STUDENTPROTEST

Rektor møtte student­parlamentet i døra

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo (UiO) blokkerte onsdag inngangen til bygget der UiOs ledelse sitter.

Rektor Svein Stølen møtte studentpolitikere som protesterte 29.november 2023. Rektoren sier at UiO som akademisk institusjon og arbeidsgiver er opptatt av å ivareta alle berørte i konflikten mellom Israel og Palestina.
Rektor Svein Stølen møtte studentpolitikere som protesterte 29.november 2023. Rektoren sier at UiO som akademisk institusjon og arbeidsgiver er opptatt av å ivareta alle berørte i konflikten mellom Israel og Palestina.
Publisert Oppdatert

Det blåste friskt og kaldt da Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo (UiO) satte seg til utenfor Lucy Smiths hus tidlig onsdag morgen. Det er nemlig der UiO-ledelsen har kontor. 

Studentparlamentet arrangerte blokade fordi rektoratet har avslått å støtte boikott av varer fra okkuperte palestinske områder og avslått å markere FNs dag for solidaritet med det palestinske folket, som er 29. november. Det møtte opp rundt 20 medlemmer fra studentparlamentet. 

Også i nærheten av NTNUs hovedbygning sto det onsdag demonstranter med palestinske flagg, som markerte skuffelse og sinne over det de mener er en tafatt holdning fra NTNUs side. 

Ville påpeke dobbeltmoral

Elisabeth Hoksmo Olsen er leder i Studentparlamentet ved UiO, og Rodas Tadese Sibahtu leder internasjonalt utvalg i Studentparlamentet.

Svein Stølen møtte en blokade på vei inn på kontoret i dag.
Svein Stølen møtte en blokade på vei inn på kontoret i dag.

Sibahtu sier at de i dag oppnådde synlighet for sin sak, og har fått formidlet til mange studenter og ansatte at det ikke flagges på solidaritetsdagen. 

— Vi har fått mye støtte fra ansatte, som påpeker dobbeltmoralen ved at UiO flagget for Ukraina og nå ikke vil flagge for Palestina. Vi opplevde ikke at vi fikk noe tilfredsstillende svar fra Svein Stølen, sier Olsen. 

Rektor Svein Stølen tok seg nemlig tid til en prat med demonstrantene.

— Hvordan var det å møte på jobb til blokade i døra?

— Det var fint. Jeg er glad vi har engasjerte studenter, og vi hadde en god diskusjon knyttet til denne saken. Generelt er vi opptatt å forsvare alle ansatte og studenters ytringsfrihet i denne og andre sammenhenger, og vi er glade for engasjement, sier Stølen på e-post. 

Det var veldig kaldt da Studentparlamentet møtte opp tidlig onsdag morgen for å markere FNs dag for solidaritet med Palestina, og stille rektor Svein Stølen til veggs for at UiO ikke gjør det samme.
Det var veldig kaldt da Studentparlamentet møtte opp tidlig onsdag morgen for å markere FNs dag for solidaritet med Palestina, og stille rektor Svein Stølen til veggs for at UiO ikke gjør det samme.

Jobber for akademisk frihet

Til Khrono sier Stølen at UiO med ett unntak kun heiser det norske flagg, det samiske flagg og regnbueflagget. Det ble gjort et unntak fra flaggreglene etter at Russland invaderte Ukraina i februar 2022. 

Leder for Studentparlamentet ved UiO, Elisabeth Hoksmo Olsen, satt i blokade utenfor rektors kontor med skiltet «Hvorfor vil dere flagge for Ukraina, men ikke Palestina?»
Leder for Studentparlamentet ved UiO, Elisabeth Hoksmo Olsen, satt i blokade utenfor rektors kontor med skiltet «Hvorfor vil dere flagge for Ukraina, men ikke Palestina?»

— For første gang på mange år brøt det ut krig på det europeiske kontinent, og det var et av våre naboland som gikk til krig mot et annet land. Det var ingen tvil om hvem av partene som satt med det hele og fulle ansvaret for det. Den russiske invasjonen var et ensidig brudd på folkeretten og Ukrainas suverenitet, fortsetter Stølen. 

Rektoren sier at UiO som akademisk institusjon og arbeidsgiver er opptatt av å ivareta alle berørte. De har både israelske og palestinske studenter og ansatte, samt forskere som samarbeider med forskere fra begge land. 

— Som universitet jobber vi for å ivareta våre forskeres akademiske frihet, enten det er koblet til forskning, utdanning eller måten vi fungerer på som organisasjon. Det innebærer at vi generelt ikke legger restriksjoner på den enkelte forskers akademiske samarbeid eller uavhengighet, sier Stølen. 

— Samtidig vil vi oppfordre alle til å se mennesket bak nasjonaliteten og etnisiteten. Vi skal ikke stille enkeltindivider til ansvar for verken Hamas´ eller Israels handlinger.

Demonstrerte ved NTNU

Ved en av hovedveiene til NTNU sto demonstranter med tilknytning til NTNU og viftet med palestinske flagg. 

Demonstrantene fortalte at NTNU hadde avslått å flagge for det palestinske folket. De hadde også registrert hvor annerledes det var da NTNU markerte støtte til Ukraina etter at Russland invaderte landet. Da lyste de ukrainske fargene fra Hovedbygningen. 

— Dette er en dobbeltmoral og vi er så skuffet over NTNU, sa Zuhaid Sweid, palestiner og medisinstudent ved universitetet, til Khrono.

Sweid reagerer også på at ingen vil boikotte israelske universiteter og at det ikke er snakk om noen sanksjoner overfor Israel. 

Demonstrasjon med palestinske flagg.
Demonstrasjon i nærheten av NTNU med palestinske flagg. I bakgrunnen ser vi NTNUs hovedbygning. Demonstrantene reagerer på at NTNU ikke boikotter israelske universiteter.

— Ikke boikott

Samtidig som markeringa foregikk, hadde NTNU sitt styremøte i Hovedbygningen. Der hadde ansattrepresentant Aksel Tjora bedt om å få ta opp Israel/Palestina i et eventuelt-punkt. 

Tjora påpekte at NTNU har institusjonell autonomi til selv å vurdere hvordan de skal ta hensyn til konflikten og de berørte. Dette sa han som en reaksjon på at prorektor Tor Grande hadde vist til Utenriksdepartement som rettesnor for hvordan NTNU skal forholde seg. 

Styret kan, som NTNUs øverste organ, be rektor om å foreta en selvstendig og grundig vurdering av om det finnes formelle bånd til noen av partene som må ses nærmere på i nåværende situasjon. 

Tor Grande svarte at NTNU ikke har noen institusjonelle samarbeidsavtaler som gjelder forskning. De har prosjekter gjennom Horisont Europa, der israelske forskere er med, blant annet ERC. I tillegg har de utveksling med institusjoner i Hebron på Vestbredden og i Jerusalem. Der er det ingen studenter nå, verken fra Norge eller fra Israel. To palestinske studenter holder til ved NTNU i inneværende år. 

Det ble også slått fast at universitetet ikke vil boikotte Israel. 

— Jeg er glad for at dere tar dette som sak. Det er en veldig krevende sak og en grusom situasjon med store sivile lidelser. Det er ikke åpenbart når situasjonen blir roet ned, så vi skal fortsatt ha oppmerksomhet rundt dette, sa rektor Anne Borg. 

Powered by Labrador CMS