tilstanden til høyere utdanning

Rekordmange studenter på utveksling til Norge

Det har aldri kommet flere internasjonale studenter på utveksling til Norge enn i 2022. Også flere norske studenter velger utveksling, mens færre tar hele graden i utlandet.

Mandag publiserte Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), med direktør Sveinung Skule i spissen, rapporten om situasjonen for høyere utdanning.
Publisert Oppdatert

Tilstandsrapporten for høyere utdanning presenterer tall for 2022 og en oversikt over utviklingen over tid på en rekke områder i universitets- og høgskolesektoren.

Ifølge rapporten preges høyere utdanning i 2022 av nedgang på flere områder.

Fakta

Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2023

Hvert år publiserer Kunnskapsdepartementet en Tilstandsrapport for situasjonen ved universiteter og høgskoler. de siste årene er den utarbeidet av HK-dir.

I rapporten trekkes det blant annet fram:

  • Avlagte doktorgrader går ned for andre år på rad, og som i fjor kan det være naturlig å se nedgangen i sammenheng med forsinkelser på grunn av pandemien. Samtidig var det forskjell mellom norske og utenlandske statsborgere. Tallet på norske statsborgere som avla doktorgrad var høyere i 2022 enn i 2021.
  • For første gang i tiårsperioden var antall publiseringspoeng for sektoren samlet lavere enn året før. Dette har trolig sammenheng med at pandemien ga mindre tid til forskning, men fordi publiseringsprosessen strekker seg over lang tid, ses effekten først i tallene i 2022.
  • utdanningsområdet ser vi en normalisering i form av nedgang i antall studenter, studiepoeng og uteksaminerte.
  • Samtidig ser vi noen varige spor av pandemien. Smitteverntiltakene bidro til å styrke arbeidet med digitalisering av utdanningene, og fleksible utdanninger ser ut til å ha fått et varig løft.
  • Tallene for utveksling nærmer seg raskt nivået fra før pandemien, og i 2022 reiste studentene i stor grad til landene som lå øverst på listen også før pandemien.

Kilde: Tilstandsrapporten 2022, HK-dir, Kunnskapsdepartementet

— Det meste av nedgangen kan ses som en justering mot et normalt eller forventet nivå etter at mange av parameterne i tilstandsrapporten har ligget uforholdsmessig høyt under pandemien. Tallene representerer slik sett ingen dramatikk, skriver Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Tallene i rapporten er hentet inn fra HK-dirs egen Database for høyere utdanning, Statistisk sentralbyrå, Forskningsrådet, Nokut, Nifu og Sikt.

— Det går bra i norsk høyere utdanning. Vi når stadig flere med utdanningstilbudene våre, flere blir ferdige og går ut i relevante jobber etter studiene. Slik skaper vi muligheter for flere og sikrer Norge tilgang på viktig kompetanse. Det er også veldig positivt at Norge er et attraktivt studieland for utenlandske studenter og at flere nordmenn reiser ut, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe, i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Flere kommer til Norge og flere reiser ut

I 2022 kom det 10.211 internasjonale studenter på utveksling til Norge. Det er flere enn noensinne. Studentutveksling handler om å ta et avgrenset studieopphold utenlands, typisk ett semester.

— Studentutveksling er et område hvor pandemien hadde en sterkt begrensende effekt. Men nå ser vi at Norge er rekordpopulært som studieland. Økningen er på hele 16 prosent sammenlignet med før pandemien, sier Sveinung Skule, som leder HK-dir, i direktoratets pressemelding.

Rapporten viser at stadig flere av de tilreisende utvekslingsstudentene kommer fra EU, særlig fra Tyskland og Frankrike, mens antallet studenter fra Russland og Kina har gått kraftig ned.

— Vi vil gjerne at det skal komme mange flere internasjonale studenter til Norge, derfor er det gledelig at så mange velger Norge som utvekslingsland. Studenter som kommer til Norge gjennom avtaler mellom norske og utenlandske institusjoner, er et resultat av faglige og strategiske prioriteringer. Det gir en mer målrettet og kvalitetssikret rekruttering, sier Borten Moe.

I rapporten blir det også trukket fram at norske studenter reiser mer på utveksling. Forrige studieår dro over 7000 nordmenn på utveksling. Antallet er på rask vei tilbake mot nivået før pandemien. Rapporten peker på at spesielt det europeiske utdanningsprogrammet Erasmus+ er en sterk driver for at studenter velger utveksling.

Samtidig tar stadig færre nordmenn en hel grad i utlandet. Siden toppåret 2015 har andelen sunket med 19 prosent, fra om lag 17.400 studenter til 14.000 studenter i studieåret 2021-22.

— Gratisprinsippet fungerer

Leder for Norsk studentorganisasjon, Maika Marie Godal Dam, reagerer på Borten Moes uttalelser rundt internasjonalisering.

— Tallene fra 2022 viser at gratisprinsippet funker. Om Borten Moe vil se de samme resultatene neste år og virkelig vil ha flere internasjonale studenter til Norge, så stopper han innføringen av skolepenger for internasjonale studenter, sier hun til Khrono.

Ukraina øker mest

I 2022 var det 14.000 internasjonale gradsstudenter i Norge, en økning på 6 prosent fra året før. HK-dir trekker fram at de siste ti årene har antallet internasjonale studenter som kommer til Norge økt med 18 prosent, nærmere 2100 personer. Iran er landet med flest gradsstudenter i Norge, foran Tyskland.

Aller størst vekst kommer likevel fra Ukraina. Ukraina gikk fra 114 studenter i 2021 til 412 i 2022, en vekst på over 250 prosent fra året før.

— Landbakgrunnen til flere av disse sier noe om en urolig verdenssituasjon, og hvor flyktninger som kommer til Norge begynner på høyere utdanning. Den eksplosive veksten i antall ukrainske studenter skyldes naturligvis den russiske invasjonen, sier Skule.

Omvendt forholder det seg med Russland: Fra å være det nest største hjemlandet blant internasjonale studenter i 2013, med 980 studenter, er landet nå nede på en 18. plass. Dette tilsvarer et fall på 75 prosent over den siste tiårsperioden, skriver HK-dir.

Stadig færre nordmenn tar en grad utenlands

Studieåret 2021-2022 var det 14.000 norske studenter som tok en grad i utlandet. Siden toppåret 2015 er nedgangen på 19 prosent, noe som tilsvarer 3400 studenter.

Storbritannia, Danmark, USA og Polen er fortsatt de klart mest populære landene for norske gradsstudenter.

Fram til pandemien (2020) var USA og Australia mest populære land for norske utvekslingsstudenter. Under pandemien gikk de fleste utvekslingsoppholdene til europeiske land.

— I 2022 er USA og Australia igjen blant de fem mest populære utvekslingslandene. Men bildet er likevel ikke helt som i 2019. Australia har nå halvparten så mange studenter på utveksling fra Norge som før pandemien. Søreuropeiske land som Frankrike, Spania, Portugal og særlig Italia har styrket seg i popularitet, sier Sveinung Skule.

Powered by Labrador CMS