Framlegging av nasjonal rapport om seksuell trakassering og mobbing på universiteter og høgskoler. Foto: Siri Øverland Eriksen

18 ansatte rapporterer om voldtekt på universiteter og høgskoler

Seksuell trakassering. Den nasjonale kartleggingen av mobbing og trakassering på 26 universiteter og høgskoler viser at 18 personer rapporter om alvorlige seksuelle overgrep fra det siste året.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Torsdag 22. august ble resultatene av den nasjonale kartleggingen av mobbing og seksuell trakassering på 26 universiteter og høgskoler lagt fram. I rapporten heter det at «undersøkelsen registrerer 18 tilfeller av seksuelle overgrep i forbindelse med respondentenes arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene.»

Fakta

Disse har vært med på den nasjonale kartleggingen av seksuell trakassering

Her er de høgskoler og universiteter som har deltatt i den nasjonale kartleggingen. Det er lenke til de lokale rapportene der de finnes.

Undersøkelsen ble sendt ut til 42.778 ansatte ved 26 deltagende utdanningsinstitusjoner som totalt ble besvart av 17.984 respondenter, en svarprosent på 42 prosent. Undersøkelsen ble gjennomført mellom 20. mai og 11. juni 2019, og omfatter kun ansatte, ikke studenter.

Kilde: Ipsos/UiA

Fire av disse sakene stammer fra NTNU, 2 fra NMBU og 2 på Universitetet i Agder. Det rapporteres i tillegg om ett tilfelle på henholdsvis Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen, Nord universitet og UiT Norges arktiske universitet.

Det er flere institusjoner, deriblant Universitetet i Oslo (UiO) og Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), som enda ikke har presentert sine tall, og de 6 siste tilfellene er da fordelt mellom de siste 8 institusjoner som har bedt om, men enda ikke har offentliggjort sine lokale tall. KHiO kommer med sine tall fredag, mens det er varslet at UiO presenterer sine tall tirsdag til uken. 5 institusjoner har ikke bedt om lokale rapporter.

Ytterligere 35 usikre

Under framleggingen av rapporten presiserer Mads Motrøen fra Ipsos AS at tallet betyr at 18 av de som har svart på undersøkelsen har rapportert om seksuelle overgrep, men at det ikke går fram av undersøkelsen om vedkommende har opplevd dette en eller flere ganger.

Det betyr at det kan være drøyt femti personer som har vært utsatt for noe straffbart. Det er mye høyere enn jeg hadde tenkt.

Dag Rune Olsen

Ytterligere 35 respondenter svarer vet ikke/usikker, noe som indikerer at de har blitt utsatt for en hendelse som de ikke vet om passer til beskrivelsen i spørreskjemaet.

Stipendiater oppgir oftere enn andre grupper å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep.

Spørsmålet om seksuelle overgrep har blitt formulert på følgende måte:

«Har du i løpet av de siste 12 månedene, i ditt nåværende arbeidsforhold, opplevd at noen har skaffet seg seksuell omgang med deg ved bruk av vold, eller har du følt deg tvunget, truet eller presset til seksuell omgang?»

Ordlyden i spørsmålet ligner straffelovens paragraf 291 a-c og som i loven refereres til som voldtekt.

Se også: Les hele rapporten her

Nybø: — Alvorlige tall

— Dette er alvorlige tall. Sånn kan vi ikke ha det i sektoren. Dette er handlinger som strider mot både normal folkeskikk og norsk lov. Mobbing og trakassering er forbudt. Å tvinge seg til seksuell omgang med noen er forbudt og helt uakseptabelt. Sånn her kan vi ikke ha det, understreker Nybø på dagens pressekonferanse.

Hun trekker fram at undersøkelsen viser hvor viktig det er å fortsatt jobbe mot trakassering.

— Både før og etter metoo har det vært flere kjente tilfeller. Dette skjer, tross metoo, fortsatt. Det er for mange som opplever ting som ikke er greit. Universiteter og høgskoler må jobbe med å lage gode systemer og følge opp når noe blir meldt inn, sier Nybø.

Nybø legger til:

— Jeg er spesielt bekymret over at stipendiater er tre ganger så utsatt for trakassering. Det er urovekkende. De er i en særlig sårbar situasjon og avhengig av veileder og andre folk høyere opp i systemet. Vi tar dette på alvor. Nok en gang blir vi minnet på at vi har mye å jobbe med.

UHR-leder Dag Rune Olsen: — Høyere tall enn forventet

— Disse tallene er høyere enn forventet, sier Dag Rune Olsen.

Han er styreleder i Universitets- og høgskolerådet (UHR), og deltok under framleggingen av rapporten.

Olsen viser til at 18 personer har oppgitt å ha blitt utsatt for et seksuelt overgrep. 35 personer oppgir at de har opplevd noe som de er usikre på om er et overgrep.

— Det betyr at det kan være drøyt femti personer som har vært utsatt for noe straffbart. Det er mye høyere enn jeg hadde tenkt, sier Olsen til Khrono.

Olsen sier at det ikke er noen grunn til å tro at man er i en negativ utvikling når det gjelder tilfeller av mobbing og trakassering.

— Men dersom vi ikke gjør noe, kan tallene være like om to år. Jeg mener det er en forventning vi må kunne stille til lederne i vår sektor av vi bør og ha nulltoleranse, sier Olsen.

Han mener at sektoren må arbeide med kulturen sin, og at ledere tydelig må kommunisere at det er nulltoleranse for mobbing og trakassering. Han peker også på at opplæring av veiledere er viktig.

— Stipendiater er utsatt for seksuell trakassering i større grad enn andre, men vi kan ikke si at det er veileder som i størst grad står bak. Likevel må vi være ekstra aktpågivende i veileder-stipendiat-relasjonen. Det er en asymmetri i maktbalansen som er viktig å være obs på, sier Olsen.

13 prosent utsatt for mobbing og trakassering totalt

13 prosent av respondentene oppgir å ha blitt mobbet eller trakassert i sitt nåværende arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene, viser tall fra den nasjonal rapporten om mobbing og trakassering på 26 universiteter og høgskoler.

1.6 prosent av respondentene oppgir å ha blitt utsatt for seksuell trakassering i sitt nåværende arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene.

2.2 % kvinner og 0.9 % menn har blitt utsatt for seksuell trakassering, og de er oftere yngre enn eldre.

Stipendiater er gruppen med høyest andel som oppgir å ha blitt utsatt for seksuell trakassering.

Oversikt over seksuell trakassering, mobbing og trakassering ved norske universiteter og høgskoler

Institusjon Seksuell trakassering Mobbing og trakassering Antall personer som har rapportert om seksuelle overgrep
Hele landet1,6 %13 %18*
Høgskolen i Innlandet1,1 %13 %0
OsloMet1,2 %11 %0
Høgskulen på Vestlandet1,2 %12 %1
Universitetet i Bergen2,0 %12 %1
Høgskulen i Volda1,0 %14 %0
NHH2,3 %10 %0
UiT - Norges arktiske universitet1,1 %15 %1
NTNU1,8 %12 %4
BI4,0 %9 %0
Universitetet i Agder3,0 %11 %2
Nord universitet1,0 %18 %1
USN1,1 %14 %0
NMBU1,6 %11 %2
KHiO0,83 %19 %0
Høgskolen i Molde0 %2,3 %0
Dronning Mauds Minne2,0 %9 %0
Politihøgskolen2,4 %12 %0
Norges musikkhøgskole1,0 %8 %0
Norges idrettshøgskole1,4 %11 %0
NLA Høgskolen0,8 %1,6 %0
Høgskolen i Østfold3 %18 %0

Kilde: Nasjonal rapport, kartlegging av mobbing og seksuell trakassering, utført av Ipsos AS.

90 prosent av de ansatte i sektoren

Undersøkelsen ble sendt ut til 42.778 ansatte ved 26 deltagende utdanningsinstitusjoner som totalt ble besvart av 17.984 respondenter, en svarprosent på 42 prosent. Undersøkelsen ble gjennomført mellom 20. mai og 11. juni 2019, og omfatter kun ansatte, ikke studenter.

De ansatte utgjør omlag 90 prosent av alle ansatte i sektoren.

Det eneste universitetet som ikke er med i initiativet er Universitetet i Stavanger, som i vår gjennomførte sin egen undersøkelse.

Funnene er alvorlige, aller mest for de som er rammet, og vi beklager at ansatte hos oss har hatt slike opplevelser.

Kathrine Skretting

Universitetet i Agder har sammen med Universitetet i Oslo har hatt ansvaret for å gjennomføre kartleggingen. Undersøkelsen er gjort i samarbeid med meningsmålingsbyrået Ipsos.

