INNOVASJON

Rekordtildeling blir til 22 nye sentre for innovasjon

Forskningsrådet har tømt lommene i årets tildeling til forskningsdrevet innovasjon (SFI). Her får du oversikten over vinnerne.

UiT Norges arktiske universitet har fått tildelt et senter for forskningsdrevet innovasjon som jobber med marin plastforurensing. Her førsteamanuensis Roger B. Larsen.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Forskningsrådet investerer rekordhøye 2,1 millarder til 22 nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI).

Fakta

Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

  • Det overordnete målet for ordningen Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er å bidra til styrket innovasjonsevne og økt verdiskaping i norsk næringsliv gjennom langsiktig forskning.
  • Hvert prosjekt får 12 millioner kroner årlig over 5+3 år. Totalt 96 millioner ved full pott. Hittil har 38 sentre fått totalt 3,2 milliarder kroner.
  • SFI-ordningen forutsetter at bedrifter deltar i sentrenes virksomhet.
  • Offentlige aktører kan delta sammen med private bedrifter. Hvert senter må ha minst tre slike brukerpartnere og det må alltid være med private bedrifter som partnere.
  • Alle brukerpartnerne skal delta aktivt i sentrenes styring, finansiering og forskning og må ha en betydelig, egen innovasjonsvirksomhet og evne til å utnytte forskningsresultater i utviklingen av sin virksomhet.
  • Før årets tildeling er 24 sentre i drift av totalt 38 tildelinger til nå. 14 sentre er avsluttet.
  • Kilde: Forskningsrådet

Det er mer enn dobbelt så mange som det var antydet i fjorårets utlysing. De to som har størst uttelling er NTNU med fem og Sintef med fire sentre. Bergen får til sammen 6 nye sentre.

Før årets tildeling er 24 slike sentre i drift. Fra oppstarten er det totalt 38 som har fått tildeling, 14 sentre er avsluttet.

Grønn omstilling

— Sentrene er viktige spesielt for nye næringer der behovet for forskningskompetanse og teknologiutvikling er stort, sier administrerende direktør i Norges forskningsråd, John-Arne Røttingen i en pressemelding.

Han legger til:

— Ved å satse langsiktig på samarbeid mellom næringsliv og forskning, legger vi et godt grunnlag for grønn omstilling og fremtidig sysselsetting,

Den historisk høye tildelingen med 22 sentre i stedet for 10 som var antydet i utlysingen skjer etter at 70 søknader var kommet inn. Områdedirektør Kristin Danielsen sa tidligere til Khrono at rundt en tredjedel av de 70 var så gode at de kunne innvilget alle.

Det er nesten så langt styret i Forskningsrådet har strukket seg. I tillegg til Forskningsrådets bevilgning på 960 millioner er det hentet over en milliard ekstra fra noen av porteføljestyrene i Forskningsrådet og fra regjeringens krisepakke til kunnskapssektoren.

Bedre enn solskinn i Bergen

Trondheim, med NTNU og Sintef er tradisjonelt vinnerne i kampen om SFI-pengene, men dette året har Bergen meldt seg på med 6 nye sentre. Rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen (UiB) smiler helt rundt etter at han har blitt kjent med den gode nyheten.

— Det er iallfall mer spektakulært med 6 tildelinger til Bergen enn at solen skinner her i dag. Og ikke minst er dette en fantastisk nyhet for UiB som kanskje ikke har vært kjent for å ha så mye fokus på innovasjon, sier Dag Rune Olsen.

Han viser til at UiB har satset bevisst på innovasjon de siste årene. At vi nå får resultater med to tildelinger som vi har ansvar for, mens vi vel er involvert i de fleste av de andre, er selvfølgelig svært gledelig, sier Dag Rune Olsen.

Dag Rune Olsen, rektor ved UiB .

UiB vant frem med en SFI innen mediesektoren «Ansvarlig medieteknologi og innovasjon».

— I Media City Bergen (MCB) har vi greid å etablere et nyskapende medielandskap, der universitetet har flyttet inn med sine fagfolk og studenter. Ved å jobbe så tett med næringslivet får vi kunnskap og innovasjon som vi ellers hadde gått glipp av, sier Olsen.

Han berømmer mangfoldet av bedrifter og kunnskap som er samlet i MCB.

— Når vi er i gang skal man ikke se bort i fra at det dukker opp en filosof eller to også. Jeg kan ikke love noe, men det er nok mulig vi kan skvise inn det fagfeltet også, ler Dag Rune Olsen.

UiB har også fått et senter som spesialiserer seg på smarte sensorer for overvåkning av havmiljøet og offshoreinstallasjoner.

Jubel landet rundt

I Tromsø er det også jubel på universitetet etter at de fikk to sentre for forskningsdrevet innovasjon i denne runden. Ett som jobber med å redusere plastavfall og relaterte problemer forårsaket av fiskeri- og akvakulturindustrien, og det andre som omhandler visuell intelligens og maskinlæring i arbeidet med å oppdage alt fra hjertesykdommer og kreft til potensielle naturkatastrofer.

Anne Husebekk rektor UiT

— Det er to veldig gode miljøer som har fått tildelt SFI hos UiT. Det Robert Jenssen gjør med kunstig intelligens og maskinlæring har skapt respekt her til lands, og Roger B. Larsen med arbeidet rundt marin plastforsøpling jobber med et stort problem som bare må løses, sier rektor Anne Husebekk ved UiT Norges arktiske universitet .

— De to SFI-ene understreker hva UiT står for som breddeuniversitet med sterke grunnforskningsmiljøer og de som kan ta grunnforskning inn i anvendelse, sier Husebekk.

Fra hav til rom

Klimaforskerne i Norce, som forsøker å knekke koden og melde været for en hel sesong og forutsi klimarisiko, har også vunnet frem med sitt senter «Løsninger for å forutsi og håndtere klimarisiko». I tillegg fikk vant Norce frem med søknaden om et senter for mer effektiv boring av olje- og gassbrønner gjennom økt digitalisering og automatisering.

Universitetet i Oslo vant frem med en søknad med romforskning som tema. Senteret «Centre for Space Sensors and Systems (CENSSS)» skal jobbe med satellittsystemer for jordobservasjoner og utforskning av «det nære rom».

Ettertraktede forskere i det nye Senter for innovasjon ved UiT - visuell intelligens og maskinlæring. Fra venstre, stipendiat Karl Øyvind Mikalsen, instituttleder Stian Normann Anfinsen, gruppeleder Robert Jenssen, stipendiat Michael Kampffmeyer og stipendiat Sigurd Løkse.:

Oslo Universitetssykehus fikk midler til senteret som skal utvikle behandling av hjerte- og karsykdommer ved hjelp av kunstig intelligens. Mens Helse Bergen vant frem med sin søknad om et senter for «Digitale intervensjoner innenfor mental helse.»

Havforskningsinstituttet har fått innvilget søknaden fra sitt akustikkmiljø med utvikling av «akustiske metoder til bruk i marin overvåkning, fiskeri, akvakultur og energisektoren».

NIBIO og NMBU har fått tildelt hvert sitt senter der henholdvis «digital revolusjon i skognæringen» og «bærekraftig bruk av jordmaterialer» er tema.

Digitalisering i matproduksjon er et tema Nofima har på programmet, og fikk midler til å etablere sitt senter for «digital transformasjon av matproduksjon».

NTNU og Sintef har fått tildelt henholdsvis 5 og 4 SFI-er. Hos NTNU fikk disse SFI: 1. Overvåkning av av olje- og gassproduksjon, CO2-lagring og geofarer som skred, flom og jordskjelv, 2.Fremtidens cybersikkerhet, 3.Trygge, autonome skip for bærekraftig sjøtransport og drift, 4.Sikker og ansvarlig utvikling av kunstig intelligens og 5.Omstilling av metallindustrien.

— Det er en gledens dag for NTNU. Vi blir vert for fem nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og deltar i tillegg i seks andre. Det er et solid uttrykk for nivået på våre fagmiljøer når vi hevder oss så sterkt på en av de ypperste nasjonale konkurransearenaene,» skriver rektor Anne Borg i en epost til Khrono. Hun berømmer Forskningsrådet.

Anne Borg, rektor ved NTNU.

— 22 nye SFI-er er også et stort løft for norsk næringsliv og for landets innovasjonsevne. Sentrene skal være med og skape fremtidens næringsliv og NTNU, sammen med SINTEF, vil fortsatt være en motor for den store omstillingen nasjonen står foran, skriver Anne Borg.

Sintef vant frem med disse prosjektene:

1.Kompetanse og teknologi for bioteknologiindustrien, 2.Plugging av oljebrønner, 3.Flytende, stasjonære strukturer for havnæringen, 4.Bærekraftig utnyttelse av marine ressurser lavt i næringskjeden.

Helse Bergen får etablere et senter for "digitale intervensjoner innen mental helse", mens Oslo Universitetssykehus fikk tildelt midler til et senter for behandling av hjerte- og karsykdommer ved hjelp av kunstig intelligens.

Gjenreise jobbene

I pressemeldingen fra Forskningsrådet understreker kunnskapsministeren betydningen av forskning- og utvikling i en krisetid.

— Forskning og utvikling er avgjørende for at norsk næringsliv kan gjenreise de jobbene vi hadde før krisen traff oss, men også for å kunne skape nye arbeidsplasser og bidra til omstilling. Vi har som mål at Norge skal være et av de mest innovative landene i Europa. Da er det viktig å koble forskning og næringsliv nettopp slik vi gjør i SFI-ordningen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim. 

Sentrene er et samarbeid mellom forskning og næringslivet. De blir etablert for en periode på maksimalt 8 år (5+3) og får en årlig bevilgning på 12 millioner kroner, maksimalt 96 millioner.

Tabellen under gir oversikt over de 22 sentrene som har fått tildeling.

Nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Vertsinstitusjon Prosjekttittel Handler om
HAVFORSKNINGSINSTITUTTETCentre for research-based innovation in marine acoustic abundance estimation and backscatter classificationAkustiske metoder til bruk i marin overvåkning, fiskeri, akvakultur og energisektoren.
HELSE BERGEN HFCentre for research-based innovation on Mobile Mental HealthDigitale intervensjoner innenfor mental helse.
NIBIOSmartForest: Bringing Industry 4.0 to the Norwegian forest sectorDigital revolusjon i skognæringen.
NMBUCentre for Rescue of Earth Materials and Waste in the Circular EconomyBærekraftig bruk av jordmaterialer.
NOFIMA ASSFI Digital Food QualityDigital transformasjon av matproduksjon.
NORCE ASClimate FuturesLøsninger for å forutsi og håndtere klimarisiko.
NORCE ASDigiWells: Digital Well Center for Value Creation, Competitiveness and Minimum Environmental FootprintMer effektiv boring av olje- og gassbrønner gjennom økt digitalisering og automatisering.
NTNUCentre for Geophysical ForecastingOvervåkning av av olje- og gassproduksjon, CO2-lagring og geofarer som skred, flom og jordskjelv.
NTNUNorwegian Center for Cybersecurity in Critical SectorsFremtidens cybersikkerhet.
NTNUSFI Autoship: Safe autonomous ships for sustainable operationsTrygge, autonome skip for bærekraftig sjøtransport og drift.
NTNUNorwegian Center for Research-Based Artificial Intelligence InnovationSikker og ansvarlig utvikling av kunstig intelligens.
NTNUSFI PhysMet - Centre for sustainable and competitive metallurgical and manufacturing industryOmstilling av metallindustrien.
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HFPrecision Health Center for optimized cardiac care (ProCardio)Behandling av hjerte- og karsykdommer ved hjelp av kunstig intelligens.
SINTEF ASCentre for Industrial BiotechnologyKompetanse og teknologi for bioteknologiindustrien.
SINTEF ASCentre for Subsurface Well Integrity, Plugging and AbandonmentPlugging av oljebrønner.
SINTEF OCEAN ASFloating structures for the next generation ocean industriesFlytende, stasjonære strukturer for havnæringen.
SINTEF OCEAN ASSFI Harvest - Technologies for sustainable biomarine value creationBærekraftig utnyttelse av marine ressurser lavt i næringskjeden.
UNIVERSITETET I BERGENResearch Centre for Responsible Media Technology & InnovationAnsvarlig medieteknologi og -innovasjon.
UNIVERSITETET I BERGENSFI Smart Ocean - Flexible and cost-effective monitoring for management of a healthy and productive oceanSmarte sensorer for overvåkning av havmiljøet og offshore installasjoner.
UNIVERSITETET I OSLOCentre for Space Sensors and Systems (CENSSS)Satellittsystemer for jordobservasjoner og utforskning av "det nære rom".
UNIVERSITETET I TROMSØVisual IntelligenceVisuell intelligens som kan oppdage alt fra hjertesykdommer og kreft til potensielle naturkatastrofer.
UNIVERSITETET I TROMSØCentre for the development of biodegradable plastics in marine applications - Innovations for fisheries and aquacultureÅ redusere plastavfall og relaterte problemer forårsaket av fiskeri- og akvakulturindustrien.

Powered by Labrador CMS