Rektor Curt Rice fremmer kun ett forslag til universitetsnavn overfor styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Foto: Benjamin A. Ward / HiOA

OsloMet - det nye universitetet

Navnevalg. Rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Curt Rice, har bestemt seg. Han foreslår at høgskolestyret og Kunnskapsdepartementet godkjenner navnet på Oslos neste universitet til: OsloMet - Storbyuniversitetet.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Tidligere i november fikk vi den gode nyheten fra NOKUT om at Høgskolen i Oslo og Akershus oppfyller kravene til å bli akkreditert som universitet. Styret ved NOKUT (Nasjonal komite for kvalitet i utdanningen) skal i sitt møte 12. desember vedta om de følger anbefalingen fra sakkyndig komité. Dersom de gjør det, fremmer jeg 15. desember en sak for HiOA-styret om navnet på det nye universitetet

Vi har hatt en lang prosess med å innhente, utforme og teste ulike navneforslag. Siden 2015 har over 200 navn vært gjennom interne og eksterne runder med testing og tilbakemelding.

Det vil glede meg stort å kunne ta imot nye studenter til OsloMet – Storby-universitetet i august 2018!

Curt Rice

Forslaget jeg vil fremme, og som jeg mener er det beste, er OsloMet​ ​–​ ​Oslo​ ​Metropolitan University​ som det engelske navnet, og OsloMet​ ​–​ Storbyuniversitetet​ på bokmål og nynorsk. Jeg vil her fortelle deg hvorfor.

Oslo er en godt kjent hovedstad i Europa, og er Europas raskest voksende by. Å ha Oslo med i navnet vil gjøre det lettere å profilere det nye universitetet internasjonalt.

Vi ønsker å satse på internasjonal rekruttering av studenter, ansatte og samarbeidspartnere, og da vil profileringen som et Oslo-universitet ha stor betydning.

Det er også en lang tradisjon i universitetssektoren både i Norge og internasjonalt å ha et geografisk sted knyttet til navnet. Omtrent 25 prosent av befolkningen i Norge bor i Oslo og Akershus, og her har også over halvparten av befolkningsveksten skjedd de siste årene.

I tillegg har Oslo en utpreget ung befolkning, som vil gi voksende studentkull i årene fremover. For å hjelpe fremtidige studenter med å finne oss, har det også mye å si at vi bruker et godt etablert geografisk sted i navnet vårt.

Samtidig har det vært viktig å finne et navn som gjør at vi unngår forveksling med Universitetet i Oslo, og det mener jeg vi har klart.

Selv om Oslo er mindre enn andre byer i verden man gjerne tenker på som en metropol, er den definitivt en storby med sine over 666 000 innbyggere. Også ifølge internasjonal målestokk.

Legger man til innbyggertallet i Akershus, er det ingen tvil om at dette er en storbyregion. Internasjonalt brukes ofte «metropolitan» i navnet til nye universiteter i byer der det allerede finnes et universitet, og særlig på institusjoner med et tydelig samfunnsoppdrag.

Navnet knyttes gjerne til universiteter hvor studentene har større mangfold i alder, etnisitet og sosioøkonomisk bakgrunn enn ved de tradisjonelle universitetene. Ved slike institusjoner er oppdraget ofte å svare på behovene til storbysamfunnet og regionen, og virksomheten er gjerne tettere knyttet til arbeidslivet enn ved klassiske breddeuniversiteter.

Den etablerte betydningen av «a metropolitan university» er med andre ord svært lik vår profil og vårt samfunnsoppdrag.

Ved å bruke dette begrepet, gir vi en tydelig assosiasjon til vår rolle som pådriver av utviklingen i samfunnet og arbeidslivet. I tillegg vil det lette arbeidet vårt med å etablere det nye universitetet i ulike internasjonale arenaer for forskning og høyere utdanning.

Den norske varianten av navneforslaget jeg fremmer inneholder storbybegrepet. Det er også i tråd med vår Strategi2024 som sier at institusjonen skal rendyrke og videreutvikle en urban profil. «Storbyuniversitetet» favner universitetets aktivitet og studiesteder i Sandvika, på Kjeller, og eventuelt etterhvert i Lillestrøm.

Det treffer godt på vårt samfunnsoppdrag, og vår rolle i utdanning av kandidater og forskning på og for storbyregioner. Navnet skiller seg også tydelig fra de andre norske universitetene, og vil gi signaler om noe nytt i sektoren.

I vår digitale verden er synlighet på nett avgjørende, og vi er nødt til å tenke på at navnet vårt skal være lett å huske. Derfor trenger vi en kortform. Det danner seg fort en slik kortform på folkemunne, og det blir viktig å selv ta styring på hva denne skal være, slik at vi får en kortform med mening.

Vi har også vært opptatt av at det skal være god sammenheng mellom det norske og engelske navnet, slik at det vil fungere godt både nasjonalt og internasjonalt. Forkortelsen OsloMet vil svare fint på alle de ovennevnte kriteriene, og vi er i selskap med flere andre institusjoner ved å innlemme en forkortelse i det offisielle navnet. Handelshøyskolen BI er et eksempel. NTNU er et annet, der det engelske navnet de ønsker brukt er NTNU - Norwegian University of Science and Technology.

OsloMet​ ​–​ ​Storbyuniversitetet​, fungerer like bra på både bokmål og nynorsk, og tilfredsstiller vårt ønske om et navn som ikke forveksles med Universitetet i Oslo. OsloMet​ ​–​ ​Oslo Metropolitan​ ​University​ vil forklare egenart, faglig profil og geografisk beliggenhet i internasjonale sammenhenger.

Det viktigste for oss ved HiOA er å bli universitet for å kunne heve kvaliteten på forskningen og utdanningen vår, og dermed kunnskapen vi bringer videre til studentene våre, arbeidslivet og samfunnet for øvrig. Utdanning og forskning henger uløselig sammen, og som universitet kan vi satse enda mer på forskningsbasert utdanning, internasjonalt samarbeid, og rekruttering av ansatte og studenter.

Jeg mener funksjonen til navnet vi får dels bør være å si noe om innholdet i samfunnsoppdraget vårt, dels å plassere oss på kartet, og dels å støtte opp under arbeidet med å gjøre oss kjent og synlig, ikke minst internasjonalt og på nett.

Derfor synes jeg forslaget jeg fremmer for styret neste uke er godt og riktig.

Etter styremøtet 15. desember vil vi sende samlet søknad om endring til universitet til Kunnskapsdepartementet. Dersom de innstiller søknaden, er det Kongen i Statsråd som fatter det endelige vedtaket, inkludert hva det nye navnet blir.

Det vil glede meg stort å kunne ta imot nye studenter til OsloMet –​ ​Storbyuniversitetet i august 2018!

Les også: Sjekk hva fem tidligere rektorer ved høgskolen mener om navneforslaget

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS