Debatt astrid birgitte eggen

Retoriske grep fra UiB om UiS, eller ignorering av kompetanse?

UiB overser UiS' omfattende kompetanse for å drive frem en medisinutdanning.

UiBs uvilje til å inngå samarbeid om medisinutdanningen med UiS går på bekostning av storsamunnets beste, mener Astrid B. Eggen.
UiBs uvilje til å inngå samarbeid om medisinutdanningen med UiS går på bekostning av storsamunnets beste, mener Astrid B. Eggen.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

MEDISINUTDANNING| Universitetet i Stavanger inviterer til samarbeid om medisinstudiet under parolen «likeverdige partnere», som betyr gradsrettigheter og studieplassfinansiering til begge parter i samarbeidet. Universitetet i Bergen svarer med at det ikke er ønskelig. De sammenligner et potensielt samarbeid mellom UiB og UiS som et samarbeide mellom Universitetet i Agder og Universitetet i Oslo. De velger å overse at kompetansen ved UiS for å drive frem en medisinutdanning er omfattende i dag. Regionen har stilt bortimot 90 millioner kroner til disposisjon som startkapital dersom UiS får medisinutdanning. Den personalmessige startkapital uten at det er bevilget studieplasser til UiS er slik;

Helsevitenskapelig fakultet hadde ved det tidspunktet UiS Utdanningsutvalg akkrediterte et studium for de tre siste årene av medisinstudiet 19 professorer, 2 dosenter og 36 førsteamanuenser som vil utgjøre kjernen i fagmiljøet for medisinutdanningen. Disse utgjør til sammen om lag 42 årsverk. Samlet dekker dette fagmiljøet alle de syv kompetanseområdene i forskrift om nasjonal retningslinje for medisinutdanning. I tillegg kommer det medisinske fagmiljøet ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet. Dette er også vesentlig da det er stor satsing på medisinsk teknologi som innhold til UiS studieplan og i forskning. Det er stor satsing på rekruttering gjennom stipendiatstillinger.

Kompetansen ved UiA får UiA svare for. Også når det gjelder samarbeidsavtaler med UiO, og hva det innebærer av undervisning lagt ved henholdsvis UiA og Sørlandets sykehus. Deretter får vi se om sammenligningen som UiB velger er potensielt er valid, om det er fiksjon, er det et retorisk grep eller i verste fall et uttrykk for at en ikke vil samarbeide til det beste for storsamfunnet uavhengig av hvilke kort UiS har.

(les videre under AnnonseN)

Last ned Khrono-appen og få varsel om den viktig debatt og nyheter.
Last ned til iPhone - Last ned til Android
-

Powered by Labrador CMS