økonomi

Regner med kutt på 90 millioner fram mot 2026

Økonomien er under kontroll i 2024, men de to neste årene ser det verre ut for OsloMet. Det bekymrer styret.

Styreleder Vibecke Hverven vil ha mer imformasjon på bordet om hvordan osloMet jobber med å kutte kostnader og øke inntektene.
Publisert

I 2024 er det lagt opp til et underskudd på 108 millioner kroner ved OsloMet, går det fram av budsjettet for 2024—26 som ble vedtatt på styremøtet fredag.

Mye av dette skyldes at det er satt av 100 millioner kroner til investeringer, mesteparten til bygg.

Den ordinære driften går totalt sett i balanse, men det er store forskjeller mellom enhetene ved universitetet.

I 2025 og 2026 ser det verre ut, ifølge økonomidirektør Line Haugen.

Regner med reduserte rammer

I 2024 er rammen kun 0,2 prosent lavere enn i 2023, men inndragning av koronaplasser og rekrutteringsstillinger og det såkalte «satsingskuttet» eller inndragning til satsinger gjør at OsloMet vil få kutt i bevilgningen på 90 millioner i perioden 2024—26.

— Vi vet at rammen blir redusert framover. Det vil gå utover vårt økonomiske handlingsrom og som institusjon er vi ikke raske nok til å omstille oss til reduserte rammer, sa Haugen styremøtet.

Universitetsstyret ved OsloMet vedtok langtidsplan og budsjett for 2024-26 fredag.

Ber om å få tiltak på bordet

Universitetsstyret er bekymret for de økonomiske utsiktene for 2025 og 2026.

— I 2024 ligger det an til» business as usual», men burde vi gjøre tiltak i 2024 for å forberede oss på det som kommer i 2025 og 2026, spurte styremedlem Trym Holter, som var en av de som luftet sin bekymring for de økonomiske utsiktene.

Etter forslag fra styreleder Vibecke Hverven ba styret om å få en oppfølging på hvordan det går med omstilling av økonomien ved OsloMet.

— Det er ønskelig å få se både hvordan det jobbes både med mulighetene for å øke inntekter og med nedskjæringer, sa hun.

Ingen satt under administrasjon

I 2024 har fakultetene og sentrene budsjettert med underskudd på 38,9 millioner på den ordinære driften. 

Rektor Christen Krogh påpekte at på noen underliggende enheter går det dårlig.

— Vi har oppmerksomhet på det, for at de skal jobbe med kostnadene sine. Vi har ikke satt noen under administrasjon, men har en systematikk og et arbeid overfor dem, sa han.

Krogh pekte på andre tiltak som OsloMet har iverksatt, blant annet at det ble innført konsulent-stopp fra 1. mai i år.

— Å kutte ned på konsulentbruken er viktig strategisk og politisk, men også økonomisk. Det er ikke god økonomi å bruke eksterne og klokt å bruke egne ressurser, sa han.

Må utdanne flere

Krogh sa videre at de jobber med flere tiltak for å øke inntektene.

— For å øke inntektene våre må vi utdanne flere. I høst tok vi for eksempel opp 100 flere studenter på økonomi og administrasjon fordi Handelshøyskolen hadde kapasitet til det. Vi må se på hvor det er meningsfullt at vi tar opp flere studenter, både for vår økonomi og for samfunnet, sa han.

Et annet område han trakk fram er påvirkningsarbeid.

— Vi må jobbe med Kunnskapsdepartementet og våre politikere sammen med sektoren og alene for å forklare at vi trenger gode rammer fordi samfunnet trenger det, sa han.

Det budsjetterte underskuddet på OsloMet i 2024 består av underskudd på 100,2 millioner kroner satt av til investeringer i investeringsplanen og et underskudd på 38,9 millioner for ordinær virksomheter på fakulteter og sentre.

På plussiden kommer 15 millioner kroner i overskudd for OsloMet felles og et overskudd på 15,6 millioner for bidrags- og oppdragsaktivitet.

Til sammen gir dette et budsjettert underskudd på 108,5 millioner kroner i 2024.

Powered by Labrador CMS