— En nasjonal undersøkelse sikrer at alle ansatte får samme spørsmål, som igjen gir oss et helhetsbilde av situasjonen i sektoren. Institusjonene kan også bestille lokale rapporter som viser hvordan det står til hos dem. Det er en felles forståelse i sektoren om betydning av anonymitet. Kartleggingen blir gjennomført slik at vi kan garantere det, sa rektor ved Universitetet i Agder, Frank Reichert, våren 2019.

Svarene ble samlet inn før sommeren, og nå foreligger både den nasjonale hovedrapporten, men også lokale rapporter for 20 av de 26 deltakende institusjonene.

NTNU: 4 rapporterer om alvorlige seksuelle overgrep

Institusjonsrapporten for NTNU viser at totalt 4 respondenter har opplevd at noen har skaffet seg seksuell omgang med dem ved bruk av vold, eller har følt seg tvunget, truet eller presset til seksuell omgang.

Toril Hernes, prorektor for nyskaping ved NTNU, sier at de tar funnene svært alvorlig.

— Vi ønsker at alle våre ansatte skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø, og slikt som dette skal ikke skje.

— Dere ligger over snittet i andel som rapporterer å ha opplevd seksuell trakassering, hva synes du om det?

— Jeg tenker at det nok vil være variasjoner fra år til år, og jeg ser ikke at vi ligger så mye over snittet. Men dette er alvorlig nok som det er og vi er mer opptatt av det enn hvor vi ligger i forhold til snittet, sier Hernes, og legger til:

— Og så er vi opptatt av å ha en god svarprosent. Jeg skulle gjerne sett at flere svarte på undersøkelsen.

Prorektoren understreker at arbeidsmiljø er noe det jobbes bredt og kontinuerlig med på NTNU, og at det 1. september lanseres en egen kanal for å rapportere om seksuell trakassering på NTNU.

Ellers viser rapporten fra NTNU følgende funn:

  • Totalt 1,8 prosent svarer at de har blitt seksuelt trakassert i sitt nåværende arbeidsforhold, i løpet av de 12 siste måneder.
  • 4 prosent av stipendiatene svarer at de har blitt utsatt for seksuell trakassering.
  • En femtedel av de som har blitt seksuelt trakassert svarer at det skjer ukentlig.
  • 75 prosent av de som opplever seksuell trakassering, blir trakassert verbalt.
  • 57 prosent av de som er seksuelt trakassert, svarer at det er en sideordnet kollega som har utsatt dem for trakasseringen.
  • 4 av 5 som er utsatt for seksuell trakassering, svarer at det er en mann som har utsatt dem for det.

BI-rektor: — Dette er svært alvorlige tall

Inge Jan Henjesand, rektor ved Handelshøyskolen BI, kommenterer først de nasjonale tallene.

— Dette er svært alvorlige tall som viser at også ansatte i utdanningssektoren opplever uakseptabel atferd og lovbrudd. Undersøkelsen retter søkelyset mot et problem ved arbeidsmiljøet ved akademiske institusjoner som vi ikke kan akseptere, sier Henjesand i en pressemelding fra BI.

Totalt svarer 9 prosent av de ansatte som har svart at de har blitt mobbet eller trakassert i sitt nåværende arbeidsforhold de siste 12 måneder. 4 prosent av respondentene fra BI oppgir at de er blitt utsatt for seksuell trakassering i sitt nåværende arbeidsforhold de siste 12 månedene.

Samtlige av respondentene fra BI svarer «Nei» på om de i løpet av de 12 siste måneder har blitt utsatt for seksuelle overgrep i sitt nåværende arbeidsforhold.

— Målsettingen til BI vil alltid være å arbeide for at vi har et godt arbeidsmiljø for våre ansatte. Resultatene utfordrer oss til å jobbe videre med holdninger, etikk, rutiner og ledelse i egen organisasjon. Når uakseptable forhold likevel blir rapportert, kan gode rutiner virke konfliktdempende ved å sikre en mest mulig ryddig og forutsigbar prosess, sier Henjesand og legger til:

— Vi vil nå se nærmere på funnene i rapporten for å se hvordan vi både kan bli enda flinkere til å forebygge mobbing og trakassering, og ha rutiner og tiltak for å fange opp og håndtere mobbing og trakassering dersom dette skjer. Det handler om ledelse og økt bevissthet i hele organisasjonen, og det handler om rutiner, tiltak og konsekvens dersom det skjer. Alle ansatte oppfordres til å benytte våre varslingskanaler til å melde fra om kritikkverdige forhold ved arbeidsmiljøet.

