Forskerprosjekt-utlysning

Så mange prosjekter kniver om Forsknings­rådet-milliarder

Forskerne har til sammen søkt om nesten 21 milliarder forskerkroner. Forskningsrådet skal bare dele ut 1,8 milliarder.

2. februar var det frist på Forskningsrådets Forskerprosjekt-utlysninger. Nå antallet søknader talt opp.
Publisert

Onsdag i forrige uke var det frist på Forskerprosjekt-utlysningene til Forskningsrådet.

Til sammen kom det inn hele 2009 søknader til årets utlysninger, melder Forskningsrådet.

  • Her kan du se hvilke søknader som er sendt inn

Antallet søknader var rundt det samme i fjor, mens i 2020 var dette tallet 2363.

Søknadene i år fordeler seg slik på de tre ulike Forskerprosjekt-utlysningene:

Nesten 1 milliard mindre i potten

Forskjellen i år fra de to foregående årene, er at potten som skal deles ut er en del lavere.

I 2020 ble 2,65 milliarder kroner delt ut, i 2021 var summen 2,7 milliarder kroner.

I år er summen nesten 1 milliard mindre. Forskerne har søkt om 20,7 milliarder kroner, men Forskningsrådet skal bare dele ut 1,8 milliarder kroner i år.

På tampen av fjoråret ble det klart at Forskningsrådet ikke ville få de 500 millioner kronene de hadde forventet å få for å finansiere prosjektene som allerede hadde fått grønt lys i Fellesløftet.

Forskningsrådet fikk den gang tydelig beskjed fra statsråd Ola Borten Moe om å skrape sammen denne summen fra allerede tildelte midler.

— Dersom Fellesløftet må belastes de ordinære bevilgningene til Banebrytende forskning (FRIPRO) vil det legge enda mer press på en konkurransearena der nåløyet allerede er svært trangt, sa administrerende direktør i Forskningsrådet, Mari Sundli Tveit, da Fellesløft-saken enda ikke hadde blitt avklart.

At det er større press på konkurransearenaen om Forskerprosjekt-kronene når det nå er 1,8 milliarder kroner og ikke 2,7 milliarder kroner som skal tildeles, er et faktum.

Søknadsbehandlingen i gang

Saksbehandlerne i Forskningsrådet er allerede i gang med å forberede søknadsbehandlingen, opplyser rådet.

Som kjent er det varslet flere endringer i søknadsbehandlingen i år. Endringer som ifølge Forskningsrådet skal sikre bedre kvalitet i ekspertpanelenes vurderinger og tilbakemeldinger på søknadene som begrunner søknadsresultatet på en god måte.

Først i starten av september blir det offentliggjort hvilke prosjekter som får tilslag og dermed sikrer seg deler av de 1,8 milliarder kronene.

Powered by Labrador CMS