universitet i 2023?

Rektor: — Vi holder stø kurs mot universitetsmålet

Mye skal klaffe for at Høgskulen på Vestlandet blir universitet i 2023. Rektor Gunnar Yttri er positiv, og avslører også at han kommer til å foreslå et navn på det kommende universitetet.

Rektor ved Høgskulen på Vestlandet, Gunnar Yttri, vil gjøre alt som står i hans makt for at vi får et tredje universitet på Vestlandet i 2023, men understreker at det ikke bare er opp til HVL.
Publisert

Torsdag arrangerte ledelsen ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) ledelse- og styreseminar, der arbeidet mot å bli universitet i 2023 stod på agendaen.

Rektor Gunnar Yttri forteller at seminaret blant annet ble benyttet til å gå i dybden på en del spørsmål rundt universitetssatsningen.

— Det kan være spørsmål som vi ikke vanligvis behandler i åpne møter. Det viktigste jeg sitter igjen med etter seminaret, er følelsen av at vi er på god vei mot å bli et universitet. Status er fremdeles den at vi ønsker å levere universitetssøknaden til Nokut i slutten av 2022 eller begynnelsen av 2023.

Vi skal bygge et nytt universitet med fem campuser. Dette er også i tråd med den nye regjeringens politikk.

Gunnar Yttri, rektor ved Høgskulen på Vestlandet

Deretter skal Nokut, eller nærmere bestemt Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, vurdere og behandle søknaden. Hvor lang tid det tar, er det ingen som vet. HVL har fortsatt som mål å bli «det nye universitetet på Vestlandet i 2023».

— Vi kommer til å levere en søknad i slutten av 2022 eller begynnelsen av 2023, men vi registrerer også at det er vilkår og prosessor som vi selv ikke har kontroll over, og som i andre tilfeller har rammet andre i lignende situasjoner, som kan spille inn på veien videre, sier Yttri.

— Ingen endringer

For noen uker siden kom beskjeden om at Høgskolen på Innlandet hadde bestemt seg for å utsette universitetssøknaden sin enda en gang. Yttri er klar over at det å bli universitet ikke er gjort i en fei.

— Blir HVL til universitet i 2023?

— Det vi vet er at vår del av jobben skal være gjort innen utgangen av 2022. Så kommer det an på hvor fort prosessen går videre derfra, sier HVL-rektoren.

— Er det sannsynlig at studentene som går inn dørene i Bergen, Sogndal, Førde, Haugesund og på Stord høsten 2023 setter føttene sine et universitet?

— De kommer i hvert fall til å avslutte en eventuell grad ved et universitet, sier Yttri, før Khrono prøver seg igjen:

— Tror du at HVL blir et universitet allerede i 2023?

— Da må Nokut være raske, men jeg har inntrykk av at det jobbes mer og mer effektivt rundt disse prosessene. Det foreligger gode prosedyrer. Jeg håper på en god og rask avgjørelse, men vi er også opptatt av at dette skal være en grundig prosess, sier Yttri.

— 2023 er fortsatt målet?

— Fra vår side foreligger det ingen endringer når det gjelder det. Vi holder stø kurs mot målet, svarer Yttri, som i likhet med sin forgjenger Berit Rokne, er krystallklar på at HVLs fem campuser er med i universitetsplanene.

— De er ikke bare med i planene, men de utgjør hele fundamentet for universitetsambisjonene. Vi skal utvikle en flercampusinstitusjon, og det er også det som skal være vår universitetsprofil, sier Yttri, og fortsetter:

— Så er det viktig å påpeke at det å bli universitet i seg selv ikke nødvendigvis styrker noen av campusene våre, men parallelt med universitetsarbeidet, har vi også et campusutviklingsprosjekt, som egentlig er en del av det å omforme høgskolen til et universitet.

— Vi skal bygge et nytt universitet med fem campuser. Dette er også i tråd med den nye regjeringens politikk, som bygger på forskningsbasert innsikt om at lokalisering av studiesteder i distriktene er viktig for den økonomiske og sosiale utviklingen i landet.

— Midt i en navneprosess

Seminaret på torsdag var lukket for pressen og offentligheten, noe Gunnar Yttri forklarer med at det var ønskelig å kunne gå litt mer i dybden rundt enkelte temaer, samt å få de tilstedeværende deltagerne til ikke å legge bånd på seg – bevisst eller ubevisst.

— Vi ønsket en meningsytring og informasjonsutveksling som var rask og effektiv. Det i seg selv er kanskje ingen grunn til å lukke et møte, men vi ville gjøre det litt mer uformelt, og med en såpass omfattende sak på bordet, er det kanskje enklere når man er for seg selv, sier Yttri til Khrono fredag.

Han presiserer at universitetsambisjonene også var oppe som egen orienteringssak under onsdagens åpne styremøte, der blant annet Khrono var til stede, og der prosjektleder for universitetssatsningen, prorektor for forskning Gro Anita Fonnes Flaten, informerte om at HVL har fått inn 70 ulike innspill til navn på det kommende universitetet.

Høgskolen holder foreløpig kortene trygt inntil brystet i navnesaken:

— Vi er midt i en navneprosess med allmøter og innspill, så vi ønsker ikke å offentliggjøre alle innspillene helt ennå, skriver kommunikasjonsavdelingen i en tekstmelding til Khrono.

Gunnar Yttri vil heller ikke si noe om hvilke forslag som er kommet inn, og grunnen til det er veldig enkel; han har ikke sett dem ennå.

— Men jeg kan avsløre at jeg kommer til å komme med et innspill til navn selv, uten at jeg ønsker å gå nærmere inn på hva det kommer til å være.

— Noen hint?

— Nei, det får du ikke. Men jeg tenker at detter er en idédugnad som skal være åpne for alle. Navnet på det nye universitetet vil være utrolig viktig. Det handler om identitet og tilhørighet. Vi må ha et solid norsk navn, og så må vi også ha et engelsk alternativ slik vi har i dag, svarer rektoren.

I dag heter Høgskulen på Vestlandet «Western Norway University of Applied Sciences» på engelsk.

Powered by Labrador CMS