreslår også presiseringer i loven for å gjøre det tydeligere at søknader om utsatt eksamen og permisjon ved graviditet og omsorg for barn må vurderes i sammenheng med det generelle ansvaret institusjonen har for å legge til rette for studenter med særskilte behov. Dette betyr at hver sak må vurderes individuelt, og ses i sammenheng med hvilke behov den enkelte student har for tilrettelegging. Ingen studenter er like, og behovene kan variere mye fra person til person.» heter det i pressemeldingen fra regjeringen.

NSO: — Veldig bra!

Tidligere i år kom Norsk studentorganisasjon (NSO), sammen med 18 andre ungdomsorganisasjoner, med Ungdomskravet 2021. Her er et av punktene organisasjonene samles om: «det skal legges til rette for å ha barn som student».

NSO vedtok også resolusjonen «En god studietid for studenter med barn» på landsmøtet 2021. Her kommer de med en rekke punkter for å styrke studenter med barn sin stilling gjennom studiene.

Tuva Todnem Lund, leder i NSO sitt arbeidsutvalg.

— Regjeringen kommer med endringsforslag som styrker studentenes grunnleggende rettigheter til permisjon, og stiller institusjonene ansvarlige for bedre tilrettelegging for studenter. Det er veldig bra! skriver leder i NSO Tuva Todnem Lund til Khrono.

— Hvordan styrker endringsforslagene studenters rettigheter?

— I dag varierer rettighetene når det gjelder permisjon fra studiested til studiested. Ved å ta dette inn i loven sikrer man at alle studenter har de samme grunnleggende rettighetene til permisjon. Dette er kjempeviktig for å ivareta rettighetene våre! skriver Lund.

Arbeidet med høringssvar har begynt

NSO sier de må sette seg nøye inn i alle forslagene regjeringen kommer med før de kan komme med tydelige svar på hvilke endringer de ønsker. De understreker også viktigheten av UH-loven for studentene, og kommer til å sende inn høringssvar.

— Sender dere inn høringssvar, hvor viktig er UH-loven for dere?

Loven er kjempeviktig fordi den har en direkte innvirkning på alle studenters hverdag. Vi kommer selvfølgelig til å sende inn høringssvar og er allerede i gang med arbeidet. Loven formaliserer studentenes rettigheter, og tydeliggjør disse. Samtidig holdes utdanningsinstitusjonene ansvarlig for å skape et godt og forsvarlig læringsmiljø, og vi er glade for at dette er presisert, skriver Tuva Todnem Lund.

Powered by Labrador CMS