Innlandet: — Kampen mot mobbing og trakassering må fortsette

13 prosent medarbeidere ved Høgskolen i Innlandet (HINN) opplever å ha blitt utsatt for mobbing og trakassering siste år. 56 prosent av medarbeiderne i HINN deltok i undersøkelsen.

Fakta

Funn Innlandet

Svarprosent 56 prosent.

13 prosent av medarbeidere ved Høgskolen i Innlandet (HINN) opplever å ha blitt utsatt for mobbing og trakassering siste år.

16 prosent av kvinnene på HINN som har deltatt i undersøkelsen svarer at de har blitt mobbet eller trakassert i sitt nåværende arbeidsforhold i løpet av de 12 siste månedene, mot 9 % av mennene.

Det er ingen ved HINN som svarer at de har vært utsatt for seksuelle overgrep, men syv medarbeidere (1 prosent av respondentene) svarer at de opplever å ha vært utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet eller seksuell trakassering.

— Undersøkelsen gir oss viktig kunnskap om forekomsten av uønskede opplevelser i vår institusjon knyttet til mobbing og trakassering, seksuell trakassering og seksuelle overgrep. I tillegg viser undersøkelsen at vi må jobbe mer med å gjøre eksisterende varslingsmuligheter og -rutiner bedre kjent blant våre ansatte, sier rektor Kathrine Skretting, i en pressemelding fra høgskolen.

Det er ingen ved HINN som svarer at de har vært utsatt for seksuelle overgrep, men syv medarbeidere (1 prosent av respondentene) svarer at de opplever å ha vært utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet eller seksuell trakassering.

— Det er syv for mange, slår Skretting kategorisk fast.

— Funnene er alvorlige, aller mest for de som er rammet, og vi beklager at ansatte hos oss har hatt slike opplevelser. Et arbeids- og studiemiljø fritt for mobbing og alle former for trakassering er et ansvar for alle. Vi må arbeide for en kultur preget av medmenneskelig respekt, og en kultur der vi stiller opp for hverandre, hvor det er naturlig å si fra med en gang, gjerne til den som står for trakasseringen, når man føler seg trakassert eller er vitne til slike hendelser, sier Skretting.

Rektor Olsen: — Overgrep og mobbing har ingen plass på UiB


Rapporten viser at tolv prosent av ansatte på Universitetet i Bergen (UiB) som svarte har blitt mobbet eller trakassert i nåværende arbeidsforhold i løpet av det siste året.

— Tallet er for høyt, sier rektor Dag Rune Olsen, i en pressemelding fra UiB. 


— Dette handler ikke bare om tall og prosenter. Hendelsene som ligger bak tallene kan få alvorlige og langvarige følger for menneskene det gjelder. Det bekymrer meg, sier Olsen, og legger til:

— Et universitet skal være et trygt sted for studenter og tilsatte. Vi kan ikke akseptere at det foregår noen form for trakassering. Overgrep, krenking, mobbing og maktmisbruk har ingen plass på UiB.

Totalt svarer 2 prosent - 37 personer - av det totale utvalget ved UiB at de har opplevd seksuell trakassering.

Ifølge rapporten oppgir én person å ha blitt truet, presset eller tvunget til seksuell omgang i løpet av det siste året. Olsen sier at ledelsen har håndtert en sak av alvorlig karakter det siste året, og at det har fått følger for tilsettingsforholdet.

— Jeg oppfordrer alle som blir utsatt for overgrep om å melde fra. Blir vi gjort kjent med aktuelle hendelser, handler vi, sier Olsen.

NHH: 2 prosent utsatt for seksuell trakassering

2 prosent oppgir å ha blitt utsatt for seksuell trakassering i sitt nåværende arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene. Dette tilsvarer 5 personer.

Siden basen består av kun 5 personer blir kommentering av bakgrunnsvariabler og svar på oppfølgingsspørsmål svært begrenset av anonymitetshensyn.

Alle respondentene som oppgir å ha blitt seksuelt trakassert er kvinner, og alle oppgir at det var en mann som sto bak – oftest en sideordnet kollega.

