UiT Norges arktiske universitet

Rektor etterlyser tillit. Vil vedta opptaks­reglene selv

— Dette er et viktig prinsipp: Universitetene må selv få lov til å bestemme hvilke studenter vi skal slippe inn på utdanningene våre, sier rektor Dag Rune Olsen. 

Rektor ved UiT Norges arktiske universitet etterlyser tillit fra myndighetene slik at de kan bestemme opptksreglene sine selv.

Lillestrøm (Khrono): — Dette er et prinsipielt ståsted. Vi mener at kunnskapsinstitusjonene selv skal stå ansvarlige for opptak og fatte vedtak om kriterier. Vi venter at opptaksmeldinga skal gi større handlefrihet til å fastsette inntaks- og opptakskriterier. I kunstfeltet går dette helt fint, hvorfor skulle det ikke kunne gå når det gjelder opptak til lærer- og sykepleieutdanninger også, spør rektor Olsen. 

Rektoren ved UiT Norges arktiske universitet satt på en av de fremste benkeradene da forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) denne uka snakket til en samlet kunnskapssektor under Kunnskapsdepartementets årlige kontaktkonferanse.

Ingen nye signaler

Han lyttet blant annet etter politiske signaler om hva som kunne komme fra regjeringshold i den mye omtalte opptaksmeldinga som skal legges fram i løpet av våren. Men signalene uteble. Statsråden hadde intet nytt å melde. 

Regjeringen skal legge om opptakssystemet for høyere utdanning. Et utvalg ledet av Marianne Aasen (Ap) foreslo i 2022 blant annet å fjerne alle tilleggspoeng og fjerne muligheten til å forbedre karakterer, men heller åpne for en kvote med opptaksprøver. 

Daværende statsråd, Ola Borten Moe, likte det han hørte da utvalget leverte sin innstilling. Hans etterfølger Sandra Borch er mer tilbakeholden, men stiller spørsmål: 

— Vi har stilt oss spørsmålene: Er det riktig at ungdom bruker årevis på å ta opp fag og samle poeng før de kommer i gang? At vi stenger døra for motiverte søkere til sykepleier- og lærerutdanningene, samtidig som studieplasser står tomme? Stemmer kartet med terrenget? spurte statsråden fra scenen på Kontaktkonferansen.

Ikke nødvendig med karakterkrav

UiT søkte sammen med Høgskulen på Vestlandet, Nord universitet, Universitetet i Sørøst-Norge om å slippe karakterkrav på opptak av sykepleie- og lærerstudenter fra høsten 2024. Men statsråden avslo søknaden blant annet ved å vise til at opptaksmeldingen snart ville legges fram. 

— Vi mener at det ikke er nødvendig med karakterkrav. Uansett opptaksmekanismer så er vi sikre på at vi kan levere god kvalitet ut, når studentene er ferdig med studiene og det er det viktigste, sier rektor Dag Rune Olsen.

— Det handler blant annet om å sørge for at de får en god matte-undervisning for å kunne bestå medikamentregning, det får vi til, sier han. 

— Men hvis hvert enkelt universitet og høgskole skal bestemme sine egne opptaksregler risikerer vi å få en haug av ulike opptakskrav landet rundt? 

— Det kan man risikere, men vi vil sikre kvalitet på studentene som uteksamineres. Det er jo det viktigste. 

A- og B-lag?

— Står man ikke i fare for å få et A- og et B-lag, de som har karakterkrav og de som ikke har? 

— Ikke så lenge vi leverer kvalitet ut. Det hadde vært artig å fått lov til å demonstrere at dette kan vi få til. Og så kan man heller jobbe med innholdet i utdanningen og i sykepleie- og læreryrket, sier Olsen.   

— Har du snakket med departementet og statsråd Borch om du og andre kan få denne tilliten til institusjonsspesifikke opptakskrav? 

— Ikke direkte. Vi søkte om unntak for å slippe karakterkravene, men fikk nei. Men nå ber vi om tillit til å bestemme selv. Det er jo en tillitsreform på gang, sier rektor Dag Rune Olsen. 

Powered by Labrador CMS