Berit Rokne har vært rektor ved Høgskulen på Vestlandet siden 1. januar 2017. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Rokne: Ønsker ikke ny periode som rektor

Rektor. Berit Rokne kommer ikke til å søke fire nye år som rektor ved Høgskulen på Vestlandet. Stillingen skal utlyses i begynnelsen av mai.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Styret ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) skal vedta prosess og tidsplan for ansettelse av ny rektor for neste fireårsperiode på styremøtet 6. februar.

Berit Rokne har vært rektor siden 1. januar 2017, samtidig som Høgskolen i Bergen fusjonerte med Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskulen i Sogn og Fjordane og ble til Høgskulen på Vestlandet. På spørsmål fra Khrono svarer Rokne at hun ikke kommer til å søke en ny periode.

— For meg har det vært helt klart hele perioden at det blir bare denne ene rektorperioden, svarer hun på en sms.

For meg har det vært helt klart hele perioden at det blir bare denne ene rektorperioden.

Berit Rokne

Kom fra Universitetet i Bergen

Rokne var professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen før hun ble rektor ved Høgskulen på Vestlandet. Hun blir 66 år til høsten.

Hun var prorektor ved Universitetet i Bergen fra 2009 til 2013 og var viserektor for utdanning fra 2005 til 2009. Rokne tok doktorgrad i sykepleievitenskap i 1993 og var studiedirektør ved Høgskolen i Bergen fra 1996 til 1999.

Styreleder Arvid Hallén ved HVL ønsker ikke å uttale seg om saken før styremøtet.

Skal ansettes i september

Ifølge dokumentene til styremøtet torsdag skal stillingen utlyses første del av mai med søknadsfrist 1. august. Ansettelse skal etter planen skje på styremøtet 24. september.

Da Berit Rokne ble ansatt høsten 2016 var det etter at et rådgivende utvalg hadde lagt fram sitt forslag for styret, dette som et alternativ til et formelt innstillingsutvalg som fremmer en formell innstilling overfor styret.

Ønsker frie hender

I forslag til vedtak til styret 6. februar foreslås det å gjøre det på samme måte denne gangen. Det foreslås et rådgivende utvalg med representasjon fra styret, tillitsvalgte ansatte og studenter. Årsaken er at man ønsker at styret skal stå friere til å treffe den endelige avgjørelsen om hvem skal være rektor neste fireårsperiode.

Hvis man benytter et formelt innstillingsutvalg, begrenser det styrets behandling til de innstilte kandidatene, men hvis man i stedet benytter seg av et rådgivende utvalg står styret fritt til å vurdere andre kandidater, går det fram av styrepapirene. En annen forskjell som påpekes gjelder innsynsretten. Ved et formelt innstillingsutvalg har søkerne rett til innsyn i innstillingen, men ved et rådgivende utvalg vil søkernes innsyn i forslaget vurderes i henhold til regelen om meroffentlighet.

Skal bruke rekrutteringsfirma

«For stillinger på dette nivået er det for eksempel ikke uvanlig at søkere melder seg sent i prosessen. Dersom en vurderer det slik at søkerlisten ikke inneholder så mange kvalifiserte kandidater at det blir en reell konkurranse, kan det være aktuelt å søke etter flere kandidater med de rette kvalifikasjonene», heter det.

Det opplyses også at et eksternt rekrutteringsfirma vil bli involvert i prosessen, og arbeidet med et anbud for å finne det rette firmaet er satt i gang.

Fire i finalen sist

Forrige gang var det fire kandidater i finaleheatet for å bli rektor ved HVL.

Foruten Berit Rokne, som fikk jobben, søkte også daværende rektor ved Høgskolen i Bergen, Ole- Gunnar Søgnen, daværende rektor ved Høgskolen Stord/Haugesund Liv Reidun Grimstvedt og Geir Anton Johansen, som var dekan ved avdeling for ingeniørutdanning og økonomifag ved Høgskolen i Bergen. I alt var det 11 søkere.

Powered by Labrador CMS