Den seksuelle trakasseringen ved NHH har en lavere frekvens enn landsgjennomsnittet. Verbal seksuell trakassering, både muntlig og skriftlig, var den hyppigste formen for seksuell trakassering.

Ingen av respondentene bekrefter å ha opplevd at noen har skaffet seg seksuell omgang med de ved bruk av vold, eller at de har følt seg tvunget, truet eller presset til seksuell omgang.

— Dette er helt uakspetabelt

Ved Universitetet i Agder (UiA) er det 24 personer som oppgir å ha blitt utsatt for seksuell trakassering i sitt arbeid i løpet av de siste 12 månedene.

To personer har svart «ja» på spørsmålet: Har du i løpet av de siste 12 måneder, i ditt nåværende arbeidsforhold, opplevd at noen har skaffet seg seksuell omgang med deg ved bruk av vold, eller har du følt deg tvunget, truet eller presset til seksuell omgang? Ytterligere 3 respondenter svarer vet ikke/usikker, noe som indikerer at de har blitt utsatt for en hendelse som de ikke vet om passer til beskrivelsen i spørreskjemaet.

.. Funnene er veldig alvorlige. Det er selvsagt mest krevende for dem som er offer for trakassering og overgrep, og vi beklager sterkt at ansatte har blitt utsatt for dette. Omfanget er alvorlig for arbeidsfellesskapet, og det innebærer at vi må forsterke arbeidet med holdninger, kultur og etikk på vår egen institusjon, sier universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen, på hjemmesidene til UiA.

Samtidig understreker universitetsdirektøren at dette er et arbeid som har hatt betydelig oppmerksomhet i organisasjonen og det er problemstillinger som blir tatt på alvor i organisasjonen.

— At hele 816 av våre ansatte har svart på undersøkelsen viser at mange engasjerer seg for å skape et godt og konstruktivt arbeidsmiljø. Det er positivt. Vi trenger engasjement og innsats fra våre ansatte for å få bukt med slik uønsket atferd, sier Smith-Tønnessen.

Uit: Kvinner som melder om seksuell trakassering

På UiT Norges arktiske universitet er det 1,1 prosent av respondentene som oppgir å ha blitt utsatt for seksuell trakassering i løpet av de siste 12 månedene.

Disse respondentene er alle kvinner, og utgjør 14 i absolutt antall. 10 av kvinnene besitter stillinger uten lederansvar, mens 4 av dem gjør det.

Undersøkelsen avdekker ett bekreftet seksuelt overgrep. 2 respondenter svarer at de ikke vet eller er usikre, heter det i institusjonsrapporten til UiT.

På snittet i Volda

Totalt oppgir 14 prosent av de ansatte i Volda at de har blitt mobbet eller trakassert i sitt nåværende arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene. det er 1 prosent over landsgjennomsnittet.

Personene utsatt for mobbing eller trakassering viser til en lavere frekvens av mobbing enn landsgjennomsnittet.

94 prosent av de som har blitt mobbet eller trakassert oppgir «andre årsaker» som bakgrunn for mobbingen eller trakasseringen.

65 prosent av de som har blitt mobbet eller trakassert oppgir å ha blitt utsatt for verbal trakassering. Dette er dermed den vanligste formen for mobbing eller trakassering.

52 prosent av de som ble mobbet oppgir å ha blitt utsatt for dette av en sideordnet kollega.

1 prosent oppgir å ha blitt utsatt for seksuell trakassering i sitt nåværende arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene. Dette tilsvarer 2 personer.

Høgskulen på Vestlandet: Ett tilfelle av seksuelt overgrep

Spørreundersøkelsen på Høgskulen på Vestlandet (HVL) har avdekket at én person har opplevd at noen har skaffet seg seksuell omgang med dem ved bruk av vold, tvang, trusler eller press.

Ellers viser tallene for HVL at 12 prosent ved HVL oppgir at de har blitt mobbet eller trakassert i løpet av siste 12 måneder. Det er ingen signifikant forskjell mellom menn og kvinner i relative tall, men det er et absolutt høyere antall kvinner som oppgir dette.

1.2 prosent oppgir at de har blitt utsatt for seksuell trakassering i løpet av siste 12 måneder. 18 prosent av de som har blitt utsatt for seksuell trakassering har opplevd det månedlig gjennom det siste året.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS