forskningsrådet

Rydder i Forskningsrådet. Sju toppdirektører fristilt

Mari Sundli Tveit omorganiserer Forskningsrådet. Sju toppdirektører skal bli til fem, og direktørstillingene blir utlyst eksternt.

Disse direktørene er fristilt: Jesper Werdelin Simonsen, Christina I.M. Abildgaard, Anne Kjersti Fahlvik, Kristin Danielsen,Yves Boulmer, ,Tove Karin Stølen, og Christian Haug-Moberg.
Publisert Oppdatert

Administrerende direktør i Norges forskningsråd, Mari Sundli Tveit, startet opp arbeidet med omorganisering kort tid etter at hun trådte inn i stillingen 1. mars 2021.

Sundli Tveit erkjenner at omorganiseringen viste seg å bli større og ta mer tid enn hun kanskje opprinnelig så for seg.

Fakta

Omorganisering

  • Fra 1. september 2022 omorganiseres Forskningsrådet.
  • Arbeidet startet opp i april 2021, kort tid etter at administrerende direktør Mari Sundli Tveit tiltrådte.
  • Matriseorganisasjon skal bli til linjeorganisasjon.
  • Sju toppdirektører skal bli til fem. Stillingene lyses ut eksternt.
  • 28 avdelingsdirektører blir til 25. Disse er rekruttert internt.
  • Dette er fem nye områdene i Forskningsrådet: Området for forskningssystemet og internasjonalisering, Område for innovasjon i næringsliv og offentligs ektor, område for bærekraftig samfunnsutvikling, Område for investering, rådgivning og dialog, område for virksomhetsutvikling og drift.
  • Disse direktørene må søke på de nye stillingene: Yves Boulmer, Kristin Danielsen, Anne Kjersti Fahlvik, Jesper Werdelin Simonsen, Tove Karin Stølen, Christina I.M. Abildgaard og Christian Haug-Moberg.

Omorganiseringen iverksettes fra i dag, 1. september, og dette er blitt markert på et allmøte i dag.

— Det betyr ikke at dette er nytt for de ansatte i dag, men jeg syns det er viktig når vi setter i gang en såpass stor omlegging at vi markerer startskuddet for ny organisasjon med en slik presentasjon der de ansatte får anledning til å stille spørsmål, sier Sundli Tveit og legger til:

— Det er jo nå selve jobben begynner, nemlig å få den nye organisasjonen til å fungere på en slik måte av vi blir enda bedre til å levere på samfunnsoppdraget vårt.

Hvorfor ny modell?

— Når du spør om hvorfor vi har satt i gang dette arbeidet, så handler det om å legge best mulig til rette for god måloppnåelse, god prosess og ledelse og medbestemmelse, og gjennom dette at organisasjonen leverer på best mulig vis, sier Sundli Tveit til Khrono.

Hun poengterer også at en viktig del handler om motivasjon og engasjement.

— Det skal være motiverende å jobbe i Forskningsrådet.

Hun legger til at dette ikke betyr at det ikke har vært det før, men man hadde en kompleks matrisestruktur som hadde sine styrker, men som også innebar at det lå noen uklare roller og ansvarsfordeling i organisasjonen.

— Dette har vi tatt tak i, og vi har hatt mange runder med organisasjonen med tanke på medbestemmelse, fått de ansattes synspunkter om hva som fungerer bra og dårlig, og deres innspill til valg av modell, forteller Sundli Tveit.

Færre direktører

En konsekvens av omorganiseringen er at det blir færre direktører i Forskningsrådet. På områdenivå, nest øverste nivå, går man fra sju til fem direktører. Det samme gjelder på avdelingsnivå.

Sundli Tveit forteller at når det gjelder avdelingsdirektørene har det vært en intern rekrutteringsprosess rundt dette, med interne utlysninger.

— Men stillingene som områdedirektører vil bli utlyst eksternt.

— Du går til en linjestyrt organisasjon. Hva er fordelene med det?

— Det blir som tidligere nevnt tydeligere roller og ansvarsfordeling. Forskningsrådet er en organisasjon som også må jobbe mye på tvers. Min erfaring er at har du en god linjestruktur på plass, så legger det veldig godt til rette for at man også enkelt kan jobbe på tvers, sier Sundli Tveit.

— Så lite forsinkelse som mulig

Det var på et styremøte i Forskningsrådet tirsdag denne uken at det nye styret i Forskningsrådet ble orientert om omorganiseringen som nå gjennomføres.

I tillegg til denne saken var det en helt annen sak på dagsordenen, nemlig habilitetsproblemer i styret når det kommer til å velge ut vinneren av utlysningen for nye sentre for fremragende forskning (SFF).

Her vedtok styret å delegere til administrerende direktør å opprette et beslutningsutvalg.

Opprinnelig skulle man offentliggjøre vinnerne 8. september, men dette er utsatt.

— Når vil dere være klare med en beslutning?

— Det er viktig at dette er en ryddig prosess, og vi måtte gjøre de nødvendige avklaringene med Kunnskapsdepartementet og få vedtak i styret før jeg nå får på plass et beslutningsutvalg. Vi er allerede godt i gang med arbeidet med å få plass et beslutningsutvalg, forteller Sundli Tveit til Khrono onsdag ettermiddag.

Hun legger til:

— Vi jobber nå så raskt vi kan for å få på plass et slikt utvalg og få så lite forsinkelse i prosessen som mulig, sier Sundli Tveit.

— Det står at kutt på 20 prosent skal offentliggjøres samtidig med vinnerne. Har styret gitt signaler på hvordan kuttet skal gjennomføres?

— Nei. Det er bevilgningsutvalget som har mandat til å vedta dette, svarer Sundli Tveit.

Powered by Labrador CMS